Woonwensen van nieuwe Nederlanderss

02.03.16

In het geheel genomen wijken de woonwensen van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders niet significant af van die van autochtone huizenzoekers. Dat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek uitgevoerd door gebiedsontwikkelaar BPD. Het rapport is geschreven om woningontwikkelaars meer inzicht in de woonwensen van de potentieel grote groep huizenkopers onder de nieuwe Nederlanders. De geruststellende conclusie voor bouwers is dat hun wensen dus niet enorm afwijken. Wel vallen de verschillen op tussen de verlangens van de onderzochte doelgroepen. Die hebben vaak betrekking op de woonomgeving.
Doordat steeds meer niet-westerse allochtonen volgens een onderzoek van het SCP uit 2014 deel uitmaken van de sociale middenklasse kunnen ook zij zich steeds vaker een koopwoning permitteren. Het gebrek aan (sociale-) huurwoningen noopt deze nieuwe Nederlanders bovendien - vaak ongewild - om naar een koopwoning om te zien. BPD onderzocht de woonwensen van deze doelgroep als richtlijn voor bouwend Nederland.
Een aantal uitkomsten op een rij. Nieuwbouw is het meest in trek bij niet-westerse allochtonen. Met name appartementen en rijtjeswoningen met tuin zijn populair. Onderling zijn er wel wat verschillen. Zo vinden Turkse Nederlanders het heel belangrijk dat er leden van de eigen gemeenschap in de buurt wonen, terwijl Marokkanen en Surinamers de voorkeur geven aan een gemengde buurt. En willen Marokkanen en Turken graag een islamitische slagerij op loopafstand; de Surinamers prefereren een toko om de hoek.
Wat betreft de woningindeling zijn er ook verschillen die vaak cultureel bepaald zijn. Zoals een gesloten keuken (Turken en Marokkanen) of een open keuken (Surinamers). Opvallend is dat geen van deze groepen veel belangstelling heeft voor de architectuur van de woningen. Een goede locatie en functionaliteit staan voorop. Voor alle groepen geldt dat etnisch specifieke architectuur, zoals hier en daar is toegepast in bijvoorbeeld Amsterdam-Zuidoost, eerder afschrikt dan dat het aantrekkelijk wordt gevonden.
Tot slot verschilt ook de koopbereidheid: Marokkanen zijn het minst geneigd een woning te kopen, vaak uit religieuze motieven. De koopbereidheid van Turkse Nederlanders en Surinamers ligt tussen die van Marokkaanse Nederlanders en autochtonen in.

Woonwensen van nieuwe Nederlanders. Samenvatting onderzoeksrapport. Juni 2015
Uitgegeven door BPD, afdeling Marktonderzoek; Contactpersoon: Sander Klaver, s.klaver@bpd.nl. Info: http://www.bpd.nl/