Vooruit met de wijk!

27.02.19

Tijdens de crisis raakte de grootschalige wijkaanpak op een dood spoor, maar nu de energietransitie, de verstedelijkingsopgave en transformaties in het sociaal domein in de wijken landen, is 'Wijkaanpak' is geen vies woord meer. Dit magazine bundelt de oogst van het landelijke congres 'Vooruit met de wijk!' en geeft verschillende perspectieven op de wijk. Het congres vond plaats op 11 in Groningen.
Het digitale magazine blikt terug op de gevonden mogelijkheden, partnerschappen en aanknopingspunten. Platform is overigens nog op zoek naar 24 wijken voor Innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk

Vooruit met de wijk! Online magazine. Uitgever Platform31. Gratis te downloaden bij www.platform31.nl