Corporaties protesteren tegen stijgende bouwleges

27.01.2012

Corporaties protesteren tegen stijgende bouwleges

De Amsterdamse corporaties  hebben bij wethouder Van Poelgeest bezwaar aangetekend tegen de "exorbitante stijging" van de leges voor een bouwvergunning in 2012. Ontwikkelaars moeten miljoenen meer betalen omdat de leges van de stadsdelen zijn 'geharmoniseerd' door ze af te stemmen op de hoge tarieven van stadsdeel Centrum. "De enorme stijgingen zijn niet te rijmen met de crisis op de bouwmarkt die juist om efficiency en kostenbesparingen vraagt", aldus de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC).

In de protestbrief aan de wethouder geeft de AFWC een voorbeeld van de gevolgen voor een project van 70 koopwoningen, 30 sociale huurwoningen en 70 parkeerplaatsen. Bij de nieuwe tarieven - grootstedelijk en stadsdelen - stijgen de leges gemiddeld met 23 procent. Bij een grootstedelijk project is dat zelfs 71 procent.

Bestuursvoorzitter Jim Schuyt van De Alliantie had al eerder aan de bel getrokken. De Alliantie ontwikkelt in het vernieuwingsgebied de Staalmanpleinbuurt in Slotervaart een groot aantal woningen. Door de kostenstijging moet de woningcorporatie volgens Schuyt voor leges en vergunningen in totaal € 450.000 meer op tafel leggen. Schuyt: "Het lijkt wel of het de gemeente Amsterdam is ontgaan dat er een crisis is en dat het bouwen van woningen moet worden gestimuleerd. Het goedkoper maken van leges en vergunningen ligt dan ook eerder voor de hand dan het verhogen ervan."

De AFWC verzoekt de wethouder dringend de nieuwe tarieven te heroverwegen en alsnog te verlagen, tot het oude tarief. "Het gevolg kan anders zijn dat nog minder bouwprojecten doorgaan en dat is niet alleen slecht voor uw grondinkomsten, maar zal per saldo juist ook minder leges opbrengen."

NUL20 heeft de wethouder om een reactie gevraagd. Zodra we een reactie ontvangen zullen we dit bericht actualiseren.

 

 

 

 

Bron
NUL20

Trefwoorden