Corporaties willen bouwproductie verdubbelen

22.12.16
Amsterdamse Corporaties willen bouwproductie verdubbelen

De Amsterdamse woningcorporaties gaan hun woningproductie opvoeren. Zij maakten samen met de Huurdersvereniging Amsterdam bekend dat ze de nieuwbouw van sociale huurwoningen willen verdubbelen van 1200 naar 2400 per jaar. De verbeterde financiële positie van de corporaties, en slimmer en goedkoper bouwen, maken dit mogelijk. De corporaties gaan meer bouwen, minder verkopen en minder liberaliseren. Hiermee kan een einde komen aan de jarenlange daling van het aantal sociale huurwoningen.

In de Samenwerkingsafspraken 2015-2019 werd een nieuwbouwproductie van 1200 sociale huurwoningen per jaar afgesproken gebaseerd. Deze ambitie werd overigens in 2016 bij lange na niet gehaald (890 incl. studentenhuisvesting, 626 zonder). Maar volgens directeur Egbert de Vries van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties kunnen de corporaties nu "niet alleen per jaar veel meer nieuwe huurwoningen bouwen maar zich ook blijven inspannen voor betaalbaarheid en duurzaamheid zoals afgesproken".
In de afgelopen jaren hebben de corporaties veel minder kunnen bouwen vanwege o.a. slechtere financiële posities en veranderend overheidsbeleid. Inmiddels is de situatie gewijzigd en hebben de corporaties bezuinigd op kosten.
De Vries: “Wij zijn weer in staat en bereid om aan de gewenste grotere productie van nieuwbouwwoningen bij te dragen. We willen graag op alle nieuwbouwlocaties nieuwe sociale huurwoningen kunnen bouwen en verwachten dat de gemeente ons hiervoor voldoende ruimte biedt."
Voorzitter Winnie Terra van de Huurdersvereniging Amsterdam benadrukt dat de nieuwe woningen zowel in de nieuwbouwwijken als in de bestaande stad moeten worden gebouwd. "Juist om ook in de toekomst overal gemengde wijken te houden en te krijgen.”

De ambitieuze bouwplannen zouden de inzet op betaalbaarheid en duurzaamheid niet aantasten. Corporaties gaan door met het meer passend en betaalbaar aanbieden van sociale huurwoningen en met het woonlastenakkoord gericht op huurders met lage inkomens. Ook worden de afspraken voor de verbetering van de woningkwaliteit, comfortverbetering en energiezuinige woningen gewoon nagekomen.
De woningcorporaties hebben het aantal te verkopen en te liberaliseren woningen al teruggeschroefd.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS