Bouwsector wil epc-norm mede realiseren via warmtepompen

12.08.09

Sector wil epc-norm halen via warmtepompen en warmteterugwinning

Om nieuwbouw te laten voldoen aan de epc-norm is een combinatie van bouwkundige maatregelen en intelligente installaties nodig. Hoofdaannemers en installateurs verwachten veel van warmtepompen, warmteterugwininstallaties en dakisolatie. De mening over zonne-energie is verdeeld en balansventilatie is niet populair bij de bouwers. Dit blijkt uit onderzoek van
BouwKennis ten behoeve van het BouwKennis Jaarrapport 2009/2010.

De belangrijkste punten uit het onderzoek:
• Installateurs zien oplossing vaker dan hoofdaannemers in intelligente installaties
• Marktpartijen verdeeld over geschiktheid zonne-energie om EPC-norm te halen
• Hybride of gebalanceerde ventilatie geen populaire keuze
De overheid legt aan nieuwbouw een minimale Energie Prestatie Norm op. Deze wordt uitgedrukt in een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) die aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is. Hoe lager de EPC is, hoe energiezuiniger het gebouw. Sinds de invoering in 1995 is de EPC stapsgewijs aangescherpt.

Om aan de EPC-norm te voldoen, kunnen bouwers meer intelligente installaties gebruiken, zoals
zonne-energie of meer bouwkundige maatregelen, zoals woningisolatie. Uit onderzoek van
BouwKennis blijkt dat het merendeel van de hoofdaannemers B&U en installateurs vindt dat de norm
het beste behaald kan worden door een combinatie van de twee. Installateurs geven in verhouding
met de hoofdaannemer relatief vaker de voorkeur aan intelligente installaties. Gezien hun
vakgebied is dit niet vreemd, hiermee hebben zij immers de meeste ervaring.

Meest geschikte oplossingen

Aan hoofdaannemers  en installateurs noemen de warmtepomp het vaakste als beste installatietechnische oplossing en dakisolatie als meest geschikte bouwkundige oplossing. Zo'n systeem kan net als een cv-installatie of zonnecollector het huis voorzien van verwarming en warm water. Een warmtepomp kan bovendien ook koelen.
De warmteterugwininstallatie wordt door 17% van de partijen genoemd, gevolgd door lage
temperatuur verwarming. Volgens installateurs zijn zonnepanelen en zonneboilers de meest
geschikte oplossing om in de nieuwbouw de EPC-norm te halen. Deze installatietechnische
oplossing wordt door 19% van de installateurs genoemd. Onder hoofdaannemers krijgen
zonnepanelen en zonneboilers slechts 5% van de stemmen. Wellicht komt dit verschil doordat
installateurs in de praktijk zeer goede ervaringen met zonne-energie hebben.
Hoofdaannemers en installateurs vinden dakisolatie de meest geschikte bouwkundige oplossing. Maar liefst vier van de tien hoofdaannemers vindt dakisolatie de beste bouwkundige oplossing om woningen energiezuiniger te maken. Van de installateurs is dit 24%. Deze marktpartij ziet meer heil in muurisolatie, terwijl ook isolerende beglazing goed scoort onder installateurs.

Bron: persbericht Bouwkennis

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.