De stad van de toekomst staat al in de steigers

24.11.2021

Bouwen in de stad of in het groen? Deze - al dan niet valse - tegenstelling blijft het debat over de aanpak van de wooncrisis bezighouden. De vijf grote steden hebben bureau APPM gevraagd om in deze publicatie bestaande onderzoeken, cijfers en argumenten voor- maar ook mogelijke nadelen van binnenstedelijk bouwen te verzamelen en op een rij te zetten. Met het gewenste resultaat: "Het is voor de steden in ieder geval een bevestiging en extra stimulans om koers te houden en verder te bouwen aan de gezonde, leefbare en concurrerende stad (en het stedelijke netwerk) voor toekomstige generaties."
De publicatie is ingezet als 'position paper' van zestien grote steden richting de formerende partijen in Den Haag. Zij willen dat het volgende kabinet een doorbraak realiseert, werk maakt van de wooncrisis in de steden en hen helpt de steden klaar te maken voor de toekomst. Zo moet het nieuwe kabinet een niet eerder vertoonde, forse investering doen in de woningbouw, duurzame mobiliteit, groen (in en om de steden), energietransitie en klimaat(-adaptatie).
Alleen al om de verzamelde feiten is de publicatie het lezen meer dan waard. De stevige conclusies mogen er ook zijn: het realiseren van wonen, werken en voorzieningen binnen bestaand stedelijk gebied levert op lange termijn de meeste maatschappelijke meerwaarde; het structurele woningtekort loopt de komende jaren verder op; de bouwplannen liggen echter klaar en driekwart van de huidige plancapaciteit is ingetekend op binnenstedelijke locaties. Dus hou koers. Er is wel een financieel probleem: de grondexploitatie op uitleglocaties is vrijwel altijd positiever dan binnenstedelijk. Althans dat geldt voor de ontwikkelaar. Overige kosten zoals de noodzakelijke (auto)infrastructuur komt voor rekening van de belastingbetaler of de samenleving (meer CO2-uitstoot). Die zou je volgens de auteurs ook moeten meerekenen voor een eerlijke kostenvergelijking.
Tenslotte wordt het Rijk nog maar weer eens opgeroepen naar alle wet- en regelgeving die de bouwproductie vertraagt, tegen het licht te houden. Denk aan stikstof, hindercontouren en (capaciteit voor) ruimtelijke procedures.
Resumerend: de publicatie is een onderbouwd pleidooi van de grote steden om door te pakken met de woningproductie en de huidige verstedelijkingsstrategie√ęn als uitgangspunt te blijven nemen: Houdt focus op binnenstedelijk bouwen, is de oproep. Waarvan akte.

De stad van de toekomst staat al in de steigers. 38 pag. Opdrachtgevers: Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht. Graties te downloaden, zie onder voor link.