D66 verlangt de bouw van meer middenhuurwoningen

13.11.19
Middeldure huurwoningen van Bouwinvest
D66 verlangt de bouw van meer middenhuurwoningen
update: reacties van IVBN en VVD
De gemeente Amsterdam moet extra inzetten op de bouw van middenhuurwoningen. Dat zegt D66-raadslid Alexander Hammelburg in reactie op de woensdag gepresenteerde prestatieafspraken met de Amsterdamse corporaties. SP-wethouder Ivens van Wonen moet daarover tot overeenstemming zien te komen met (institutionele) beleggers, zo hebben de coalitiepartners met elkaar afgesproken. Daarbij kan sprake zijn van aanpassing van grondprijzen en verruiming van het huurbeleid.
 
D66 vindt de afspraak met de corporaties om de komende jaren duizend nieuwe middenhuurwoningen te realiseren - middensegmentwoningen in bestaande plannen, 250 extra woningen per jaar vanaf 2022 en de terugkeer van dure huurwoningen in het betaalbare segment- en jaarlijks 275 sociale huurwoningen te liberaliseren onvoldoende. “Ik ben blij dat corporaties zich naast hun kernactiviteiten willen inspannen voor middengroepen, maar onze ambitie reikt verder”, aldus Hammelburg. De D66-fractie wil daarvoor een beroep doen op pensioenfondsen en verzekeraars. Maar de institutionele beleggers verenigd in de IVBN maakten kortgeleden nog duidelijk geen nieuwe investeringsmogelijkheden te zien in Amsterdam. De gemeente stelt te veel eisen en de grondprijzen zijn te hoog om tot een redelijke woningexploitatie te kunnen komen. Ook maken beleggers bezwaar tegen een mogelijke regulering van de maximale huurprijs en een begrenzing van de jaarlijkse huurverhoging maximaal gelijk aan inflatie.

“Institutionele beleggers zijn nodig om in Amsterdam extra middenhuurwoningen te realiseren. Zij kunnen en willen bouwen, maar moeten daarvoor wel wat hulp krijgen van de gemeente”, aldus Hammelburg. D66 wil daarom dat wethouder Ivens ‘een aantal voorwaarden voor de bouw van middenhuurwoningen onder de loep legt’. Het grondprijsbeleid moet worden aangepast. En de voorwaarden voor huurstijgingen kunnen wat D66 betreft worden verruimd. Verder zou het Actieplan Middeldure Huur opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. En kunnen particulieren worden aangemoedigd vaker gebouwen te transformeren naar middeldure huur.

Over de uitbreiding van het middenhuursegment heeft D66 inmiddels afspraken gemaakt binnen de coalitie (GroenLinks, PvdA en SP). Zij zullen tijdens de bespreking van de prestatieafspraken in de gemeenteraad op 27 november een gezamenlijke motie indienen om de voorwaarden voor de exploitatie van middenhuur en de bijbehorende grondprijzen tegen het licht te houden en zo nodig aan te passen. “Op korte termijn willen we voorstellen met meer garanties dat deze middeldure huurwoningen worden gebouwd”, aldus Hammelburg.

'Genante vertoning'

VVD-raadslid Hala Naoum Néhmé nam eerder het initiatief voor een rondetafelgesprek van de gemeenteraad met de leden van de IVBN. Zij is blij met de opstelling van de coalitie, maar noemt het ook 'een gênante vertoning'. "We weten al lange tijd dat de ambitie van D66 op gebied van middenhuur niet wordt gehaald. Al een jaar zijn we in de raad aan het bakkeleien over de vraag wat er aan de hand is tussen de wethouder en de beleggers. Pas nu wordt dat via een motie opgepakt. Natuurlijk: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, maar het is jammer dat het zo lang heeft geduurd."

IVBN: 'Verrast'

Frank van Blokland, directeur van de IVBN, reageert eveneens verrast. "Het lijkt erop dat er door de gemeenteraad naar onze bezwaren wordt geluisterd. Institutionele beleggers kunnen een grote bijdrage leveren aan een betere woningvoorraad in het middensegment. Corporaties kunnen ook wat doen, maar er is geen andere manier om meer middenhuurwoningen te krijgen. Dat waren institutionele beleggers van plan en dat zijn we van plan. Als de beleidskaders worden aangepast, dan hoop ik dat we daar met elkaar in slagen." Volgende week zitten beleggers opnieuw met de gemeente om tafel. Van Blokland wijst nog wel op een andere ernstige dreiging. "Het gaat ons niet alleen om het bemoeilijken van nieuwbouw, maar ook om een dreigende ingreep in de huren van bestaande woningen. Het is die combinatie die ons dwars zit."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.