Overslaan en naar de inhoud gaan

Commissie Dekker buigt zich over ruzie tussen Dudok Wonen en Gooise Meren

Image

Het lukt de gemeente Gooise Meren en woningcorporatie Dudok Wonen niet om tot gezamenlijke prestatieafspraken te komen. Beide partijen hebben fundamentele meningsverschillen. Ze hebben nu de Commissie Dekker gevraagd het geschil te beslechten en alsnog productieafspraken mogelijk te maken.

Het conflict draait om de omvang van de sociale woningvoorraad. De gemeenteraad van Gooise Meren wil de komende jaren vierhonderd extra sociale huurwoningen. Het bod van Dudok draagt daar volgens de gemeente onvoldoende aan bij. In Naarden en Bussum zijn de mogelijkheden voor nieuwbouw beperkt. Dudok realiseert nieuwbouw, maar omdat de corporatie ook kiest voor verkoop en liberalisatie krimpt de sociale woningportefeuille.

De corporatie op haar beurt meent dat de gemeente zich niet mag bemoeien met haar portefeuillestrategie. “De gemeente kan het aanbieden van sociale koopwoningen en het liberaliseren van koopwoningen niet via prestatieafspraken verbieden”, aldus de corporatie. Daarnaast meent Dudok dat de gemeente zelf onhandig opereert. Er zijn volgens de corporatie diverse nieuwbouwlocaties waar het percentage sociale huur kan worden vergroot, maar de gemeente kiest daar vooral voor dure woningbouw.

Gemeente en corporatie zijn al vanaf 2018 met elkaar in conflict over de prestatieafspraken. Het uitblijven van afspraken heeft Gooise Meren er inmiddels toe gebracht Dudok uit te sluiten van sociale woningbouw op gemeentegrond. Ook dat is tegen het zere been van de corporatie.
De commissie onder leiding van oud-minister Dekker is door de minister van Wonen speciaal ingesteld om geschillen over prestatieafspraken te beslechten. Een uitspraak wordt binnen enkele maanden verwacht.