Corporatiewoningen goedkoper dan markt

17.11.08

Corporatiewoningen aanzienlijk goedkoper

Corporatiewoningen die in de verkoop gaan, worden voor aanzienlijk lagere bedragen verkocht dan woningen van hetzelfde type die andere partijen verkopen. Dat blijkt uit Woon Amsterdam 2008, de jaarlijkse woningmarktrapportage van Makelaarsvereniging Amsterdam en de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam, waaraan dit jaar voor het eerst ook de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties een bijdrage levert.

De prijsverschillen zijn met name groot bij door corporaties verkochte rijtjeshuizen. Die waren in 2007 met een mediane (middelste) prijs van 179.000 euro 42 procent goedkoper. Overigens verkochten corporaties dat jaar maar tweehonderd huizen van dat type, op een totaal in de hele stad van duizend. Groot zijn ook de verschillen bij de appartement van vóór 1945 (€ 172.000; 32% goedkoper; 771 stuks) en bij etagewoningen van na 1970 (€ 174.500; 21% goedkoper; 835 stuks). Bij woningen uit het tijdvak 1945-1970 bedroeg het verschil tien procent (€ 140.000; 355 stuks).

Verklaring voor de lagere prijs is dat corporaties vooral woningen verkopen in gebieden die minder in trek zijn: Amsterdam-Noord en Zuidoost. In deze stadsdelen is ook de woonlastensprong het kleinst voor huurders die willen kopen. Noord en Zuidoost kennen voor Amsterdam relatief hoge huren en lage huizenprijzen. Goed voor de verkoop daar, maar tegelijk ook een klacht van de corporaties: er is een omgekeerde samenhang tussen woningwaarde en huren die de woningmarkt ontregelt. In geliefde stadsdelen wordt daarentegen nauwelijks verhuisd, waardoor de huren er laag blijven. Maar er was daar afgelopen jaren wel een sterke stijging van de huizenprijzen. Dit leidt ertoe dat zittende huurders er nog minder geneigd zijn te kopen. [JvdH]

Meer over Woon Amsterdam 2008 in de Barometer van NUL20 nr.41

Trefwoorden:

Corporatiewoningen die in de verkoop gaan, worden voor aanzienlijk lagere bedragen verkocht dan woningen van hetzelfde type die andere partijen verkopen. Dat blijkt uit Woon Amsterdam 2008, de jaarlijkse woningmarktrapportage van Makelaarsvereniging Amsterdam en de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam, waaraan dit jaar voor het eerst ook de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties een bijdrage levert.

De prijsverschillen zijn met name groot bij door corporaties verkochte rijtjeshuizen." data-share-imageurl="">

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS