Werken aan Wonen

02.04.19

Augustus 2018 verscheen alweer de derde druk van het boek Werken aan Wonen - huisvesting in Nederland. De eerste druk verscheen in 2009. Vanwege de vele ontwikkelingen op het gebied van huisvesting, mede vanwege forse beleidswijzigingen en nieuwe wetgeving, besloten de schrijvers het boek ingrijpend te herschrijven. Nieuw is de rol van de wijkanalyse.

Werken aan Wonen is en blijft in de eerste plaats een studieboek voor HBO-studenten. Maar het is ook een handig naslagwerk voor professionals die werken aan wonen. Het geeft op een toegankelijke manier inzicht in de vele aspecten van huisvesting en welke ontwikkelingen er zijn op de turbulente woningmarkt.

De eerste hoofdstukken zijn gewijd aan de rijke geschiedenis van de Nederlandse volkshuisvesting, handig verdeeld in tijdvakken. Vervolgens wordt het thema huisvesting steeds vanuit een andere invalshoek belicht: de woningbouw, de huurder, de koper, de verhuurder en samenwonen in buurt en wijk. Het boek staat vol praktijkvoorbeelden en is rijkelijk voorzien van handzame tabellen en grafieken.
Nieuw is een ondersteunende website met onder meer een begrippenlijst en de bijlage Wijkanalyse. Voor docenten zijn er hulpmiddelen beschikbaar zoals meerkeuzevragen en powerpointpresentaties.

Over de auteurs. Siep van der Werf is socioloog en was als hbo-docent en onderzoeker actief bezig met huisvesting. Hij schreef mee aan verschillende boeken voor het hbo, waaronder Sociologie voor de praktijk en Migranten in de Nederlandse samenleving. Jan Kok is sociaal-geograaf en planoloog en werkte als docent en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en bij Hogeschool Inholland. Hij heeft meegewerkt aan Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie.

Werken aan wonen: huisvesting in Nederland, 3e herziene uitgave 2018. Uitgever Couthinho. Auteurs Siep van der Werff en Jan Kok. 336 pag. 34,50. ISBN: 9789046906323 (incl. onbeperkt toegang tot de website).