Collega's zetten leegstandsbeheerder Camelot op het strafbankje

30.12.20
Collega's zetten leegstandsbeheerder Camelot op het strafbankje
De Vereniging Leegstandbeheerders Nederland (VLBN) heeft besloten het lidmaatschap van Camelot voor onbepaalde tijd op te schorten. Aanleiding was een NRC-artikel van 19 december met de kop “De top halen met harteloze verhuur”. Er waren binnen de VLBN al eerder discussies gevoerd met Camelot over hun werkwijze en reputatie naar aanleiding van eerdere publicaties en klachten. De VLBN meent dat dit artikel het imago van de sector dusdanig beschadigt dat opschorting van het lidmaatschap onvermijdelijk is. Camelot wordt opgeroepen de eigen werkwijze tegen het licht te houden en aan te passen.
 
NRC sprak de afgelopen maanden met huurders, oud-werknemers, advocaten en huurspecialisten over Camelot – dat zijn bedrijfsmodel naar meerdere Europese landen heeft geëxporteerd. Kern van hun boodschap, aldus de NRC: Camelot is keihard tegen – vaak kwetsbare – huurders, maar aalglad als het zelf op misstanden wordt aangesproken. En als de problemen te groot worden, is het bedrijf nergens meer te bekennen. Zo werden in België nauwelijks bewoonbare panden verhuurd, waarbij Camelot niet reageerde op ernstige serviceklachten, zoals kapotte verwarming. In Leuven verplichtte Camelot bewoners zelf voor brandblusapparaten te betalen, voor het dubbele bedrag als ze online kostten. Bovendien drong de leegstandsbeheerder de laatste maanden aan op contante betaling. In Antwerpen botste Camelot met de eigenaar van de beheerde woningen, corporatie Woonhaven, als Camelot niet aan zijn afgesproken financiële verplichtingen voldoet. Recent bepaalde de Vlaamse rechter dat Camelot de corporatie 365.000 euro moet betalen. Volgens Camelot-eigenaar Van Gestel is zijn bedrijf de dupe geworden van "steeds veranderende Belgische regelgeving". Het Vlaamse uitstapje is voor het bedrijf een zeperd van jewelste geworden. Ook de Britse tak van Camelot is inmiddels opgedoekt.  

Nederland

In Nederland is Camelot de afgelopen jaren ook regelmatig negatief in het nieuws geweest. In 2018 was er de door huurders gewonnen rechtszaak tegen de verplichte kosten van ruim 200 euro voor het gebruik van de bedrijfswebsite My Castle.
Rond een Amsterdams pand in de Rijswijkstraat dat Camelot beheerde is jaren gedoe geweest rond te hoge servicekosten en te hoge huur. Eerder kregen bewoners na optreden van Stichting !WOON al teveel afgedragen servicekosten terug. In november oordeelde de kantonrechter, na een rechtszaak die zich zes jaar voortsleepte, dat de eigenaar te veel huur heeft gerekend aan 76 huurders. Daardoor heeft elk van hen recht op 240 euro teruggave per maand, mét terugwerkende kracht. Als Het Parool en NUL20 over die uitspraak publiceren en de beheerder Camelot als betrokken partij noemen, eist het bedrijf op stevige toon rectificatie – en krijgt die ook – omdat niet de leegstandsbeheerder maar eigenaar Clever Real Estate verantwoordelijk is om het teveel betaalde terug te storten. Dat is op zich juist, maar Camelot had wel 49 procent van de aandelen van dit vastgoedbedrijf in bezit, aldus de NRC. Twee jaar geleden is het pand verkocht aan belegger Patrizia.
 
Camelot is inmiddels veel meer dan een leegstandsbeheerder. In Amsterdam Zuidoost transformeert het bedrijf - net als eerder in de Rijswijkstraat - twee leegstaande kantoorpanden tot wooncomplexen (zie foto: Belastingkantoor Zuidoost); in Purmerend gaat het tweehonderd ‘woonunits voor spoedzoekers’ verzorgen.
Volgens NRC wordt een beursgang overwogen. Wel onder een nieuwe vlag: Mosaic World.
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 15.03

Deze week organiseerde de gemeente Amsterdam een online informatiebijeenkomst voor de woningeigenaren van Banne-Noord. U raadt het al, het ging over aardgasvrij. Al een jaar of twee zijn er gesprekken met een kleine vertegenwoordiging uit de buurt, nu kon iedere huiseigenaar meepraten. Ik zag...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.