Ridders in de Bijlmer

08.03.15

Het boek 'Ridders in de Bijlmer' vertelt de ontstaansgeschiedenis van Amsterdam-Zuidoost vanuit een ruimtelijk perspectief. De auteur begint niet, zoals je zou verwachten, in jaren zestig bij de Grondslagen voor de Zuidoostelijke Stadsuitbreiding, maar al voor de jaartelling. Het is daardoor een ongebreideld boek geworden, waarin we lezen over strijd tegen het water, de inpolderingen, de prachtige buitenplaatsen die ten zuiden van Amsterdam zijn gebouwd, de forten, de inundatietactieken van de Hollanders, de rampen en de politieke heersers over het gebied en over Nederland. Dat is een - interessant - boek op zich. Pas op pagina 144 start de planvorming van Amsterdam-Zuidoost en kantelt het perspectief: het gaat verder vooral over stedenbouwkundige discussies, uitvoeringskwesties en analyses waarom het zo is misgelopen. Of zoals de auteur Evert Voskuilen het zelf formuleert: hoe de stad van de toekomst verdampte. Gelukkig voor zijn opdrachtgever, stadsdeel Zuidoost, is er een optimistisch einde waarin het veelgeplaagde stadsdeel dankzij een miljardeninjectie en een ongekende sloop/nieuwbouw-operatie als een feniks uit zijn as herrees. Het derde deel bestaat uit interviews met enkele personen met een bijzondere Bijlmer-geschiedenis, onder wie Cor Zadelhof, en een aantal thematische artikelen over Kunst en Cultuur, Groen, Sport, Religie en Architectuur, voorzien van fraaie foto's. Ridders in de Bijlmer is een merkwaardig boek vanwege de vele onderwerpen en de enorme tijdsperiode die worden behandeld. Gelukkig heeft de auteur een uitstekende pen, waardoor al deze teksten op zich de moeite waard blijven. Als naslagwerk over de ontwikkeling van Zuidoost heeft het boek grote waarde. Die auteur, Evert van Voskuilen, heeft als stedenbouwkundige van 1987 tot aan zijn pensionering in 2013 gewerkt voor stadsdeel Zuidoost. Dat heeft natuurlijk zijn nadelen. Maar anderzijds maakt hij de lezer wel als ingewijde deelgenoot van de stedenbouwkundige discussies die bij de bouw, sloop en vernieuwing van de Bijlmer een rol hebben gespeeld.

Ridders in de Bijlmer, Evert van Voskuilen. ISBN/EAN: 978-90-9028685-3. Een uitgave van: stadsdeel Zuidoost gemeente Amsterdam. Idee & initiatief: Emile Jaensch. Te koop bij Centrum Beeldende Kunst Zuidoost. € 24,95