Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Eigen Haard Olympus Wonen

Stichting Eigen Haard Olympus Wonen levert in 2004 de meeste woningen op en ontvangt daarom voor de tweede maal in successie de NUL20 Gouden Baksteen

Topdrie van opdrachtgevers die in 2004 de meeste woningen opleverden. Waar een collectief opdrachtgever is, zijn de woningen evenredig over het aantal participanten verdeeld, tenzij bij het Ontwikkelingsbedrijf afwijkende eigendomsverhoudingen bekend zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de projecten van Eigen Haard en Het Oosten in De Aker. Eigen Haard is daar verantwoordelijk voor tweederde van de productie, ), dat levert respectievelijk 107 en 172 woningen op. Delta Royal bestaat uit Patrimonium (nu: Rochdale), M.J. de Nijs & zn. en UBA Bouw. De partijen achter Delta RoA zijn Patrimonium (nu Rochdale) en Zomers Buiten.
Bron: Basisbestand Woningproductie OGA 8-12-2004.
Voor een volledig overzicht op zie Woningproductie in de lift

In de bouwwereld en woonsector staat men alweer enige tijd met beide benen op de grond. De hoogconjunctuur eind jaren negentig leidde tot ambitieuze stedenbouwkundige programma’s, maar de wal keerde het schip. Een overaanbod aan plannen, stapeling van eisen en toenemende complexiteit droegen bij aan de afnemende productie en langere doorlooptijden. De nieuwe woningnood herinnerde ons eraan dat kwantiteit ook een kwaliteit is. Het is een slingerbeweging. Sinds enkele jaren vindt bijna elke belangenpartij dat ‘bouwen, bouwen, bouwen’ de beste manier is om de vele problemen op de woningmarkt in Amsterdam te bestrijden. Maar de omslag gaat, zoals alles in de bouwwereld, langzaam. In 2003 bleef de teller steken op 2409 opgeleverde woningen, vorig jaar op 2233. Pas aan de aantallen woningen die in 2004 in aanbouw zijn genomen, kun je zien dat de productie echt in de lift zit.

Om de urgentie van de woningproductie te accentueren besloot NUL20 vorig jaar om naast de vele bestaande architectuurprijzen jaarlijks de ‘Gouden Baksteen’ uit te reiken aan de opdrachtgever die jaarlijks de meeste woningen realiseert. Dat is nog niet zo eenvoudig, omdat corporaties en commerciële ontwikkelaars in wisselende collectieven projecten ontwikkelen. Zo heb je op IJburg bijvoorbeeld de Groepen Waterstad 1, 2 en 3. Bij potentiële winnaars heeft NUL20 deze verbanden in samenwerking met het Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam minutieus uitgeplozen.
De grote aantallen worden in Amsterdam nog altijd door de corporaties geleverd. De productiefste opdrachtgever was dezelfde als in 2003: de NUL20 Gouden Baksteen gaat wederom naar de Stichting Eigen Haard Olympus Wonen. Zij leverde in 2004 319 woningen op, waarvan de meeste wederom in De Aker. Eigen Haard werkt daar samen met Het Oosten. In totaal leverde de combi daar 258 woningen op. Eigen Haard tekende voor tweederde daarvan. De Key (Principaal) werd tweede en Rochdale (Patrimonium, Delta Royal) derde.

Meer dan de helft (53 %) van de totale productie in 2004 bestond uit vrije sector woningen. Eenvijfde daarvan bestond uit huurwoningen. Het merendeel van deze huurwoningen staat aan het Balboaplein (Westerweelschool) in De Baarsjes, een project van Het Oosten en De Principaal. In de sociale sector worden uitsluitend huurwoningen opgeleverd, in het middensegment bijna uitsluitend koopwoningen.

Fred van der Molen
Met dank aan Jan Smit van het Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam

Zie ook: