Corporatiehuurders tevreden over hun woning, maar minder over hun huur

16.09.21
AFWC-onderzoek naar tevredenheid huurders, algemeen scores
Corporatiehuurders tevreden over hun woning, maar minder over hun huur

Huurders van Amsterdamse corporaties zijn over het algemeen tevreden met de woning waarin zij wonen. Als rapportcijfer geven zij hun woning een ruime voldoende, gemiddeld een 7,0. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek van de corporaties onder hun huurders in de regio Amsterdam (HIRA). Daaruit blijkt overigens ook dat 13 procent van de huurders aangeeft niet te kunnen rondkomen. De belangrijkste wens: betere geluidsisolatie.

In stadsdeel Centrum zijn de huurders het meest tevreden (7,4) met hun woning, in Nieuw-West het minst (6,5). Dit geldt voor bijna alle aspecten van de woning. Stadsdeel Centrum scoort alleen minder goed bij de woninggrootte; die wordt het hoogst gewaardeerd in Zuidoost en in de regio. Over gehorigheid en isolatie zijn huurders in Zuid het minst tevreden.
Grootte en indeling van de woning worden door respondenten het meest positief beoordeeld (Huurders van De Key, verhuurder van veel studenten- en jongerenwoningen, zijn overigens niet bevraagd naar tevredenheid over woninggrootte). Huurders buiten Amsterdam die van een hoofdstedelijke corporatie huren, zijn meer dan gemiddeld tevreden over hun woning (7,2).

Als het aankomt op verbeteringen, geeft maar liefst 41 procent van de huurders prioriteit aan betere geluidisolatie tussen woningen. Op de tweede plaats staan verbeteringen aan het sanitair. Het gaat daarbij vooral om vernieuwing van de douche. Hoog op de verlanglijstjes staan ook het verbeteren van ventilatie en verwarming (bestrijding vocht en schimmel) en van de keuken.

De meeste corporatiehuurders (60%) vinden hun huur hoog, maar kunnen wel rondkomen, zonder veel ruimte voor extra’s. Deze respondenten wonen relatief vaak in de stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost. 13 procent van de huurders vindt de huur te hoog en geeft aan niet te kunnen rondkomen. In Centrum wonen juist relatief weinig huurders die hun huur als te hoog ervaren en moeite hebben met rondkomen.

Aan het onderzoek van de Amsterdamse corporaties hebben 50.000 huurders meegedaan. Er is gebruik gebruikgemaakt van een online vragenlijst in Nederlands, Engels en Turks, aangevuld met telefonisch onderzoek in buurten waar weinig emailadressen van huurders bekend waren. 95 procent van de respondenten vulde de Nederlandse vragenlijst in. Volgens de onderzoekers is de steekproef representatief zijn wat betreft leeftijd en huishoudensamenstelling; wel zaten er bij de respondenten meer hoogopgeleiden dan onder de huurders.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2021 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's bij. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Hout het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.