Collega's zetten leegstandsbeheerder Camelot op het strafbankje

30.12.20
Collega's zetten leegstandsbeheerder Camelot op het strafbankje
De Vereniging Leegstandbeheerders Nederland (VLBN) heeft besloten het lidmaatschap van Camelot voor onbepaalde tijd op te schorten. Aanleiding was een NRC-artikel van 19 december met de kop “De top halen met harteloze verhuur”. Er waren binnen de VLBN al eerder discussies gevoerd met Camelot over hun werkwijze en reputatie naar aanleiding van eerdere publicaties en klachten. De VLBN meent dat dit artikel het imago van de sector dusdanig beschadigt dat opschorting van het lidmaatschap onvermijdelijk is. Camelot wordt opgeroepen de eigen werkwijze tegen het licht te houden en aan te passen.
 
NRC sprak de afgelopen maanden met huurders, oud-werknemers, advocaten en huurspecialisten over Camelot – dat zijn bedrijfsmodel naar meerdere Europese landen heeft geëxporteerd. Kern van hun boodschap, aldus de NRC: Camelot is keihard tegen – vaak kwetsbare – huurders, maar aalglad als het zelf op misstanden wordt aangesproken. En als de problemen te groot worden, is het bedrijf nergens meer te bekennen. Zo werden in België nauwelijks bewoonbare panden verhuurd, waarbij Camelot niet reageerde op ernstige serviceklachten, zoals kapotte verwarming. In Leuven verplichtte Camelot bewoners zelf voor brandblusapparaten te betalen, voor het dubbele bedrag als ze online kostten. Bovendien drong de leegstandsbeheerder de laatste maanden aan op contante betaling. In Antwerpen botste Camelot met de eigenaar van de beheerde woningen, corporatie Woonhaven, als Camelot niet aan zijn afgesproken financiële verplichtingen voldoet. Recent bepaalde de Vlaamse rechter dat Camelot de corporatie 365.000 euro moet betalen. Volgens Camelot-eigenaar Van Gestel is zijn bedrijf de dupe geworden van "steeds veranderende Belgische regelgeving". Het Vlaamse uitstapje is voor het bedrijf een zeperd van jewelste geworden. Ook de Britse tak van Camelot is inmiddels opgedoekt.  

Nederland

In Nederland is Camelot de afgelopen jaren ook regelmatig negatief in het nieuws geweest. In 2018 was er de door huurders gewonnen rechtszaak tegen de verplichte kosten van ruim 200 euro voor het gebruik van de bedrijfswebsite My Castle.
Rond een Amsterdams pand in de Rijswijkstraat dat Camelot beheerde is jaren gedoe geweest rond te hoge servicekosten en te hoge huur. Eerder kregen bewoners na optreden van Stichting !WOON al teveel afgedragen servicekosten terug. In november oordeelde de kantonrechter, na een rechtszaak die zich zes jaar voortsleepte, dat de eigenaar te veel huur heeft gerekend aan 76 huurders. Daardoor heeft elk van hen recht op 240 euro teruggave per maand, mét terugwerkende kracht. Als Het Parool en NUL20 over die uitspraak publiceren en de beheerder Camelot als betrokken partij noemen, eist het bedrijf op stevige toon rectificatie – en krijgt die ook – omdat niet de leegstandsbeheerder maar eigenaar Clever Real Estate verantwoordelijk is om het teveel betaalde terug te storten. Dat is op zich juist, maar Camelot had wel 49 procent van de aandelen van dit vastgoedbedrijf in bezit, aldus de NRC. Twee jaar geleden is het pand verkocht aan belegger Patrizia.
 
Camelot is inmiddels veel meer dan een leegstandsbeheerder. In Amsterdam Zuidoost transformeert het bedrijf - net als eerder in de Rijswijkstraat - twee leegstaande kantoorpanden tot wooncomplexen (zie foto: Belastingkantoor Zuidoost); in Purmerend gaat het tweehonderd ‘woonunits voor spoedzoekers’ verzorgen.
Volgens NRC wordt een beursgang overwogen. Wel onder een nieuwe vlag: Mosaic World.
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Gemeente en corporaties hebben de ambitie het aantal zonnepanelen in Amsterdam flink uit te breiden. Ook gemengde complexen van kopers en huurders moeten hieraan een bijdrage leveren. Dat blijkt ingewikkelder. Soms lijkt de corporatie aan de rem te hangen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Bouwgroep Dijkstra Draisma biedt woningcorporaties de mogelijkheid een duurzame, energieleverende sociale huurwoning te leasen. WoonFriesland heeft als eerste corporatie voor een periode van tien jaar een leasecontract afgesloten. Andere corporaties staan (nog) niet te trappelen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

In middelgrote steden loopt de winkelleegstand gestaag op. Aanloopstraten verloederen. Steden als Zaanstad en Purmerend ontkomen niet aan herstructurering van hun binnensteden. Transformatie naar wonen biedt perspectief op grote aantallen extra woningen, becijferde de provincie Noord-Holland....

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De operatie kadeherstel heeft ook grote consequenties voor Amsterdamse woonbootbewoners. Honderden woonboten moeten tijdelijk verkassen. Die worden op wissellocaties niet per se liefdevol ontvangen door walbewoners. Op veel plekken klinkt verzet tegen de tijdelijke ligplaatsen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Een virtuele rondleiding heeft de groepsbezichtiging vervangen, vertelt verhuurmakelaar Rutger van Leeuwen van Rochdale. De pandemie heeft ook op zijn werk grote impact. Dit artikel in de reeks ‘Op stap met...’ is dan ook vooral het verhaal van wat er allemaal anders gaat.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Hoe kan je meer ouderen helpen of verleiden om hun grote woning in te wisselen voor een meer geschikte gelijkvloerse woning en zo meer jonge gezinnen aan een grotere woning helpen? Met dit vraagstuk houden vele gemeenten en corporaties zich al jaren bezig. In Zaanstreek-Waterland breken zij nu...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.