Tijdelijke huurkorting retour

27.02.19

Woningcorporaties mogen geen tijdelijke huurkorting geven, stelde de Autoriteit woningcorporaties in 2017. Maar uit deze verkenning van Platform31 blijkt dat huurders én verhuurders profijt kunnen hebben van tijdelijke huurkorting. Bijvoorbeeld om senioren door te laten stromen uit hun eengezinswoning, of om woningen te verduurzamen of te voorkomen dat schulden escaleren.

In verschillende gebieden worden maatwerkopgaven rondom huishoudens die door omstandigheden tijdelijk te hoge woonlasten hebben, besproken in gezamenlijk overleg met zorgpartijen, gemeenten, welzijnsorganisaties en corporaties. Bij maatregelen om doorstroming te realiseren of de energietransitie mogelijk te maken, zitten vaak gemeenten en huurdersorganisaties aan de gesprekstafel. Conclusie van Platform31: "Het zou daarom goed zijn als ruimte wordt geboden voor tijdelijke huurkorting en de inzet hiervan onderdeel wordt van het lokale gesprek." In normaal Nederlands: Woonautoriteit, doe niet zo moeilijk.

Tijdelijke huurkorting retour - Maatwerk toepassingsmogelijkheden voor tijdelijke huurkorting. Uitgever Platform31. Auteurs Vera Beuzenberg en Anouk Corèl. Gratis te downloaden