NUL20 nr 5, november 2002

Eerste verdieping

De derde weg?

 

Het vlot nog niet met de verkoop van de bestaande woningvoorraad van de Amsterdamse corporaties. De stap van huren naar koop is voor veel Amsterdammers te groot. Creatieve huur/koop-constructies lijken een mogelijkheid om kopen aantrekkelijker te maken. De hoofdstedelijke corporaties doen het echter in tegenstelling tot die in Rotterdam zeer voorzichtig aan met een dergelijke ‘verkoop onder voorwaarden’. Geëxperimenteerd wordt er wel: van inruilgarantie tot mede-eigenaarschap. De stand van zaken.

Tweede verdieping

Huisvesting verblijfsgerechtigden nog op peil,
aantal illegalen groeit snel
Asielzoeker in Amsterdam

Derde verdieping

Noordelijke IJ-oever

De Bongerd

de Banne

Nieuwendam-Noord

Hasseltweg

Het gebied rond het Buikslotermeerplein moet de komende jaren uitgroeien tot het nieuwe stadshart van Noord. Volgens de plannenmakers maakt de Noord/Zuidlijn het mogelijk nieuwe winkelformules (waaronder mogelijk een IKEA) toe te voegen aan het bestaande winkelcentrum; er komen ook meer dan drieduizend woningen bij.

De grote sprong voorwaarts of een brug te ver?
Panorama Noord

Enkele statistische gegevens

Inwoners en werkgelegenheid

Vierde verdieping

Zorgen om IJburg
Amsterdamse nieuwbouwwijk verliest zijn glans

Op 21 november krijgen de eerste IJburgers de sleutel van hun nieuwe woning. Toch is er weinig animo voor een feestje. Aanhoudende kritiek op de wijk heeft het aanvankelijke optimisme flink getemperd. Vooral de huizenprijzen en parkeernorm moeten het ontgelden. Hoe heeft het zover kunnen komen en welke oplossingen hebben de partijen bedacht?

Interview

Hoe Duco Stadig zestienduizend woningen wil realiseren
‘Ik maak geen prestatieafspraken meer met collectieven. No way!’

Woonbarometer

Hoe groot wordt Noord eigenlijk?

Redactioneel

Patstelling

Het woonbeleid ontwikkelt zich de laatste decennia van het huisvesten van bevolkingsgroepen, vooral gezinnen met kinderen, naar het realiseren van individuele woonwensen. Deze verschuiving van massaproductie naar iets meer maatwerk laat zich aflezen in veranderende terminologie: van 'volkshuisvesting' naar 'wonen'. 

Als ik ...

De kunst van het loslaten

De lift

Kansen

Domweg gelukkig

Domweg gelukkig

... in Ruigoord.

Op stap

Op stap naar… de buurtschouw in De Pijp
‘Het wordt langzaam beter’