Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
4.500 woningen rond een centraal park
De Nieuwe Kern

Tussen station Duivendrecht, de Johan Cruijff Arena, de A2 en het Amstel Business Park verrijst de komende jaren een nieuwe stadswijk. In het gebied dat nu nog bekend staat als Nieuwe Kern komen 4.500 tot 6.000 woningen rondom een groot stadspark, 250.000 vierkante meter bedrijfsruimte en uitbreiding van sportcomplex De Toekomst van Ajax. De concept-structuurvisie ligt tot mei ter inspraak.

Sinds 2008 wordt al nagedacht over de invulling van het rommelige gebied tussen Amsterdam en Amsterdam Zuidoost. Het behoort bij de gemeente Ouder-Amstel maar Amsterdam bezit het merendeel van de grond. Een jaar of vijf terug werden de eerste schetsen gepresenteerd van een forse nieuwbouwwijk die het inwoneraantal van Ouder-Amstel zou verdubbelen.
In de huidige concept structuurvisie zijn de ambitieuze woningaantallen blijven staan, maar is het plan voor ‘De Nieuwe Kern’ verder ingrijpend gewijzigd in vergelijking met eerste schetsen.

Duidelijkheid voor Ajax en volkstuinders

Zo wordt sportpark De Toekomst niet verplaatst en krijgt Ajax zelfs meer ruimte. Naast Ajax blijft er ook ruimte voor de andere sportverenigingen (voetbal, tennis) die er nu zijn gehuisvest. Alleen de golfbaan moet wijken.   
Ook verdwijnen er veel minder volkstuinen. Wel moet Nieuw Vredelust in zijn geheel wijken, terwijl van Tuinpark Ons Lustoord een smalle strook verdwijnt. De gedupeerde tuinders krijgen van Amsterdam financiële compensatie én de garantie dat ze een plek krijgen in de drie resterende tuinparken, aldus wethouder Van Doorninck. De drie parken worden daartoe geheel opnieuw ingericht, waarbij veel tuinders zullen moeten inschikken en hun kavel opnieuw inrichten. De tuinparken worden openbaar toegankelijk met enkele publieke voorzieningen en een fietspad van noord naar zuid.

Tweede Vondelpark

Wethouder Marian van der Weele van Ouder-Amstel benadrukt dat de gebiedsontwikkeling een gezamenlijk traject is van de gemeente en de grondeigenaren Amsterdam, NS Stations, Borchland/VolkerWessels Vastgoed en Ajax. Ouder-Amstel is eindverantwoordelijk voor de concept-structuurvisie waarin de kaders zijn vastgelegd voor de locatie van woningen, kantoren en hotels, groen, sportvoorzieningen en volkstuinparken. De feitelijke ontwikkeling wordt aan de grondeigenaren overgelaten. Over de woningbouwprogrammering is tot nu toe alleen vastgelegd dat 30 procent uit sociale huurwoningen gaat bestaan en dat het een mix aan woningtypen voor een breed scala aan bewoners moet worden.
Stedenbouwkundig bureau West 8 Urban Design & Landscape Architecture heeft de concept-structuurvisie uitgewerkt. West 8 heeft een woonwijk getekend die wordt doorsneden door een groot waterrijk stadspark van oost naar west van de omvang van het Vondelpark. De wijk krijgt een stedelijk karakter, met gemiddeld tussen de vier en acht bouwlagen, wat laagbouw en enkele woontorens. Volgens directeur Adriaan Geuze is het uniek dat de toekomstige bewoners van een nieuwbouwwijk drie OV-knooppunten binnen handbereik hebben.
Dicht bij station Strandvliet komt een ‘Smart Mobility Hub’, een multifunctioneel gebouw van enkele lagen met een grote parkeervoorziening en mogelijkheden voor een extra P+R-transferium, deelauto’s en een station voor langeafstandsbussen en touringcars. Op het dak komen sportvelden.

Participatie

Tot en met april kunnen gebruikers van het gebied, omwonenden en andere belanghebbenden nog hun wensen, bezwaren en ideeën inbrengen. Als de ontwikkeling voorspoedig verloopt kunnen eind 2024 de eerste woningen worden opgeleverd.

Fred van der Molen