Bouwsector wil epc-norm mede realiseren via warmtepompen

12.08.09

Sector wil epc-norm halen via warmtepompen en warmteterugwinning

Om nieuwbouw te laten voldoen aan de epc-norm is een combinatie van bouwkundige maatregelen en intelligente installaties nodig. Hoofdaannemers en installateurs verwachten veel van warmtepompen, warmteterugwininstallaties en dakisolatie. De mening over zonne-energie is verdeeld en balansventilatie is niet populair bij de bouwers. Dit blijkt uit onderzoek van
BouwKennis ten behoeve van het BouwKennis Jaarrapport 2009/2010.

De belangrijkste punten uit het onderzoek:
• Installateurs zien oplossing vaker dan hoofdaannemers in intelligente installaties
• Marktpartijen verdeeld over geschiktheid zonne-energie om EPC-norm te halen
• Hybride of gebalanceerde ventilatie geen populaire keuze
De overheid legt aan nieuwbouw een minimale Energie Prestatie Norm op. Deze wordt uitgedrukt in een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) die aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is. Hoe lager de EPC is, hoe energiezuiniger het gebouw. Sinds de invoering in 1995 is de EPC stapsgewijs aangescherpt.

Om aan de EPC-norm te voldoen, kunnen bouwers meer intelligente installaties gebruiken, zoals
zonne-energie of meer bouwkundige maatregelen, zoals woningisolatie. Uit onderzoek van
BouwKennis blijkt dat het merendeel van de hoofdaannemers B&U en installateurs vindt dat de norm
het beste behaald kan worden door een combinatie van de twee. Installateurs geven in verhouding
met de hoofdaannemer relatief vaker de voorkeur aan intelligente installaties. Gezien hun
vakgebied is dit niet vreemd, hiermee hebben zij immers de meeste ervaring.

Meest geschikte oplossingen

Aan hoofdaannemers  en installateurs noemen de warmtepomp het vaakste als beste installatietechnische oplossing en dakisolatie als meest geschikte bouwkundige oplossing. Zo'n systeem kan net als een cv-installatie of zonnecollector het huis voorzien van verwarming en warm water. Een warmtepomp kan bovendien ook koelen.
De warmteterugwininstallatie wordt door 17% van de partijen genoemd, gevolgd door lage
temperatuur verwarming. Volgens installateurs zijn zonnepanelen en zonneboilers de meest
geschikte oplossing om in de nieuwbouw de EPC-norm te halen. Deze installatietechnische
oplossing wordt door 19% van de installateurs genoemd. Onder hoofdaannemers krijgen
zonnepanelen en zonneboilers slechts 5% van de stemmen. Wellicht komt dit verschil doordat
installateurs in de praktijk zeer goede ervaringen met zonne-energie hebben.
Hoofdaannemers en installateurs vinden dakisolatie de meest geschikte bouwkundige oplossing. Maar liefst vier van de tien hoofdaannemers vindt dakisolatie de beste bouwkundige oplossing om woningen energiezuiniger te maken. Van de installateurs is dit 24%. Deze marktpartij ziet meer heil in muurisolatie, terwijl ook isolerende beglazing goed scoort onder installateurs.

Bron: persbericht Bouwkennis

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.