Van niet doen naar niet-DAEB?

12.02.2021

Steeds meer corporaties tonen belangstelling om hun aanbod middeldure huurwoningen te vergroten. Dit blijkt uit dit onderzoek van Platform31 en onderzoeksbureau RIGO. Tweederde van de onderzochte corporaties wil een actieve of een op groei gerichte strategie hanteren, terwijl in 2018 de meeste corporaties hierin nog zeer terughoudend waren.
Corporaties richten zich als hoofdtaak op de sociale huur, maar mogen hun aanbod onder voorwaarden ook uitbreiden tot het segment van duurdere huurwoningen, met een maandelijkse boven de liberalisatiegrens (van 752 euro), dit zijn de zogenoemde niet-DAEB-woningen. Voor de periode tot en met 2024 hadden de corporaties uit het onderzoek een gezamenlijke groeiambitie van zo’n 12.000 woningen in dit niet-DAEB segment. Dat is inclusief de bouw van nieuwe woningen, het aankopen van bestaande middeldure huurwoningen en het liberaliseren van bestaande sociale huurwoningen.

Met de inwerkingtreding van de Herzieningswet op 1 januari 2018 hebben corporaties hun commerciële (niet-DAEB) activiteiten gescheiden van hun sociale werkzaamheden (DAEB). Minister Ollongren heeft recentelijk weer de mogelijkheden voor corporaties verruimd om in het niet-DAEB-segment van de woningmarkt te opereren, als een van de maatregelen om het tekort aan middeldure huurwoningen aan te pakken. Zo is 1 januari voor 3 jaar de eerder verplichte marktverkenning buiten werking gesteld.
Corporaties met groeiambities op het gebied van middeldure huurwoningen zien nog wel enkele obstakels. Met de afschaffing van de markttoets is een belangrijke hindernis uit de weg geruimd. Maar er zijn ook belemmeringen op het gebied van financiering van nieuwe activiteiten en vormt de regelgeving die betrekking heeft op het kunnen opereren in zowel de sociale huur en middeldure huur (bijvoorbeeld het verschuiven van woningen van DAEB naar niet-DAEB en andersom), een hinderpaal om flexibel op ontwikkelingen in de markt in te kunnen spelen.

In het onderzoek zijn de ambities van 127 corporaties onderzocht, waarvan 45 corporaties groeiambities hebben in het middenhuursegment, dat is ruim éénderde van het totaal. 31 procent van de corporaties is wel actief in niet-DAEB maar heeft geen groeiambities. Eenzelfde percentage is niet actief in de middenhuur of trekt zich hieruit terug: ofwel vanwege het gebrek aan vraag naar dit soort woningen in hun werkgebied, of omdat het een strategische keuze is om zich primair te richten op het aanbieden van sociale huurwoningen.

Van niet doen naar niet-DAEB? Enquêteonderzoek naar de niet-DAEB-strategieën van woningcorporaties. Auteurs: Peter Hoetjes, Roos Hoeve en Lisanne Wittkämper (RIGO Research en Advies), Fons Lustenhouwer (Platform31). Uitgever: Platform31. 61 pagina's. Gratis te downloaden.