Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • ‘Ik heb een droomhuis gekregen’

  Mi Akoma di Color in de Bijlmermeer is deze zomer na zeven jaar officieel opgeleverd. Het woningbouwproject werd opgezet in het kader van 100 jaar Woningwet als modern voorbeeld van particulier opdrachtgeverschap. Zowel bewoners, opdrachtgever Rochdale als ontwikkelaar Delta Forte vonden het een zeer intensief, maar leerzaam proces. De bewoners ontwierpen niet alleen hun woning maar hadden ook medezeggenschap over het gebruik van de buitenruimte. Maar krijgt het model van Mi Akoma navolging? 

 • De architecten van VMX vinden inbreng toekomstige bewoners waardevol

  Het Amsterdamse bureau VMX Architecten geeft bewoners invloed op hun toekomstige woning. Door de wensen van bewoners serieus te nemen zijn ook zaken te realiseren die anders nooit of te nimmer van de grond zouden komen, zegt architect Don Murphy. Bovendien is samenwerking bij het ontwerp goed voor de gemeenschapszin en de liefde voor het gebouw later.

 • Stadgenoot lokt Geuzenvelders met inspraak naar nieuwbouw op IJburg
  Om de herhuisvesting in de Dudokbuurt te versnellen, gaf Stadgenoot bewoners die naar IJburg wilden verhuizen inspraak bij het ontwerpen van hun nieuwbouwwoning. Anderhalf jaar lang tekenden meer dan dertig kandidaatbewoners mee aan hun nieuwe pand; ze zorgden voor  verrassende resultaten. Aan het project hing wel een stevig prijskaartje.
 • Bewoners beslissen zelf over nieuw ontwerp Dudokbuurt
  In de Dudokbuurt wordt een groot deel van de portiekflats vervangen door nieuwbouw. Een klankbordgroep dacht mee over de nieuwe opzet van de wijk in stadsdeel Geuzenveld. Vervolgens mochten alle bewoners stemmen over drie uitgewerkte varianten. Een grote meerderheid stemde voor het plan met de meest traditionele verkaveling. “Met elkaar recreëren in een park of hof werkt gewoon niet.”

Tweede verdieping

 • Nieuwe verhoudingen: over ‘invullingsruimte’ en ‘voorsorteren op randvoorwaarden’

  Eind vorig jaar kwam de zogenoemde Parkstaddeal tot stand. In ruil voor meer vrijheid bij de uitvoering namen de corporaties de volledige kosten en risico’s van de fysieke vernieuwing in de Westelijke Tuinsteden voor hun rekening, inclusief die van de openbare ruimte. Werkt de nieuwe regeling? Volgens directeur Jacques Thielen van corporatie Far West neigen stadsdelen en gemeente er naar plannen in een vroeg stadium dicht te timmeren.

Kort bestek

 • Aangifte tegen achterstallig onderhoud kan precedent scheppen

  Woningcorporaties en de Wijksteunpunten Wonen gaan meer samenwerken om schrijnende leefomstandigheden als gevolg van ernstig achterstallig onderhoud aan huurwoningen te voorkomen, ook bij woonblokken die op de nominatie voor sloop staan. Dat volgt op de commotie die deze zomer in de media is ontstaan over de slechte staat van sommige corporatiewoningen.

 • Nieuwe vorm van huisvesting geeft jongeren perspectief

  Het project Kamers met Kansen wordt uitgebreid. Wethouder Herrema heeft hiervoor drie ton uitgetrokken. De eerste vijftigduizend euro is bestemd voor twee nog op te starten projecten in stadsdeel Osdorp. In Bos en Lommer is een jaar geleden in het kader van Kamers met Kansen het WerkHotel geopend, een woon-leerproject voor jongeren.

 • Corporatie De Key maakt van sociale doelen kernactiviteit

  Corporaties profileren zich steeds nadrukkelijker als ‘maatschappelijke onderneming’. Het jubilerende De Key (140 jaar) herijkt daartoe zelfs zijn kerndoelen. Directeur Jaap van Gelder spreekt zelfs van ‘het hervinden van onze identiteit’. Dat heeft geleid tot aanpassingen in de organisatie. De Key heeft nu een apart bedrijfsonderdeel Maatschappelijke Ontwikkeling. Het wordt de taak van de nieuwe directeur Albert Scheven de corporatie ook te laten groeien in termen van sociale doelen. Een interview.

Interview

 • Interview: wethouder Maarten van Poelgeest reageert op de Structuurvisie Randstad 2040

  In de Structuurvisie Randstad 2040 kiest het Rijk voor versterking van de Randstad. NUL20 spreekt met wethouder Maarten van Poelgeest over zijn toekomstvisie op Amsterdam. Over de metropoolgedachte, over verdere verdichting van de stad en nieuwe bouwlocaties, over het perspectief van IJburg 2 en natuurlijk: de kansen voor de Zuidas na de kredietcrisis. Volgens hem is niet alleen extra financiële steun, maar ook participatie van het Rijk nodig om de gewenste aantallen woningen te realiseren. Bijvoorbeeld op de Noordelijke IJ-oever, die volgens hem vervroegd de status van sleutelproject moet krijgen.

De leeskamer

Woonbarometer

 • De gemiddelde waardestijging van woningen in Amsterdam zwakt af. In het derde kwartaal van 2008 was zelfs sprake van een daling van de verkoopprijs van drie procent ten opzichte van het tweede kwartaal. Over de periode januari-september als geheel was er nog steeds een prijsstijging, zo blijkt uit Woon Amsterdam 2008, de jaarlijkse rapportage van Makelaarsvereniging Amsterdam, Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam en (voor het eerst dit jaar) de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.

Forum

 • In De Pijp zijn de meeste straatwanden behouden gebleven

  In deze Forum-bijdrage reageert Martin Werkman op het interview met Annemiek Rijckenberg, voorzitter van de Commissie voor Welstand en Monumenten, en de reacties daarop in de vorige NUL20.

Stelling

 • Inkomensafhankelijke huren

  Amsterdam gaat  experimenteren met inkomensafhankelijke huren. Het Parool meldt dat wethouder Herrema in de gemeenteraad enthousiast reageerde op een voorstel van de PvdA-fractie om de huurprijs te bepalen als 'quotum van het inkomen'. Er loopt al een landelijk experiment met een systeem met inkomensafhankelijke huur onder het motto Huur op Maat. Hier wordt uitgegaan van een huurkorting die niet aan de woning is gebonden, maar aan de huurder. Hiermee worden meer woningen onder het bereik van de huurtoeslag gebracht.