Revolverend Fonds Stedelijke Transformatie

18.06.18

Fakton Consultantcy heeft zich in opdracht van de Stuurgroep Stedelijke Transformatie gebogen over de potentie en inrichting van een revolverend fonds voor stedelijke transformatie. Minister Ollongren stelt namelijk 38 miljoen euro beschikbaar om via zo'n fonds woningbouw te stimuleren in transformatiegebieden. Investeringen in die gebieden, in het jargon 'brown fields' genoemd, komen namelijk vaak niet van de grond, vanwege de complexiteit, risico's en lange termijn van de herontwikkeling. Een fonds zou kunnen helpen als vliegwiel bij dergelijke projecten. Het fonds start met de 38 miljoen van de minister. Ze suggereerde zelf al dat ze op zoek gaat naar overige investeerders, waaronder de Europese Investeringsbank.

In het advies van de Stuurgroep wordt nog eens uitgelegd wat een revolverend fonds is, wat de randvoorwaarden zijn om zo'n fonds in te zetten en hoe zo'n fonds in dit concrete geval zou moeten worden ingericht. Het advies stelt dat de organisatie van het fonds op afstand moet staan van de politiek en op landelijk niveau moet plaatsvinden, maar wel met kennis op het lokale niveau.
Het doel is duidelijk: de intensivering en versnelling van stedelijke transformatie ten behoeve van woningbouw. Zo'n fonds moet volgens de stuurgroep niet worden misbruikt om onrendabele toppen af te dekken, maar op projectniveau steevast als doelstelling hebben dat de investering volledig wordt terugverdiend, oftewel '100 procent revolveert'. Maar e stuurgroep stelt ook dat er rekening mee moet worden gehouden dat dit niet bij alle projecten zal lukken, omdat het immers op complexe herontwikkelingen gaat met een verhoogd risico. Maar zelfs als 80 procent terugkomt, voldoet het fonds aan de beoogde revolverende doelstelling, aldus de stuurgroep.

Het advies is bondig en prettig leesbaar geschreven. Het kan daarom ook prima dienen als snelcursus 'Wat en Hoe van Revolverende Fondsen'. Dat het eindigt met de onvermijdelijke vaststelling dat vervolgonderzoek nodig is; en dat de even onvermijdelijke oproep voor 'pilots' weer wordt uitgesproken. Ach, het zij zo. En onjuist zijn zulke adviezen natuurlijk nooit.

Revolverend Fonds Stedelijke Transformatie - Katalysator en versneller voor projecten van overmorgen. Fakton Consultancy. Auteurs: Aeisso J.R. Boelman, Robin P. Vriends, Anne van Eldonk. Opdrachtgever: Stuurgroep Stedelijke Transformatie. Gratis te downloaden.