Coalitie van grote steden vraagt van nieuwe kabinet jaarlijks 1,5 miljard voor oplossen wooncrisis

15.10.2021
Image
Een coalitie van zestien grote steden en andere maatschappelijke partijen doen vandaag een dringende oproep aan de formerende partijen. Zij willen dat het volgende kabinet een doorbraak realiseert, werk maakt van de wooncrisis en helpt steden klaar te maken voor de toekomst. In de gezamenlijke notitie ‘Binnenstedelijk Bouwen, de stad van de toekomst staat al in de steigers’ beschrijven de steden hoe zij die doorbraak zien. Zo moet het nieuwe kabinet een niet eerder vertoonde investering doen in de woningbouw, duurzame mobiliteit, groen (in en om de steden), energietransitie en klimaat(-adaptatie). Ze becijferen dat er jaarlijks structureel tussen de 1,5 à 2 miljard euro nodig is om het publieke tekort op de woningbouwopgave af te dekken. Ze wijzen er op dat de publieke investeringen in de fysieke leefomgeving en woningbouw sinds 2010 ver zijn achtergebleven.
 
Volgens de 'position paper' moet de focus blijven op binnenstedelijk bouwen: "Na jaren van voorbereiding is het nu tijd om te oogsten (...). Juist in grootstedelijke regio’s zijn verstedelijkingsakkoorden gesloten en is de plancapaciteit geregeld. Plannen zijn uitgewerkt en projecten staan in de startblokken." Tot 2030 kan volgens deze notitie 65 procent van de bouwopgave binnen de bestaande steden worden gerealiseerd. De coalitie bepleit ook een grotere regierol van het Rijk, bijvoorbeeld om belemmerende wet- en regelgeving aan te passen en extra expertise beschikbaar te stellen om ruimtelijke procedures in te korten. 

Keerpunt

De coalitie plaatst de woningbouwopgave in een breder perspectief. Nederland zou voor een keerpunt staan omdat de huidige generatie aan de slag moet met veel verstrekkende transities tegelijk: klimaatadaptatie, energietransitie, mobiliteitstransitie en hervorming van de landbouw en de ruimtelijke indeling van Nederland. "Ondertussen moeten er ruim één miljoen woningen worden gebouwd, betaalbaar én naar woonbehoefte; de vergrijzende bevolkingssamenstelling en kleinere huishoudens zorgen immers voor een vraag naar andere type woningen. De trek naar de stad is daarbij een wereldwijde, langdurige trend die zich ook in Nederland blijft doorzetten."
 
De coalitie bestaat uit de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Groningen, Arnhem, Nijmegen, Zwolle, Breda, Zaanstad, Almere, ‘s- Hertogenbosch, Amersfoort, Tilburg, Haarlem; de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland en de stadsvervoerders HTM, RET en GVB, de Fietsersbond.