Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Gemeenteraadsverkiezingen amsterdam
Lang verlanglijstje voor woningcorporaties

‘Wonen’ is in Amsterdam een prominent thema in veel verkiezingsprogramma’s. Daarin worden de woningcorporaties druk bevraagd: stoppen met of juist wel verkopen, duizenden woningen per jaar bouwen, woningen niet of juist wel liberaliseren, woningen energieneutraal maken, enzovoort, enzovoort. Maar wat is realistisch, vragen we aan Eddo Rats, directeur de Alliantie Amsterdam, en Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen.

 

Actiepunten

GroenLinks: 40.000 corporatiewoningen in collegeperiode energieneutraal maken
D66: Naar 20% middenhuur in de stad
PvdA, GroenLinks en SP: Houden vast aan 40-40-20
VVD: Aandeel sociale huurwoningen omlaag
SP: Geen verkoop en liberalisaties
PvdA: Voor elke verkochte corporatiewoning verplicht twee nieuwe bouwen
CDA: Voorrang voor schaarse maatschappelijke beroepen
Partij voor de ouderen: Voldoende betaalbare huurwoningen voor lage inkomens, mensen die zorg nodig hebben en mensen met beperkingen
D66: Vrijkomende sociale huurwoningen binnen de Ring vooral verhuren aan middeninkomens
VVD: Helft van nieuwbouw voor middeninkomens
CDA: Geen 40% maar 30% sociale huur bij nieuwbouw

Forum van Democratie en DENK hadden geen lokaal verkiezingsprogramma bij het ter perse gaan van dit nummer

De gevestigde Amsterdamse partijen willen bijvoorbeeld naar een jaarlijkse woningproductie van 7.500 tot 12.500. Van PvdA, GroenLinks en SP moet daarvan 40 procent sociale huur zijn.
”We zullen in Amsterdam moeten bijbouwen om alle mensen een betaalbare woning te kunnen aanbieden”, aldus Rats.  “We onderschrijven die ambitie, mits voldoende bouwlocaties voorhanden zijn. Als de gemeente die locaties kan bieden, dan zullen wij, maar dat geldt zeker ook voor mijn collega’s, in die vraag voorzien.”

Verduurzamen

Sneller verduurzamen is volgens Rats mogelijk. “Duurzaamheid begint bij het verminderen van de energievraag. Daarom verbeteren wij onze woningen. En dat doen we nu al op veel grotere schaal dan eerder afgesproken en daar willen wij mee doorgaan.”
De politiek agendeert de juiste issues, constateert Marien de Langen. “Het debat gaat over bereikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid.”
De gesprekken over de zogeheten City-deal verlopen volgens Rats heel constructief, maar het kan volgens hem niet zo zijn dat corporatiehuurders straks de rekening van een duur warmtenet krijgen gepresenteerd. “Daarover zullen we duidelijke afspraken moeten maken. Daar komen we denk ik wel uit; iedereen is doordrongen van de urgentie van een duurzame woningvoorraad.”

Woningverkoop?

Corporaties hebben hun woningverkoop sinds 2014 fors teruggebracht. Vooral ter linkerzijde wordt aangedrongen op verdere reductie of zelfs een verkoopverbod (binnen de Ring). Dat is volgens beide directeuren te kort door de bocht.  “Verkopen is voor ons geen doel op zich. Dat zou onverstandig zijn. Het gaat om de leefbaarheid in de toekomst. Verkoop kan een belangrijke bijdrage leveren om in bepaalde wijken tot een andere mix te komen”, aldus Rats.
Verkoop levert de financiële middelen op om elders meer nieuwe woningen te kunnen bouwen. “Ook politici snappen dat verhaal niet altijd”, meent De Langen. “Als ik op een populaire plek een woning verkoop, dan kan ik elders in de stad minstens anderhalve nieuwe woning terugbouwen. Verkoop is dan goed voor de doorstroming en goed voor uitbreiding van de voorraad. Nieuwe woningen voldoen bovendien aan strenge duurzaamheidseisen.”

Prestatieafspraken

De corporaties zullen voor de komende collegeperiode weer nieuwe prestatieafspraken moeten maken. De Langen en Rats voorzien geen grote knelpunten. De corporaties voldoen royaal aan de afgesproken ondergrens van 162.000 woningen in 2019 - het ‘dynamisch evenwicht’. En er is volgens beide bestuurders voor de komende periode nog voldoende investeringsruimte voor nieuwbouw en voor duurzaamheid.
“Maar dat kunnen de corporaties niet eeuwig volhouden”, waarschuwt De Langen. Hij zou graag zien dat de plaatselijke politiek ‘schouder aan schouder’ aan Den Haag duidelijk maakt wat de keerzijde van de overspannen Amsterdamse woningmarkt is. “Waardestijging mag zich niet blijven vertalen in een steeds hogere Verhuurderheffing. Stadgenoot betaalt ruim twee keer zoveel als de in omvang vergelijkbare Groningse woningcorporatie Lefier. Daar moet een passende oplossing voor worden gevonden.”
De Langen toont zich verder ingenomen met het D66-actiepunt om een pilot met wooncontracten te starten. “Wij zien het wooncontract als een middel om mensen eerder een beter passende woning te bieden. Vermelding in het verkiezingsprogramma biedt een opening.”

Bert Pots
Thema