Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • Haveneconoom Michiel Nijdam: vergeet woningbouwplannen in havengebied
  Milieuhinderlijke havenactiviteiten belemmeren de bouw van woningen in het gebied tussen Amsterdam-Noord en Zaandam. Kunnen de almaar uitdijende op- en overslagactiviteiten niet beter verdwijnen? Nee, zegt de Rotterdamse haveneconoom Michiel H. Nijdam. “De op- en overslag van kolen en andere brandstoffen is onmisbaar voor de economische ontwikkeling van
  West-Europa.”
 • Zaanstad heeft in zijn concept-ontwikkelingsplan Zaan/IJ 24 locaties geïnventariseerd die voor herontwikkeling in aanmerking komen. Op vijf plekken wil de gemeente zich nu al extra inspannen:

 • In het ontwikkelingsplan ‘Zaan/IJ: Gebied vol kansen, verbonden door water’ constateert de gemeente Zaanstad zelf dat haar huidige positie in de metropoolregio ‘niet sterk is’. Het college wil “kwaliteiten zoals ons industrieel erfgoed, de Zaan, de bijzondere mix van werken en wonen meer gaan benutten”. Aan industrieel erfgoed inderdaad geen gebrek langs de Zaan. Moderne industrie en bakstenen gebouwen van voormalige fabrieken en pakhuizen wisselen elkaar af langs de Zaanoever. Die menging vormt juist ook een probleem. Bij tal van locaties langs Zaan en IJ staan de mogelijkheden voor woningbouw op gespannen voet met de huidige veiligheids- en milieueisen. Bovendien is aan de oostzijde van de Zaan in het centrum van Zaandam en Wormerveer al flink wat nieuwbouw verrezen.

 • Milieuhinder en vastgoedcrisis overschaduwen herontwikkeling van de Zaan/IJ-oevers
  Voormalig rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol wierp de steen in de vijver: zou de herontwikkeling van de bedrijventerreinen langs Zaan en IJ geen prioriteit moeten krijgen boven de uitbreiding van Almere? Dat zou veel spannender stedelijke milieus kunnen opleveren dan de zoveelste vinexwijk in Almere. Voorlopig lopen veel Zaanse nieuwbouwplannen stuk op de geluid- en stankoverlast van de industrie en Amsterdamse havenbedrijven. De vastgoedcrisis heeft corporaties en ontwikkelaars bovendien kopschuw gemaakt. Blik op de Zaanoever.

Tweede verdieping

 • Voorrang voor eigen starters
  De wachttijden voor een sociale huurwoningen lopen ook in Zaanstad enorm op. De gemeente werd bovendien onaangenaam verrast door het besluit van minister Donner om de huurgrens van alle huurwoningen in de Amsterdamse stadsregio te verhogen (met 15 tot 25 extra punten), behalve in de Zaanstreek. Wethouder Olthof vreest daardoor extra druk op de lokale sociale woningmarkt. Voor hem extra reden te pleiten voor voorrangsregelingen voor eigen inwoners van Zaanstad en Wormerland.
 • Amsterdams college komt met ingrijpende hervorming van woonruimteverdeling

  Het woonruimteverdelingssysteem in Amsterdam gaat op de schop. Het college heeft begin juli een voorstel naar de raad gestuurd waarin de overheidsbemoeienis flink wordt beperkt. De reikwijdte van de huisvestingsvergunning voor goedkope huurwoningen wordt sterk verkleind. Ook schrapt de wethouder in het aantal urgentiecategorieën en op handhavingscapaciteit. Ten slotte komt er een nieuw verdeelmodel met onder andere ruimte voor loting, spoedzoekers en kwaliteitzoekers. Na de gemeenteraad moet ook de stadsregio daarmee akkoord gaan.

Kort bestek

 • Betrokken corporaties krijgen grote gebieden in beheer

  De drie aandeelhouders van Far West - De Key, Stadgenoot en Rochdale – hebben overeenstemming over de waardering en verdeling van het bezit van de ontwikkelcorporatie. Bij de verdeling hebben de drie corporaties zoveel mogelijk hun bezit geconcentreerd. Zo zijn er buurten ontstaan waar corporaties veel woningen beheren, zodat het makkelijker is om leefbaarheid en vernieuwing te bevorderen. Alleen de fiscus kan nog een spaak in het wiel steken.

 • Aantal huisuitzettingen daalt, maar…
  Stilte voor de storm?
  Het aantal ontruimingen daalt al jaren in Amsterdam. De aanpak van ‘Vroeg Eropaf’, waarbij maatschappelijk werk en woningcorporaties samenwerken, werpt zijn vruchten af. Toch lijkt het tij te keren. Een crisisbericht uit Amsterdam-Zuidoost.

  Meeste ontruimingen in Zuidoost   


  2008
 • Alliantie tilt 19e-eeuwse woningen Saenredamstraat op naar A-label
  Groene Ster-behandeling
  Begin juli leverde woningcorporatie de Alliantie zeventien woningen en één bedrijfswoning op aan de Saenredamstraat. Bij deze grootschalige renovatie is alles uit de kast getrokken om zo duurzaam mogelijk te renoveren. De woningen worden volgens de rekenmodellen bijna tachtig procent energiezuiniger. De zonnecellen vallen op, maar de winst zit toch vooral in de isolatie.
 • Een Blok Stad: nieuwe formule met casco-verkoop in de bestaande voorraad
  Een badkuip met zicht op de sterrenhemel? Of een dakterras met tweede keuken? Je zal het in gerenoveerde appartementen niet snel aantreffen. Maar sinds kort bieden Ymere en Era Contour casco’s in de bestaande bouw te koop aan waarvan de bewoner nog helemaal zelf de indeling en inrichting kan – en moet - bepalen. Een nieuwe formule, die onder de noemer ‘Eén Blok Stad’ in de markt wordt gezet.
 • Braakliggende terreinen in kaart gebracht
  Gezocht: tijdelijke gebruikers
  Door de crisis komen steeds meer terreinen in de regio Amsterdam braak te liggen. Geplande nieuwbouw is op de lange baan geschoven of helemaal geschrapt. Wat te doen met al die verpieterende stukjes grond? Kunstenaars, spelende kinderen en ‘stadsboeren’ weten er wel raad mee.

  Digitale kaart

 • Amsterdam wil antikraakbureaus ‘namen en shamen’ als ze nieuwe regels niet hanteren
  Normen voor leegstandsbeheer
  De Huurdersvereniging Amsterdam (HA) en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) komen met een eigen Amsterdamse set normen voor leegstandbeheer (‘antikraak’) van corporatiewoningen. Dit in reactie op het Keurmerk Leegstandbeheer (KLB) van de landelijke leegstandbeheerders zelf.

Interview

Woonbarometer

 • Paradox: doorstroming stokt,
  terwijl er veel wordt verhuisd
  De doorstroming in de Amsterdamse sociale huursector zakt dramatisch, afgaande op de cijfers van WoningNet. Ook het aantal verhuringen in de regio lijkt in 2011 terug te lopen. Het tweede kwartaal daalde het aantal verhuringen stadsregiobreed naar 2943 (3167 in Q1). In Amsterdam kregen slechts 1785 corporatiewoningen een eerste of nieuwe huurder, weer minder dan in het eerste kwartaal (1958).
   

Vrijwilliger

 • Vrijwillig in Purmerend: Ans Biervliet
  Flatbewoners winnen strijd tegen verloedering
  Sinds Ans Biervliet in 2002 naar de flat de Groene Citer in Purmerend verhuisde voert ze strijd tegen de verloedering. De leefbaarheid in de flat is met name door het enthousiasme van Biervliet inmiddels flink verbeterd. Er is een flatteam opgericht dat onder meer schoonmaakacties en buurtbarbecues organiseert. En bewoners leerden elkaar beter kennen tijdens een van de gezamenlijke maaltijden die Biervliet wekelijks kookt in het wijkgebouw.


10 Vragen

 • 10 vragen over
  Kooprecht voor huurders
  Op 1 juli 2011 publiceerde minister Donner van Binnenlandse Zaken zijn ‘Woonvisie’. Daarin wordt een kooprecht voor huurders voor corporatiewoningen aangekondigd. Daarmee voert Donner een onderdeel uit van het regeerakkoord van VVD en CDA.

  Een kooprecht voor huurders? Voeren de regeringspartijen een dwingende kiezerswens uit?