Straten maken

23.12.2011

Niet alleen huizen, maar ook de straten waar ze aan staan worden opengebroken en vernieuwd of voor het eerst aangelegd. Maar vergeleken bij de aandacht die uitgaat naar het ontwerp van bebouwing, komen straten er bekaaid van af. Terwijl het belang van een goed ontworpen straat toch buiten kijf staat. Niet voor niets is de ondertitel: ‘Hoe ontwerp je een goed straatprofiel?’. Al wordt snel duidelijk dat daar geen pasklare formule voor is.
Dit boek biedt daarom niet alleen een veelheid aan straatprofielen, maar ook een uitvoerige en zakelijke ‘geschiedenis van de straat’. Van modderpad tot de complexe functiestapeling van vandaag, waarin verkeersstromen, ondergrondse infrastructuur, parkeerruimte en beplanting onderling strijden om iedere beschikbare vierkante meter. Aansluitend geven zes interviews met diverse deskundigen een inkijkje in de verschillende perspectieven - van de straatontwerper sec, via de lichtdeskundige tot de bomenexpert.
Het overzicht van profielen richt zich op straten in de stad, daar waar de lastigste en grootste opgaven liggen. Kijkend naar de verschillende karakters, het straatbeeld en het gebruik bespreken de auteurs vijf typen: stadswegen, stadslanen, kades en singels, stadsstraten en woonstraten. Het zijn het allemaal straten waar autoverkeer plaatsvindt. De alleen voor voetgangers toegankelijke winkelstraten vormen een métier apart. Andere typen als de boulevard blijven hier eveneens buiten beschouwing.
Zo saai als het misschien mag lijken voor niet ingewijden, bij het ontwerpen van straten komt dus heel veel kijken. Denk alleen aan de grens tussen particulier en publiek domein of het toevoegen van steeds nieuwe ondergrondse voorzieningen, bijvoorbeeld voor digitaal verkeer. En niet te vergeten: het groen. Een nog steeds groene stad als Amsterdam (400.000 bomen!) worstelt ermee, getuige het hier afgedrukte interview met gemeentelijk bomenconsulent Hans Kaljee. Hoge grondprijzen, gebrek aan ruimte, slechte bodem, ze vragen allemaal om antwoorden.
‘Straten maken’ laat de lezer gelukkig niet radeloos achter. De essentie van alle teksten wordt teruggebracht tot tien bruikbare vuistregels.

Straten maken; Hoe ontwerp je een goed straatprofiel?, Jeroen Bosch en Harm Veenenbos, SUN Amsterdam, groot formaat paperback, 453 pagina’s, ISBN 978461052629, €34,50