NUL20 nr 41, november 2008

Eerste verdieping

Mi Akoma di Color na zeven jaar opgeleverd

‘Ik heb een droomhuis gekregen’

De architecten van VMX vinden inbreng toekomstige bewoners waardevol

Bewoners zijn niet vervelend

Stadgenoot lokt Geuzenvelders met inspraak naar nieuwbouw op IJburg

Eigen paleis op IJburg

Bewoners beslissen zelf over nieuw ontwerp Dudokbuurt

Iedere groep zijn eigen plantsoen

Tweede verdieping

Nieuwe verhoudingen: over ‘invullingsruimte’ en ‘voorsorteren op randvoorwaarden’

Een jaar Parkstaddeal

Kort bestek

Aangifte tegen achterstallig onderhoud kan precedent scheppen

Corporaties beloven beterschap

Woningcorporaties en de Wijksteunpunten Wonen gaan meer samenwerken om schrijnende leefomstandigheden als gevolg van ernstig achterstallig onderhoud aan huurwoningen te voorkomen, ook bij woonblokken die op de nominatie voor sloop staan. Dat volgt op de commotie die deze zomer in de media is ontstaan over de slechte staat van sommige corporatiewoningen.

Nieuwe vorm van huisvesting geeft jongeren perspectief

Kamers met Kansen 

Het project Kamers met Kansen wordt uitgebreid. Wethouder Herrema heeft hiervoor drie ton uitgetrokken. De eerste vijftigduizend euro is bestemd voor twee nog op te starten projecten in stadsdeel Osdorp. In Bos en Lommer is een jaar geleden in het kader van Kamers met Kansen het WerkHotel geopend, een woon-leerproject voor jongeren.
Corporatie De Key maakt van sociale doelen kernactiviteit

Corporaties profileren zich steeds nadrukkelijker als ‘maatschappelijke onderneming’. Het jubilerende De Key (140 jaar) herijkt daartoe zelfs zijn kerndoelen. Directeur Jaap van Gelder spreekt zelfs van ‘het hervinden van onze identiteit’. Dat heeft geleid tot aanpassingen in de organisatie. De Key heeft nu een apart bedrijfsonderdeel Maatschappelijke Ontwikkeling. Het wordt de taak van de nieuwe directeur Albert Scheven de corporatie ook te laten groeien in termen van sociale doelen. Een interview.

Interview

Interview: wethouder Maarten van Poelgeest reageert op de Structuurvisie Randstad 2040

‘Noordelijke IJ-oever versneld verstedelijken’

De leeskamer

Financieel toezicht op corporaties

Woonbarometer

De grens van de betaalbaarheid

Forum

In De Pijp zijn de meeste straatwanden behouden gebleven

Er wordt wél veel gesloopt in de 19de-eeuwse gordel

In deze Forum-bijdrage reageert Martin Werkman op het interview met Annemiek Rijckenberg, voorzitter van de Commissie voor Welstand en Monumenten, en de reacties daarop in de vorige NUL20. Forum-bijdragen vallen buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Stelling

Inkomensafhankelijke huren

Corporaties behoren niet aan inkomensbeleid te doen