Top

Patstelling

Het woonbeleid ontwikkelt zich de laatste decennia van het huisvesten van bevolkingsgroepen, vooral gezinnen met kinderen, naar het realiseren van individuele woonwensen. Deze verschuiving van massaproductie naar iets meer maatwerk laat zich aflezen in veranderende terminologie: van 'volkshuisvesting' naar 'wonen'. 

Met zo'n klantgerichte c.q. marktgebaseerde benadering is iedereen tevreden zolang er iets te kiezen valt. Dat wordt langzamerhand een fors probleem. De woningproductie stagneert in bijna alle stedelijke gebieden, en zeker in Amsterdam. Het gevolg daarvan is dat de doorstroming stopt en stedelijke vernieuwingsprogramma's moeizaam van de grond komen.

De oorzaken van de Amsterdamse bouwstagnatie zijn uitputtend beschreven in de recente Nota Woningproductie. Maar wat eraan te doen? Het is een zeer stugge materie. Wethouder Duco Stadig zoekt het vooral in beter procesmanagement en daar is - gelet op alle vertragingen - ongetwijfeld flink te winnen. Maar de hamvraag wordt toch of het met alle aangekondigde maatregelen voor verhuurders, en met name corporaties, straks aantrekkelijker wordt om te bouwen. Gezien de eerste reacties uit corporatieland niet. De patstelling tussen corporaties en gemeente lijkt, ondanks alle overleg en gemeenschappelijke projecten die wel van de grond komen, voorlopig nog niet van de baan. Zie het interview met Stadig en de bijdrage van AFWC-directeur Hans van Harten in dit nummer.

Ondertussen is er aan plannen gelukkig nog altijd geen gebrek. NUL20 verdiept zich dit keer in de ambitieuze plannen van Amsterdam-Noord, dat zich definitief los wil maken van zijn - natuurlijk onterechte - reputatie van 'Het Siberië van Amsterdam'. Onder de vlag van Panorama Noord moet een moderne woon/werk/uitgaans-stad ontstaan met een nieuw centrum. 

Fred van der Molen
Hoofdredacteur