Bouwsector steunt corporaties in verzet tegen nieuwe belastingmaatregel

07.05.2018
Image

Bouwend Nederland schaart zich achter het verzet van woningcorporaties tegen de ATAD-regeling die belastingontwijking van multinationals tegen moet gaan. "Absurd als een regeling die bedoeld is om belastingontwijking tegen te gaan in Nederland zo ruim wordt geïnterpreteerd," stelde voorzitter Maxime Verhagen in De Telegraaf. De nieuwe wet kost de woningcorporaties jaarlijks honderden miljoenen. Dat leidt volgens Verhagen tot minder nieuwbouw en verduurzaming.

ATAD staat voor de nieuwe 'Anti Tax Avoidance Directive, een nieuwe Europese richtlijn bedoeld om belastingsontwijking van multinationals en vooral brievenbusfirma's tegen te gaan. In Nederland konden ze alle rentelasten aftrekken van de winst, reden genoeg om zoveel mogelijk winst in Nederland te laten neerslaan. Dat wordt met ATAD beperkt tot 30 procent van de winst (EBITDA). Omdat woningcorporaties een laag rendement hebben én veel lenen valt deze regeling voor hen bijzonder ongunstig uit. Het kost de Nederlandse corporaties naar eigen schatting zo'n 300 miljoen euro per jaar. Los daarvan loopt de belastingdruk voor corporaties in populaire gebieden ook nog verder op door de stijgende verhuurderheffing. Die is namelijk gekoppeld aan de WOZ-waarde van het woningbezit. In totaal dreigen de belastingafdrachten van de corporaties met meer dan een miljard extra belasting te stijgen, berekende Aedes eerder. Een bedrag waarmee zij de bouw van 67.000 nieuwbouwwoningen zouden kunnen financieren of 100.000 huizen renoveren tot energiezuinige huizen.

De link tussen ATAD en het afschaffen van de dividendbelasting is snel gemaakt. Die kost de staat 1,4 miljard euro. De ATAD-regeling moet de schatkist 1,3 miljard euro opleveren. Aedes: woningcorporaties en andere alleen in Nederland opererende bedrijven draaien zo op voor de lastenverlichting van bijvoorbeeld Shell en Unilever. Marnix Norder: ‘Ontluisterend. Huurders moeten 100 euro per jaar ophoesten om het grootbedrijf hier te houden.’

Trefwoorden