D66 vindt Woonagenda SP-wethouder Laurens Ivens onvoldoende toekomstbestendig

13.07.17
D66 vindt Woonagenda SP-wethouder Laurens Ivens onvoldoende toekomstbestendig

D66 Amsterdam vindt de Woonagenda van SP-wethouder Ivens onvoldoende toekomstbestendig. Dat heeft D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig woensdag duidelijk laten weten. Hij wil minder sociale nieuwbouw en meer aandacht voor de bouw van betaalbare huurwoningen in het middensegment. Ook moeten Amsterdamse corporaties meer investeren in de verduurzaming en verbetering van bestaande sociale woningvoorraad.

“We hebben veel meer betaalbare middenhuurwoningen nodig. Alleen dan zorgen we dat Amsterdam een open, toegankelijke stad is, waar niet alleen arm of rijk maar ook Amsterdammers met een middeninkomen kunnen wonen. Om dat te bereiken moeten we dingen echt anders gaan doen dan de afgelopen zestig jaar. Met deze Woonagenda gaan we gewoon op dezelfde voet door. Zoals het stuk nu voorligt, kunnen we niet voor stemmen", aldus Van Dantzig.

Volgens hem biedt de SP-wethouder 'niet een Woonagenda gericht op de toekomst, maar een Woonagenda van de status quo'. “Natúúrlijk zullen Amsterdammers op de markt zeggen dat er behoefte is aan sociale huurwoningen, die enkeling die het geluk heeft in die 5,6 procent middenhuurwoningen te zitten, is op iedere markt in de minderheid. Dan neem je die politieagent, verpleger en die starters die wanhopig een plek zoeken in onze stad niet serieus.” De fractievoorzitter verbaast zich ook dat de wethouder niets heeft gedaan met de oproepen voor meer middenhuur van de De Nederlandsche Bank en en het Planbureau voor de Leefomgeving. “Hun oproep is helder: doe iets extra’s voor middeninkomens op de woningmarkt. Dat ontbreekt nu juist in deze Woonagenda, op wat D66 voorstellen die al zijn aangenomen na.”

Ook vindt D66 dat er onvoldoende aandacht is voor het gezonder en duurzamer maken van bestaande corporatiewoningen. “In Amsterdam staan woningen waar je in de woonkamer kan voelen hoe de wind waait. Met deze Woonagenda moeten bewoners in tochtige woningen blijkbaar maar even wachten. Onbegrijpelijk.’’ Verder heeft de wethouder volgens hem beleid gemaakt op basis van verouderde cijfers.

De opstelling van D66 zorgt voor spanningen binnen de coalitie. Ivens heeft er nooit een geheim van gemaakt dat zijn keuze voor veertig procent sociale huur, veertig procent betaalbare huurwoningen in het middensegment en twintig procent dure huur en koop het resultaat is van een politiek compromis. D66 en VVD kochten de steun van de SP voor de invoering van eeuwigdurende erfpacht af met afspraken over meer sociale nieuwbouw en extra geld voor armoedebeleid. Acht maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen verkiezen 'de democraten' echter een andere opstelling. Of Ivens zijn koers zal wijzigen, moet blijken in de plenaire raadsvergadering volgende week. Wellicht is de oppositie (GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren) bereid de Woonagenda te steunen.
_____________________________________________________________________

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2021 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's bij. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Hout het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.