NUL20 nr 41, november 2008

Eerste verdieping

Bewoners beslissen zelf over nieuw ontwerp Dudokbuurt

Iedere groep zijn eigen plantsoen

Dossier participatieIn de Dudokbuurt wordt een groot deel van de portiekflats vervangen door nieuwbouw. Een klankbordgroep dacht mee over de nieuwe opzet van de wijk in stadsdeel Geuzenveld. Vervolgens mochten alle bewoners stemmen over drie uitgewerkte varianten. Een grote meerderheid stemde voor het plan met de meest traditionele verkaveling.

Stadgenoot lokt Geuzenvelders met inspraak naar nieuwbouw op IJburg

Eigen paleis op IJburg

Dossier participatieOm de herhuisvesting in de Dudokbuurt te versnellen, gaf Stadgenoot bewoners die naar IJburg wilden verhuizen inspraak bij het ontwerpen van hun nieuwbouwwoning. Anderhalf jaar lang tekenden meer dan dertig kandidaatbewoners mee aan hun nieuwe pand; ze zorgden voor  verrassende resultaten.

De architecten van VMX vinden inbreng toekomstige bewoners waardevol

Bewoners zijn niet vervelend

Mi Akoma di Color na zeven jaar opgeleverd

‘Ik heb een droomhuis gekregen’

Dossier participatieMi Akoma di Color in de Bijlmermeer is deze zomer na zeven jaar officieel opgeleverd. Het woningbouwproject werd opgezet in het kader van 100 jaar Woningwet als modern voorbeeld van particulier opdrachtgeverschap.

Tweede verdieping

Nieuwe verhoudingen: over ‘invullingsruimte’ en ‘voorsorteren op randvoorwaarden’

Een jaar Parkstaddeal

Kort bestek

Corporatie De Key maakt van sociale doelen kernactiviteit

De maatschappelijke onderneming

Nieuwe vorm van huisvesting geeft jongeren perspectief

Kamers met Kansen 

Het project Kamers met Kansen wordt uitgebreid. Wethouder Herrema heeft hiervoor drie ton uitgetrokken. De eerste vijftigduizend euro is bestemd voor twee nog op te starten projecten in stadsdeel Osdorp.

Aangifte tegen achterstallig onderhoud kan precedent scheppen

Corporaties beloven beterschap

Woningcorporaties en de Wijksteunpunten Wonen gaan meer samenwerken om schrijnende leefomstandigheden als gevolg van ernstig achterstallig onderhoud aan huurwoningen te voorkomen, ook bij woonblokken die op de nominatie voor sloop staan. Dat volgt op de commotie die deze zomer in de media is ontstaan over de slechte staat van sommige corporatiewoningen.

Interview

Interview: wethouder Maarten van Poelgeest reageert op de Structuurvisie Randstad 2040

‘Noordelijke IJ-oever versneld verstedelijken’

De leeskamer

Financieel toezicht op corporaties

De vermogens en het financieel beheer van woningcorporaties zijn voortdurend onderwerp van maatschappelijke discussies. In het onlangs verschenen ‘Commissaris bij een woningcorporatie: Toezicht op financieel beleid’ wordt nu voor het eerst een duidelijk overzicht geboden van de instrumenten die commissarissen als interne toezichthouders kunnen gebruiken om hun rol volwaardig in te vullen.

Woonbarometer

De grens van de betaalbaarheid

Prijsontwikkeling woningtypenDe gemiddelde waardestijging van woningen in Amsterdam zwakt af. In het derde kwartaal van 2008 was zelfs sprake van een daling van de verkoopprijs van drie procent ten opzichte van het tweede kwartaal.

Forum

In De Pijp zijn de meeste straatwanden behouden gebleven

Er wordt wél veel gesloopt in de 19de-eeuwse gordel

In deze Forum-bijdrage reageert Martin Werkman op het interview met Annemiek Rijckenberg, voorzitter van de Commissie voor Welstand en Monumenten, en de reacties daarop in de vorige NUL20. Forum-bijdragen vallen buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Stelling

Inkomensafhankelijke huren

Corporaties behoren niet aan inkomensbeleid te doen

Amsterdam gaat  experimenteren met inkomensafhankelijke huren. Het Parool meldt dat wethouder Herrema in de gemeenteraad enthousiast reageerde op een voorstel van de PvdA-fractie om de huurprijs te bepalen als 'quotum van het inkomen'. Er loopt al een landelijk experiment met een systeem met inkomensafhankelijke huur onder het motto Huur op Maat. Hier wordt uitgegaan van een huurkorting die niet aan de woning is gebonden, maar aan de huurder.