Rapport Regenbestendige Gebiedsontwikkeling

09.08.19

What's in a name? Juist de Rivierenbuurt kleurt als geheel rood op de nieuwe kaart van Amsterdam Rainproof: één groot 'regenwaterknelpunt'. Bij hevige neerslag staat er in een aantal straten water tegen de gevels. Het regenwater zorgt dan ook voor ernstige verkeershinder, met name rondom de RAI en in de Rooseveltlaan. De Rivierenbuurt wordt nu heringericht om de buurt Rainproof te maken. Dat wil zeggen dat een hoosbui van 60 mm in een uur niet langer tot schade en overlast leidt. In 2050 moet heel Amsterdam zo zijn ingericht.

De interactieve kaart van Amsterdam Rainproof is uitvloeisel van een thematische studie naar regenbestendige gebiedsontwikkeling De studie van Amsterdam in samenwerking met Waternet richt zich vooral op het regenbestendig maken van nieuw te ontwikkelen gebieden. Maar het maakt tevens duidelijk wat er in bestaande stad moet gebeuren om wijken beter voor te bereiden op extreme hoosbuien, die als gevolg van klimaatverandering vaker gaan voorkomen.
Het rapport Regenbestendige Gebiedsontwikkeling, biedt alle betrokken bij gebiedsontwikkeling, van opdrachtgever, planeconoom, tenderschrijver, stedenbouwkundige, civieltechnisch projectleider, wateradviseur en jurist informatie en handvatten. Zo bevat het katern ‘juridisch instrumentarium’ bijvoorbeeld nieuwe inzichten voor bestemmingsplannen, een hemelwaterverordening en de omgevingswet. Het biedt ook voorbeeldteksten die in bepaalde instrumenten opgenomen kunnen worden.

Het rapport Regenbestendige Gebiedsontwikkeling bestaat uit drie delen die gratis zijn te downloaden via Rainproof.nl