Overslaan en naar de inhoud gaan
Top

Alliantie tilt 19e-eeuwse woningen Saenredamstraat op naar A-label

Groene Ster-behandeling

Begin juli leverde woningcorporatie de Alliantie zeventien woningen en één bedrijfswoning op aan de Saenredamstraat. Bij deze grootschalige renovatie is alles uit de kast getrokken om zo duurzaam mogelijk te renoveren. De woningen worden volgens de rekenmodellen bijna tachtig procent energiezuiniger. De zonnecellen vallen op, maar de winst zit toch vooral in de isolatie.
Energiebesparing in corporatiesector

In het Convenant Energiebesparing Corporatiesector (energieconvenant) - bekrachtigd door Aedes, de Woonbond en (voormalige) ministeries van VROM en WWI - staat een aantal ambitieuze doelstellingen voor energiebesparing in de sector, zoals in de bestaande voorraad per 2018 20 procent besparen op gasverbruik (t.o.v. 2008) en de energieprestatie optrekken naar energielabel B of minimaal met twee energielabelstappen. 
Het energielabel is vanaf 1 juli 2011 onderdeel van het puntenstel (WWS), in plaats van isolatievoorzieningen. Voor energiezuinige woningen kunnen verhuurders straks maximaal 44 punten bijtellen; nu is dat maximaal 28 punten. Woningen met een label lager dan B hebben na 1 juli wellicht minder punten dan daarvoor. In Amsterdam zit bijvoorbeeld bijna veertig procent zit in de onderste categorieën (E en minder). Minder dan tien procent van de aangemelde woningen heeft een energielabel B en hoger.

WWS-waardering vanaf 1 juli 2011:
Energielabel
Eengezinswoning
Meergezinswoning
label A++
44 punten
40 punten
label A+
40 punten
36 punten
label A
36 punten
32 punten
label B
32 punten
28 punten
label C
22 punten
15 punten
label D
14 punten
11 punten
label E
8 punten
5 punten
label F
4 punten
1 punt
label G
0 punten
0 punten

Woningcorporatie de Alliantie heeft zichzelf de taak gesteld energieverbruik en CO2-productie van haar woningbestand tussen 2009 en 2018 met 25 procent te reduceren. De grote stappen moeten worden gezet tijdens de renovatie- en onderhoudsbeurten van de bestaande woningvoorraad. Bij grootschalige renovatie is bij de Alliantie de norm om de woningen op te krikken tot energielabel B. Uitzondering daarop zijn de Groene Ster-projecten, waarbij alles uit de kast wordt gehaald om een optimale energetische verbetering te realiseren. Deze projecten gelden als leerschool.
Dat is ook het geval bij de woningen aan de Saenredamstraat in de Amsterdamse Pijp uit 1880. Dat kwam mede doordat bewoners de wens uitspraken om de panden zo duurzaam mogelijk te renoveren. En ze toonden zich bereid een hogere huur te betalen en mee te werken aan monitoring van het energiegebruik de komende jaren.
“Want”, stelt gebiedsontwikkelaar Frans de Roos, “het is voor ons interessant om te zien hoe het gedrag van bewoners verandert in een energiezuinig huis. Theoretisch hebben we een energiebesparing van 79 procent per vierkante meter gerealiseerd. Maar gaan bewoners straks niet vaker en langer douchen, nu ze een nieuwe douche hebben en warmtecollectoren op het dak? Laat men straks in alle kamers de verwarming aanstaan, omdat het huis vanwege de goede isolatie zo weinig energie verbruikt?“
De woningen aan de Saenredamstraat zijn volledig uitgebroken. Eigenlijk is slechts een deel van het casco blijven staan, zelfs de achtermuur is vernieuwd. Er zijn gemeenschappelijke trappenhuizen gerealiseerd waardoor woningen groter konden worden gemaakt. Bovendien zijn alle woningen nu voorzien van ruime balkons of een tuin. De verbeterde energieprestatie wordt behaald door het gebruik van zonnecollectoren, zonnecellen, CO2-gestuurde ventilatie, LED-verlichting in de algemene ruimtes en lage temperatuur vloerverwarming. “Maar de grote winst zit vooral in de isolatie”, stelt De Roos. “Daar zit het grootste rendement op je investering. Je moet echt oppassen je te veel te verliezen in geavanceerde installaties.“ Zo heeft de Alliantie besloten het gebruik van de zonnecollectoren te beperken tot de bovenste woningen; en ook het gebruik van zonnecellen is beperkt gebleven.

Investeringen

Volgens De Roos is bij deze renovatie per woning tien procent extra geïnvesteerd om de stap van B- naar A-label te maken. “Eigenlijk is het niveau A++, maar omdat nog niet alle gebruikte technieken en materialen gecertificeerd zijn, blijft het een A-label.”
De renovatie heeft een jaar geduurd. Een deel van de huurders keert terug. Zij zijn akkoord gegaan met een huurverhoging van 110 euro. Omdat alle woningplattegronden zijn gewijzigd, wordt de huur bovendien aangepast aan de nieuwe grootte. De woningen zijn door samenvoegingen gemiddeld vijftig procent groter geworden. Daarnaast verhuurt de Alliantie een van de woningen in de vrije sector.

Fred van der Molen