Amsterdam vergrijst, maar later en langzamer

Nederland vergrijst, Amsterdam niet. Of liever: nog niet. Amsterdam heeft weinig kinderen en weinig ouderen. De bevolking piekt tussen de 30 en 35 en vanaf dat moment begint de trek de stad uit. Maar het netto aandeel ouderen neemt op termijn wel toe. Op dit moment is ongeveer 20 procent ouder dan 55 jaar en een kleine 12 procent ouder dan 65. Dat blijft de komende tien jaar zo, al verandert de groep ouderen wel van samenstelling. Het aantal 75-plussers neemt bijvoorbeeld sterk af. Na 2010 begint ook Amsterdam langzaam te vergrijzen. In 2020 is al 23,7 procent van de bevolking ouder dan 55 en in 2030 al meer dan 26 procent.

Grafiek 1: samenstelling bevolking

Grafiek 2: ouderen verlaten de stad


Veel ouderen blijven ondertussen de stad verlaten. Amsterdam is een jongeren- en studentenstad. Alleen in de leeftijdsgroep 15-30 vestigen zich netto meer mensen dan er uit gaan. Vanaf de 30 is in elke leeftijdsgroep netto sprake van migratie de stad uit.


Grafiek 3: sterke toename allochtone ouderenNiet onbelangrijk voor het soort ouderenhuisvesting dat gepland wordt,
is het stijgende aandeel allochtone ouderen. Naar verwachting is in 2010 23 procent en in 2030 bijna 40 procent van de ouderen allochtoon.

bron: Amsterdam in cijfers 2002, O+S, Amsterdams Bureau voor Onderzoek en Statistiek