D66 verlangt de bouw van meer middenhuurwoningen

13.11.19
Middeldure huurwoningen van Bouwinvest
D66 verlangt de bouw van meer middenhuurwoningen
update: reacties van IVBN en VVD
De gemeente Amsterdam moet extra inzetten op de bouw van middenhuurwoningen. Dat zegt D66-raadslid Alexander Hammelburg in reactie op de woensdag gepresenteerde prestatieafspraken met de Amsterdamse corporaties. SP-wethouder Ivens van Wonen moet daarover tot overeenstemming zien te komen met (institutionele) beleggers, zo hebben de coalitiepartners met elkaar afgesproken. Daarbij kan sprake zijn van aanpassing van grondprijzen en verruiming van het huurbeleid.
 
D66 vindt de afspraak met de corporaties om de komende jaren duizend nieuwe middenhuurwoningen te realiseren - middensegmentwoningen in bestaande plannen, 250 extra woningen per jaar vanaf 2022 en de terugkeer van dure huurwoningen in het betaalbare segment- en jaarlijks 275 sociale huurwoningen te liberaliseren onvoldoende. “Ik ben blij dat corporaties zich naast hun kernactiviteiten willen inspannen voor middengroepen, maar onze ambitie reikt verder”, aldus Hammelburg. De D66-fractie wil daarvoor een beroep doen op pensioenfondsen en verzekeraars. Maar de institutionele beleggers verenigd in de IVBN maakten kortgeleden nog duidelijk geen nieuwe investeringsmogelijkheden te zien in Amsterdam. De gemeente stelt te veel eisen en de grondprijzen zijn te hoog om tot een redelijke woningexploitatie te kunnen komen. Ook maken beleggers bezwaar tegen een mogelijke regulering van de maximale huurprijs en een begrenzing van de jaarlijkse huurverhoging maximaal gelijk aan inflatie.

“Institutionele beleggers zijn nodig om in Amsterdam extra middenhuurwoningen te realiseren. Zij kunnen en willen bouwen, maar moeten daarvoor wel wat hulp krijgen van de gemeente”, aldus Hammelburg. D66 wil daarom dat wethouder Ivens ‘een aantal voorwaarden voor de bouw van middenhuurwoningen onder de loep legt’. Het grondprijsbeleid moet worden aangepast. En de voorwaarden voor huurstijgingen kunnen wat D66 betreft worden verruimd. Verder zou het Actieplan Middeldure Huur opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. En kunnen particulieren worden aangemoedigd vaker gebouwen te transformeren naar middeldure huur.

Over de uitbreiding van het middenhuursegment heeft D66 inmiddels afspraken gemaakt binnen de coalitie (GroenLinks, PvdA en SP). Zij zullen tijdens de bespreking van de prestatieafspraken in de gemeenteraad op 27 november een gezamenlijke motie indienen om de voorwaarden voor de exploitatie van middenhuur en de bijbehorende grondprijzen tegen het licht te houden en zo nodig aan te passen. “Op korte termijn willen we voorstellen met meer garanties dat deze middeldure huurwoningen worden gebouwd”, aldus Hammelburg.

'Genante vertoning'

VVD-raadslid Hala Naoum Néhmé nam eerder het initiatief voor een rondetafelgesprek van de gemeenteraad met de leden van de IVBN. Zij is blij met de opstelling van de coalitie, maar noemt het ook 'een gênante vertoning'. "We weten al lange tijd dat de ambitie van D66 op gebied van middenhuur niet wordt gehaald. Al een jaar zijn we in de raad aan het bakkeleien over de vraag wat er aan de hand is tussen de wethouder en de beleggers. Pas nu wordt dat via een motie opgepakt. Natuurlijk: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, maar het is jammer dat het zo lang heeft geduurd."

IVBN: 'Verrast'

Frank van Blokland, directeur van de IVBN, reageert eveneens verrast. "Het lijkt erop dat er door de gemeenteraad naar onze bezwaren wordt geluisterd. Institutionele beleggers kunnen een grote bijdrage leveren aan een betere woningvoorraad in het middensegment. Corporaties kunnen ook wat doen, maar er is geen andere manier om meer middenhuurwoningen te krijgen. Dat waren institutionele beleggers van plan en dat zijn we van plan. Als de beleidskaders worden aangepast, dan hoop ik dat we daar met elkaar in slagen." Volgende week zitten beleggers opnieuw met de gemeente om tafel. Van Blokland wijst nog wel op een andere ernstige dreiging. "Het gaat ons niet alleen om het bemoeilijken van nieuwbouw, maar ook om een dreigende ingreep in de huren van bestaande woningen. Het is die combinatie die ons dwars zit."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 15.03

Deze week organiseerde de gemeente Amsterdam een online informatiebijeenkomst voor de woningeigenaren van Banne-Noord. U raadt het al, het ging over aardgasvrij. Al een jaar of twee zijn er gesprekken met een kleine vertegenwoordiging uit de buurt, nu kon iedere huiseigenaar meepraten. Ik zag...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.