Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Tweede verdieping
De cijfers
Bouwproductie 2016
  • Recordproductie van 2015 krijgt geen vervolg.
  • Boeggolf productiepiek verschuift naar opleveringen.
  • Bouw van middeldure huur zet door.
  • Beleggers bouwen veel minder studentenwoningen.
  • Bouwhausse in Oost.

Zie ook de analyse: Bouwproductie 2015 krijgt geen vervolg

Nieuwbouwproductie Amsterdam

Recordproductie van 2015 krijgt geen vervolg

De recordproductie van 2015 krijgt geen vervolg in 2016. Dat komt vooral doordat er minder studentenwoningen in aanbouw zijn genomen. Vorig jaar liep deze productie weer min of meer in pas met de periode 2011-2014. Vorig jaar werden ook weinig reguliere sociale huurwoningen in aanbouw genomen, maar wel veel markthuurwoningen en ook weer een stijgend aantal en aandeel koopwoningen (40%). De meeste markthuurwoningen zitten in het middeldure huursegment (68%).

 

Woningproductie opleveringen

Boeggolf productiepiek verschuift naar opleveringen

Sinds 2011 neemt het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen weer toe. In 2016 werden in Amsterdam 2.000 woningen meer opgeleverd dan in 2015. Dat is de boeggolf van de vele projecten die in 2014 en vooral 2015 zijn gestart. De productie is gespreid over alle segmenten; een substantieel deel van de sociale productie bestaat uit studentenwoningen. Deze cijfers komen van de gemeente Amsterdam. De voorlopige raming van het CBS voor 2016 komt bijna 1.300 lager uit (5.038), maar dat zou komen doordat de registratie in het Kadaster (BAG) wat achterloopt. Bovendien rekent het Kadaster woningen die voortkomen uit transformatieprojecten niet mee.

 

Bouw middeldure huur zet door

Bouw van middeldure huur zet door

Het is een speerpunt van het huidige college om het aanbod aan huurwoningen in het middeldure segment tussen de 700 en 950 euro flink te vergroten. Wat nieuwbouw betreft ligt het college goed op koers: in 2014 werden er 744 middeldure huurwoningen in aanbouw genomen, in 2015 1.368 en vorig jaar 1.319.

 

Productie sociale woningen

Beleggers bouwen veel minder studentenwoningen

In de crisisperiode stortten beleggers zich op de bouw van studenten- en in wat mindere mate jongerenwoningen. In 2015 leidde dat tot een hausse aan nieuwe projecten. Dat kreeg in 2016 geen vervolg. Gezien de omvang van de individuele projecten is het wat voorbarig om al van een trendbreuk te spreken. De toevallige startdatum voor of na de jaargrens is van grote invloed op de jaarcijfers. Merk op dat particuliere bouwers ook reguliere sociale huurwoningen bouwden en dat woningcorporaties het zeer rustig aan deden.

Bouwhausse in OostBouwhausse in Oost

Veruit de meeste woningen werden in aanbouw genomen in stadsdeel Oost (36%) gevolgd door Nieuw-West (19%), Noord (17%) en West (17%). In deze stadsdelen stonden ook in 2015 de meeste heimachines. De Westelijke Tuinsteden zijn ontdekt door beleggers in studenten- en jongerenhuisvesting, maar ook reguliere marktpartijen zijn de potentie ervan gaan zien. Stadsdeel West bouwt in hoog tempo zijn deel van de Ringspoorzone vol. In Oost woedt al jaren een bouwhausse, dankzij de grote nieuwbouwlocaties Overamstel, Oostpoort, Sciencepark, Zeeburgereiland en IJburg. Inmiddels is daar ook het Cruquiusgebied en de zone bij het Amstelstation (Amstel Tower) bijgekomen. In totaal werden in het stadsdeel meer dan 2.000 woningen in aanbouw genomen. In Noord werd de bouw van 979 woningen gestart. Daarbij veel kleine projecten, maar ook het kolossale Nautique Living van Verweij Mungra Vastgoed. Niet onvermeld mag ten slotte blijven dat ook in Zuidoost weer wordt gebouwd: 181 woningen.

 

Bron: Basisbestand Woningbouwlocaties van de Afdeling Grond & Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam. Bewerkingen door NUL20. Voor al deze cijfers geldt dat onzelfstandige en tijdelijke woningen niet worden meegeteld.

Fred van der Molen