Collega's zetten leegstandsbeheerder Camelot op het strafbankje

30.12.20
Collega's zetten leegstandsbeheerder Camelot op het strafbankje
De Vereniging Leegstandbeheerders Nederland (VLBN) heeft besloten het lidmaatschap van Camelot voor onbepaalde tijd op te schorten. Aanleiding was een NRC-artikel van 19 december met de kop “De top halen met harteloze verhuur”. Er waren binnen de VLBN al eerder discussies gevoerd met Camelot over hun werkwijze en reputatie naar aanleiding van eerdere publicaties en klachten. De VLBN meent dat dit artikel het imago van de sector dusdanig beschadigt dat opschorting van het lidmaatschap onvermijdelijk is. Camelot wordt opgeroepen de eigen werkwijze tegen het licht te houden en aan te passen.
 
NRC sprak de afgelopen maanden met huurders, oud-werknemers, advocaten en huurspecialisten over Camelot – dat zijn bedrijfsmodel naar meerdere Europese landen heeft geëxporteerd. Kern van hun boodschap, aldus de NRC: Camelot is keihard tegen – vaak kwetsbare – huurders, maar aalglad als het zelf op misstanden wordt aangesproken. En als de problemen te groot worden, is het bedrijf nergens meer te bekennen. Zo werden in België nauwelijks bewoonbare panden verhuurd, waarbij Camelot niet reageerde op ernstige serviceklachten, zoals kapotte verwarming. In Leuven verplichtte Camelot bewoners zelf voor brandblusapparaten te betalen, voor het dubbele bedrag als ze online kostten. Bovendien drong de leegstandsbeheerder de laatste maanden aan op contante betaling. In Antwerpen botste Camelot met de eigenaar van de beheerde woningen, corporatie Woonhaven, als Camelot niet aan zijn afgesproken financiële verplichtingen voldoet. Recent bepaalde de Vlaamse rechter dat Camelot de corporatie 365.000 euro moet betalen. Volgens Camelot-eigenaar Van Gestel is zijn bedrijf de dupe geworden van "steeds veranderende Belgische regelgeving". Het Vlaamse uitstapje is voor het bedrijf een zeperd van jewelste geworden. Ook de Britse tak van Camelot is inmiddels opgedoekt.  

Nederland

In Nederland is Camelot de afgelopen jaren ook regelmatig negatief in het nieuws geweest. In 2018 was er de door huurders gewonnen rechtszaak tegen de verplichte kosten van ruim 200 euro voor het gebruik van de bedrijfswebsite My Castle.
Rond een Amsterdams pand in de Rijswijkstraat dat Camelot beheerde is jaren gedoe geweest rond te hoge servicekosten en te hoge huur. Eerder kregen bewoners na optreden van Stichting !WOON al teveel afgedragen servicekosten terug. In november oordeelde de kantonrechter, na een rechtszaak die zich zes jaar voortsleepte, dat de eigenaar te veel huur heeft gerekend aan 76 huurders. Daardoor heeft elk van hen recht op 240 euro teruggave per maand, mét terugwerkende kracht. Als Het Parool en NUL20 over die uitspraak publiceren en de beheerder Camelot als betrokken partij noemen, eist het bedrijf op stevige toon rectificatie – en krijgt die ook – omdat niet de leegstandsbeheerder maar eigenaar Clever Real Estate verantwoordelijk is om het teveel betaalde terug te storten. Dat is op zich juist, maar Camelot had wel 49 procent van de aandelen van dit vastgoedbedrijf in bezit, aldus de NRC. Twee jaar geleden is het pand verkocht aan belegger Patrizia.
 
Camelot is inmiddels veel meer dan een leegstandsbeheerder. In Amsterdam Zuidoost transformeert het bedrijf - net als eerder in de Rijswijkstraat - twee leegstaande kantoorpanden tot wooncomplexen (zie foto: Belastingkantoor Zuidoost); in Purmerend gaat het tweehonderd ‘woonunits voor spoedzoekers’ verzorgen.
Volgens NRC wordt een beursgang overwogen. Wel onder een nieuwe vlag: Mosaic World.
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 02.12

Traditiegetrouw reikt Amsterdam aan het eind van het jaar de Zuiderkerkprijs en Geurt Brinkgreve Bokaal uit om de beste projecten van de stad te vieren. Dit zijn de genomineerden.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 26.11

Maarten Ridderbos beschrijft in zijn boek Transities in het landschap toonaangevende en spraakmakende ontwikkelingsprojecten in binnen- en buitenland van de afgelopen twee decennia. In het lijvige boekwerk wordt ingezoomd op stedelijke gebieden en op de plekken waar stad en land samenkomen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 25.11
Sinds de Woningwet van 2015 mogen corporaties alleen nog lage inkomens huisvesten. In buurten met veel corporatiebezit kunnen daardoor concentraties van armoede ontstaan. Het versterken van de kwaliteit van wonen en leven in deze buurten is een gezamenlijke...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 24.11

Bouwen in de stad of in het groen? Deze - al dan niet valse - tegenstelling blijft het debat over de aanpak van de wooncrisis bezighouden. De vijf grote steden hebben bureau APPM gevraagd om in deze publicatie bestaande onderzoeken, cijfers en argumenten voor- maar ook mogelijke nadelen van...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.11

Deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat in op verleden, heden en toekomst van de stedenbouw in Almere. De komende decennia gaat er nog heel veel gebouwd worden in de polderstad. Want er is ruimte. In de volgende fase wordt enigszins gebroken met de bouwtraditie waarin afzonderlijke kernen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 10.11

Tot in de jaren ’70 van de vorige eeuw was de menging van wonen en werken de alledaagse werkelijkheid in de binnenstad, de 19e eeuwse wijken en delen van de gordel '20-'40. In bijvoorbeeld de Amsterdamse Oosterparkbuurt zag je kleine garagebedrijven, een schaatsenfabriek, timmerwerkplaatsen, een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.11

Voor Amsterdamse koopwoningen tot 512.000 euro WOZ-waarde gaat bij verkoop een zelfwoonplicht gelden. Met de voorgestelde maatregel wordt 60 procent van de Amsterdamse koopwoningen beschermd tegen opkoop en verhuur door beleggers. Andere gemeenten volgen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.10 Geactualiseerd op: 25.10.21

Af en toe borrelt de wens ergens op, meestal aan de linkerkant van het politieke spectrum: de heroprichting van het gemeentelijk woningbedrijf. Aanleiding is veelal onvrede over de prestaties van de lokale woningcorporaties of de verkoop van sociale huurwoningen. In Amsterdam is het onderwerp...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Houdt het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.