Corporaties voldoen aan meeste aanbiedingsafspraken

28.06.11

Corporaties voldoen aan meeste aanbiedingsafspraken

De Amsterdamse corporaties hebben voldaan aan de meeste ‘aanbiedingsafspraken’. In het akkoord Bouwen aan de Stad I hebben gemeente en corporaties voor de periode 2007 t/m 2010 prestatieafspraken gemaakt rond de toewijzing van woningen aan doelgroepen.
Zo was de afspraak om over vier jaar minimaal 26.000 woningen te verhuren aan de primaire doelgroep (= laagste inkomens). Dat werden er 29.649. In het meest populaire marktgebied I (Centrum en Zuid) wordt deze afspraak in absolute aantallen wel gehaald (minimaal 5892 woningen in vier jaar), maar niet het afgesproken percentage van 65 procent. De corporaties komen uit op 63 procent. In 2010 werd mede dankzij labeling van woningen de 65 procent overigens wel gehaald. Bij verhuringen aan huishoudens met een jaarinkomen tot 38.150 euro wordt over vier jaar het afgesproken percentage van 85 procent in alle gebieden gehaald.
Een nijpend en langdurig probleem is het tekort aan grote gezinswoningen. Daarom werd daarover een aparte afspraak gemaakt: 2500 grote sociale huurwoningen (>80 m2) toewijzen in vier jaar. Het lukt de corporaties structureel niet deze categorie woningen in voldoende mate aan te bieden. Inclusief de 497 van 2010 komen ze nu uit op 1901 woningen. Wel werd de helft daarvan volgens de afspraak verhuurd onder de zogeheten aftoppingsgrens van de huurtoeslag (555 euro in 2011).
De evaluatie van de aanbiedingsafspraken is opgenomen in het nieuwste jaarboek van de Amsterdam Federatie van Woningcorporaties dat eind juni uitkwam. Het Jaarboek bevat traditiegetrouw uitputtend cijfermateriaal over de Amsterdamse woningmarkt, waaronder de nieuwbouwproductie, de verhuur van sociale huurwoningen en de verkoop ervan. Het boek is dit jaar doortrokken van de effecten van de crisis. De kasstromen staan onder druk; de corporaties verkochten slechts 1.144 sociale huurwoningen en zitten nog met onverkochte nieuwbouw.
De doorstroming stokt in de Amsterdamse sociale sector. In 2010 werden er 8755 corporatiewoningen onder de huurtoeslaggrens verhuurd, terwijl dat er nog 9592 in 2009 en 9265 in 2008 waren. Er komen vooral minder starters aan de bak.
De Amsterdamse corporaties ondanks de crisis nog vele honderden miljoenen geïnvesteerd in de stad, waaronder 201 miljoen euro in de vijf Vogelaarwijken in Amsterdam.

Het Jaarboek 2011 is te downloaden via de site van de AFWC: www.afwc.nl

 

Bron:

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.