Samen de woonruimte verdelen?

28.11.19

Elke regio heeft zijn eigen WoningNet-variant voor het verdelen van sociale huurwoningen. En in elke regio waar een woningzoekende overweegt in de toekomst te gaan wonen moet hij/zij zich apart inschrijven, betalen en inschrijfduur opbouwen. Lekker handig. Waarom is er niet één landelijk systeem of - op zijn minst - meer samenwerking?
Die vraag duikt regelmatig op in kringen van woningcorporaties. RIGO heeft nu voor Aedes, de branchevereniging van corporaties, de mogelijkheden en alle mitsen en maren verkend.
Het eindresultaat bestaat uit vijf mogelijke varianten die een oplopende mate van samenwerking definiëren. Van meer samenwerken binnen het huidige stelsel tot een landelijk systeem met een uniform landelijk beleid. De varianten bestaan uit een aantal bouwstenen: hoe en waar worden woningen aangeboden (landelijk of lokaal); waar schrijf je je in en wie wijst de woningen toe; hoeveel ruimte is er voor lokaal beleid en hoe ziet de organisatie eruit?
Voor elk van de varianten heeft RIGO beredeneerd wat dat zou betekenen voor woningzoekenden en corporaties. Het rapport geeft ook aanbevelingen voor vervolgstappen.

Samen de woonruimte verdelen? Een verkenning van de mogelijkheden. Opdrachtgever Aedes. Rapport van RIGO, auteurs Martin Damen, Perry Hoetjes en René Dries. Te downloaden bij rigo.nl