Top

Nieuwe vorm van huisvesting geeft jongeren perspectief

Kamers met Kansen 

Het project Kamers met Kansen wordt uitgebreid. Wethouder Herrema heeft hiervoor drie ton uitgetrokken. De eerste vijftigduizend euro is bestemd voor twee nog op te starten projecten in stadsdeel Osdorp. In Bos en Lommer is een jaar geleden in het kader van Kamers met Kansen het WerkHotel geopend, een woon-leerproject voor jongeren.

‘Dit is het beste wat me ooit is overkomen’

Rachid Boukhizzou (23) zat naar eigen zeggen ‘diep in de shit’ toen een docente van de school waar hij op zat hem introduceerde voor een plek in het WerkHotel in Bos en Lommer. “Ik kon door allerlei omstandigheden niet bij mijn moeder wonen – mijn vader woont niet in Nederland - en zwierf van de ene naar de andere plek. In het begin kon ik nog wel een nachtje bij vrienden of mijn zus slapen, maar op den duur houdt dat ook op. Dus sliep ik steeds vaker op straat.”
Op school – Rachid volgde een administratieve opleiding en vervolgens een opleiding tot automonteur – ging het daardoor steeds slechter. “Er zijn heel veel instanties geweest die me wilden helpen, maar dat werkte niet omdat het grootste probleem bleef bestaan: het feit dat ik geen huis had. Nu heb ik via het WerkHotel een eigen kamer en nu gaat het hartstikke goed. Dit is echt het beste wat me ooit is overkomen.”
Rachid vervolgt: “Nu heb ik eindelijk mijn privacy en niemand zegt me wat ik moet doen. Ik word op een heel goede manier begeleid door HVO-Querido. Er komt twee keer in de week iemand langs om een praatje te maken en te kijken hoe het gaat. Het zijn allemaal heel aardige mensen die je echt op weg helpen.”
Rachid heeft een opleiding aangevraagd voor heftruckmonteur en kraandrijver in de Amsterdamse haven. Helaas liep hij onlangs tijdens een aanrijding een gecompliceerde enkelbreuk op. “Dat is heel jammer want nu moet ik mijn opleiding uitstellen. Er is me verteld dat het zeker een jaar duurt voor ik weer normaal kan lopen. Ik heb zittend werk aangevraagd, maar dat was er niet meteen, dus heb ik een uitkering moeten aanvragen. Maar ondanks deze pech zie ik de toekomst met vertrouwen tegemoet. Ik hoop dat alle jongens die ik ken en die net als ik op straat leven ook zoveel geluk hebben als ik.”
Ook ‘Burgs’ MacNack kreeg een half jaar geleden woonruimte via het WerkHotel. Allebei zijn ouders zijn overleden en ‘Burgs’ (25) stond er alleen voor. “Ik had geen eigen woonruimte en woonde dan hier, dan daar. Dat gaat niet lang goed. Je moet een plek voor jezelf hebben. Die heb ik nu en het gaat heel goed. Ik heb een heel goede mentor van HVO-Querido. Ze zijn daar echt super sociaal.”
MacNack heeft een opleiding filiaalmanagement bij het ROC afgerond. Nu werkt hij echter als schilder bij een aannemersbedrijf. “Dat is leuk werk. Bovendien geef ik – ook daarin word ik gesteund door het HVO – workshops muzikale vorming aan andere mensen van het WerkHotel. Je krijgt echt alle kans om jezelf te ontplooien.”

Tijdens de conferentie ‘Kamers met Kansen: de Magic Mix’ ondertekenden woningcorporatie Eigen Haard, Combiwel, stadsdeel Osdorp en Fortis Vastgoed Ontwikkeling onlangs een intentieverklaring voor een grootschalig Kamers met Kansen-project in Osdorp. In het Stedelijk Uitvoeringsplan Jongerenhuisvesting werd al eerder vastgelegd dat tot 2010 behoefte bestaat aan 305 extra woningen voor Kamers met Kansen.
Het gemeentebestuur heeft een stimuleringsbudget uitgetrokken van drie ton, bestemd voor zes projecten in verschillende stadsdelen. Volgens Rozemarijn de Heer van de Dienst Wonen zal dat geld met name worden besteed aan conceptontwikkeling. “Belangstellende partijen kunnen ideeën indienen voor projecten. Die ideeën worden getoetst door het college. Het budget is niet bedoeld – en ook niet toereikend genoeg - voor de personele kosten van de begeleiders van de jongeren. De Dienst Werk en Inkomen heeft bovendien al een eigen budget voor werktrajecten.” Hoewel minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) tijdens de conferentie liet weten dit soort initiatieven zeer toe te juichen – “jongeren moeten een toekomstperspectief hebben en dit project draagt daartoe bij’ - komt er vooralsnog geen financiële steun uit Den Haag.
Het plan om in Osdorp een grootschalig Kamers met Kansen-project op te zetten is tijdens de conferentie als eerste beloond met een startsubsidie van vijftigduizend euro. Het project wordt geïnitieerd door woningcorporatie Eigen Haard, stadsdeel Osdorp en welzijnsorganisatie Combiwel. Fortis Vastgoed Ontwikkeling is als private partij bij de ontwikkeling van het project betrokken. Daarnaast realiseert Eigen Haard in samenwerking met stadsdeel Osdorp en het ROC een tweede Kamers met Kansen-project bestaande uit 32 wooneenheden en 620 m2 bedrijfsruimte voor leer/werkprojecten elders in Osdorp.
Het uiteindelijke doel is om met de expertise van de deelnemende partijen te komen tot een woon-leer-werkvoorziening voor jongeren die door een combinatie van omstandigheden buiten de boot dreigen te vallen.

WerkHotel Bos en Lommer

In Amsterdam lopen al enkele Kamers met Kansen-projecten. Een jaar geleden ging WerkHotel Amsterdam van start in de Hendrik de Keyserschool in Bos en Lommer. In eerste instantie was het de bedoeling dat de jongeren die voor het traject in aanmerking kwamen, woonruimte zouden krijgen in het voormalige schoolgebouw. Door milieu-eisen - de directe nabijheid van de ringweg – werd echter geen toestemming verleend voor een woonfunctie van het gebouw.
Marc Onnen is stafmedewerker afdeling jeugd bij HVO-Querido en projectleider van WerkHotel Amsterdam. Onnen: “Het milieutechnisch onderzoek en de negatieve uitkomst daarvan heeft voor de nodige vertraging gezorgd. Omdat we de jongeren niet in het gebouw konden huisvesten moesten we zorgen voor andere woonruimte. Het is inmiddels gelukt om 29 jongeren in de buurt van de Hendrik de Keyserschool te huisvesten in mutatiewoningen. Het project wordt nu gefaseerd uitgevoerd. Uiteindelijk willen we veertig jongeren huisvesten maar door een tekort aan woningen is dat nog niet gelukt.”

Voor jongeren moet je snel dingen realiseren anders haken ze af

WerkHotel Amsterdam is een samenwerkingsverband tussen woningcorporatie Stadgenoot, Amarantis Onderwijsgroep, HVO-Querido, Impuls en Altra. De Dienst Werk en Inkomen en de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling betalen mee aan het project. Het ministerie voor Jeugd en Gezin geeft bovendien subsidie in het kader van onderwijsvernieuwing. De doelgroep zijn alleenstaande jongeren tussen de 17 en 27 jaar met leer- en huisvestingsproblemen. Het programma van WerkHotel moet jongeren aan een startkwalificatie voor opleiding of werk helpen. Onnen: “Het gaat om jongeren die door problemen thuis rondzwerven van het ene adres naar het andere. De ene week zitten ze bij een familielid de andere week slapen ze bij wijze van spreken in een auto. De jongeren krijgen onderdak maar zijn ook verplicht een leer-werktraject te volgen. In die opzet zijn we tot nu toe goed geslaagd. Er is nauwelijks uitval.”
Wanneer de verbouwing van het schoolgebouw klaar is – ook die liep vertraging op door het milieutechnisch onderzoek – starten er meer bedrijfjes die de deelnemende jongeren leer-werkplekken moeten bieden. Arthur de Vos van woningcorporatie Stadgenoot: “Er zit al een fitness-school die graag wil uitbreiden en waar de jongeren bijvoorbeeld bij de receptie kunnen werken. Er komt een architectenbureau en bijvoorbeeld een oefenruimte voor bandjes waar iedereen uit de buurt gebruik van kan maken. Het is heel belangrijk dat de zaken nu echt snel van de grond gaan komen. Voor jongeren moet je snel dingen realiseren anders haken ze af.”

Janna van Veen