Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • De derde weg?

  Het vlot nog niet met de verkoop van de bestaande woningvoorraad van de Amsterdamse corporaties. De stap van huren naar koop is voor veel Amsterdammers te groot. Creatieve huur/koop-constructies lijken een mogelijkheid om kopen aantrekkelijker te maken. De hoofdstedelijke corporaties doen het echter in tegenstelling tot die in Rotterdam zeer voorzichtig aan met een dergelijke ‘verkoop onder voorwaarden’. Geëxperimenteerd wordt er wel: van inruilgarantie tot mede-eigenaarschap. De stand van zaken.

Tweede verdieping

 • Huisvesting verblijfsgerechtigden nog op peil, aantal illegalen groeit snel  Simon Bontekoning, projectleider Opvang Vluchtelingen van de SWD. “De landelijke afspraak om binnen drie maanden een woning beschikbaar te stellen, wordt vaak niet meer gehaald.”

Derde verdieping

 • De herontwikkeling van de Noordelijke IJ-oever is veruit het grootste project in Amsterdam-Noord. Het valt uiteen in drie deelgebieden: van west naar oost zijn dit het Cornelis Douwesterrein, de NDSM-werf en de Buiksloterham met daarop het Shell-terrein.

 • Waar ooit een volkstuinencomplex en een bedrijventerrein lagen, moet de komende jaren het stedelijk tuindorp De Bongerd verrijzen met circa 1.600 woningen. Op de zandvlakte langs Zijkanaal I gaan eind 2003 de eerste palen in de grond voor de nieuwe wijk met 30% sociale huurwoningen. Ondanks de hoge woningdichtheid krijgen alle huizen er een eigen tuin, parkeerplaats en voordeur op straatniveau.

 • “Op de Bres voor de Banne” is de titel van een plan om de versleten naoorlogse woonwijk er weer bovenop te helpen. Het stadsdeel wil er met tien woningcorporaties en andere organisaties zowel sociale als economische en fysieke problemen aanpakken. De geplande sloop van 800 huurwoningen en nieuwbouw van koopwoningen moet de huizenvoorraad diverser maken.

 • Onder de vlag van het grotestedenbeleid wordt de komende jaren de naoorlogse woonwijk Nieuwendam-Noord aangepakt. Het beheer van de woningen en de openbare ruimte wordt verbeterd, en de relatie met het IJ en het Waterland versterkt. Het plan is de economische en sociale structuur van de wijk te verbeteren en andere woningtypen toe te voegen om het eenzijdige aanbod van portiekflats te doorbreken.

 • De geplande halte van de Noord-Zuidlijn aan de Johan van Hasseltweg heeft het stadsdeel op het idee gebracht om het gebied rond de kruising met de Nieuwe Leeuwarderweg opnieuw in te richten. Zo moet de Van Hasseltweg worden omgebouwd tot een verlaagde Van Hasseltlaan, die de Van der Pekbuurt en Vogelbuurt aan elkaar smeedt. Aan de zuidkant zijn vijf hoge woonblokken met onderin kantoren, winkels en buurtvoorzieningen gepland.

 • Het gebied rond het Buikslotermeerplein moet de komende jaren uitgroeien tot het nieuwe stadshart van Noord. Volgens de plannenmakers maakt de Noord/Zuidlijn het mogelijk nieuwe winkelformules (waaronder mogelijk een IKEA) toe te voegen aan het bestaande winkelcentrum; er komen ook meer dan drieduizend woningen bij.

 • De grote sprong voorwaarts of een brug te ver?

 • Inwoners en werkgelegenheid
Vierde verdieping

 • Zorgen om IJburg  Wie ontwikkelt IJburg?  Naast de gemeente Amsterdam zijn er drie consortia betrokken bij de ontwikkeling van IJburg. Het gaat om de Groep Waterstad, de IJburger Maatschappij en IJ-delta. De eerste partij ontwikkelt op het Haveneiland en de Rieteilanden 60% van de woningen. De anderen nemen elk 20% voor hun rekening.

Interview

 • Hoe Duco Stadig zestienduizend woningen wil realiseren

  Van Duco Stadig lijkt zich in zijn derde termijn een nieuw soort vastberadenheid meester te worden. Het is nog net niet de in-gelul-kun-je-niet-wonen-stijl van Jan Schaefer, maar Stadig ziet er geen been meer in corporaties ‘subsidiejunks’ te noemen, stadsdeelvoorzitters te manen zich niet achter welstandscommissies te verschuilen, de heilige 30-procentsnorm te herdefiniëren en nieuwbouw te plannen onder de rook van Schiphol. De tijd is er naar. De bouwproductie is volledig vastgelopen en de Amsterdamse woningmarkt zit pot- en potdicht.

Woonbarometer

 • In Amsterdam-Noord zijn de laatste jaren weinig woningen gebouwd. Ook de komende jaren moet wethouder Stadig het niet van dat stadsdeel hebben om zijn streefcijfer van zestienduizend nieuwe woningen in de komende bestuursperiode te halen. In zijn recente Nota Woningproductie staat weliswaar de bouw van 5164 nieuwe woningen in Noord ingeboekt in de periode 2002-2006, maar dat is een papieren werkelijkheid. Het stadsdeel zelf houdt het inmiddels op 3471.

De lift

 • WoningNet is een verbetering, maar het aanbodsysteem is "teveel alles of niets", vindt adjunct-directeur Rob Donninger van De Dageraad (Stichting de Alliantie). Dat verstopt de Amsterdamse woningmarkt nodeloos. Bij verhuizing verspeel je al je rechten. “Dat leidt ertoe dat mensen hun woning zo lang mogelijk aanhouden, ook al gaan ze bijvoorbeeld samenwonen” Daarbij zijn de huidige rechten niet te combineren, bijvoorbeeld als twee woningen worden achtergelaten.

Domweg gelukkig

Op stap

 • Op stap naar… de buurtschouw in De Pijp


  De vijf meest
  gehoorde klachten  • niet vegen van de straat
  • hondenpoep
  • zwerfvuil
  • obstakels op het trottoir
  • wildplassen

Redactioneel

 • Patstelling

  Het woonbeleid ontwikkelt zich de laatste decennia van het huisvesten van bevolkingsgroepen, vooral gezinnen met kinderen, naar het realiseren van individuele woonwensen. Deze verschuiving van massaproductie naar iets meer maatwerk laat zich aflezen in veranderende terminologie: van 'volkshuisvesting' naar 'wonen'.