Productierecord 2015 krijgt geen vervolg

Analyse bouwtrends 2016: veel markthuur, veel minder studentenwoningen
Productierecord 2015 krijgt geen vervolg

In Amsterdam zijn dit jaar 5.705 woningen in aanbouw genomen. Na het piekjaar 2015 is sprake van een flinke terugval. Dat kwam vooral omdat het aandeel studenten- en jongerenwoningen sterk afnam. Ook werden minder reguliere sociale huurwoningen in aanbouw genomen. In Oost wordt het meest gebouwd.

De Amsterdamse bouwproductie explodeerde in 2015. Het aantal woningen dat in 2015 in aanbouw werd genomen, schoot zelfs door naar 8376 stuks, een aantal waarvoor we terug moeten naar de Schaefer-jaren. Er tekenden zich drie trends af: minder corporatie, minder koop en minder groot. Of omgekeerd: meer markt, meer huur en meer doelgroepwoningen voor jongeren, studenten en starters. Die trends zetten niet allemaal door in 2016. Meest opvallend is de terugval van het aandeel studenten- en jongerenwoningen. Dat komt vooral doordat weinig projecten van commerciële partijen zijn gestart. De terugval zal gedeeltelijk toeval zijn, omdat een startdatum voor of na een jaargrens bij de meestal grote projecten een heel ander beeld geeft. Maar het verschil met vorig jaar is wel enorm: 509 (2016) versus 1972 (2015); daarbij rekenen we een complex met 361 woningen langs de Laan van Spartaan bij IC Campus en niet bij DUWO, aangezien de corporatie alleen de beheerder/verhuurder is. 

Minder sociale huurwoningen

Het tweede wat opvalt, is de stevige terugval van de sociale woningproductie. Dat komt overigens vooral doordat commerciële partijen het in dit segment dit jaar laten afweten: terugval van 3257 naar 561 woningen. Vorig jaren hadden zij zich en masse op de bouw van studenten- en jongerenhuisvesting gestort. Maar ook de corporaties bouwden veel minder sociale huurwoningen: 890 in totaal, waarvan 626 reguliere sociale huurwoningen (incl. jongerenwoningen, excl. studentenhuisvesting). Vorig jaar waren dat er nog 736, ook al minder dan het minimumaantal van achthonderd uit de samenwerkingsafspraken.

De Alliantie (333), De Key (315) en Eigen Haard (249) hebben nog een aanzienlijk productie, maar de Amsterdamse grootmacht Ymere lijkt even uitgebouwd (47 woningen). Bij Rochdale denkt men na jaren van sanering weer aan bouwen: 141 woningen in aanbouw. De Alliantie realiseert veel woningen op Zeeburgereiland, ook in de marktsector. Dat laatste veelal in samenwerking met ontwikkelaars en aannemers. Eigen Haard heeft naast de sociale huurwoningen ook nog flinke aantallen marktwoningen in aanbouw genomen, zelfstandig (160) en als partner in collectieven.   

Markthuur

Het is een speerpunt van het huidige college om het aanbod aan huurwoningen in het middeldure segment tussen de 700 en 950 euro flink te vergroten. Dat lukt goed. In 2014 werden er 744 middeldure huurwoningen (totaal markhuur: 1.517) in aanbouw genomen, in 2015 1.368 (totaal markthuur 2.083) en vorig jaar 1.319 (totaal markthuur 1.953). 


Het aandeel koopwoningen is in 2016 flink gestegen (van 24 naar 40%), maar dat komt vooral door de sterke afname van de studentenhuisvesting. In aantallen groeide het koopsegment ook, maar wel een stuk minder (+14%).

Bouwhausse in Oost

Veruit de meeste woningen werden in aanbouw genomen in stadsdeel Oost (36%) gevolgd door Nieuw-West (19%), Noord (17%) en West (17%). In deze stadsdelen stonden ook in 2015 de meeste heimachines. Nieuw-West is ontdekt door beleggers in studenten- en jongerenhuisvesting, maar ook reguliere marktpartijen halen al lang hun neus niet meer op voor de Westelijke Tuinsteden. Stadsdeel West bouwt in hoog tempo zijn deel van de Ringspoorzone vol. In Stadsdeel Oost wordt al vele jaren stevig doorgebouwd, dankzij de grote nieuwbouwlocaties Overamstel, Oostpoort, Sciencepark, Zeeburgereiland en IJburg. Inmiddels is daar ook het Cruquiusgebied en het Amstelstationgebied (Amstel Tower) bijgekomen. In totaal werden in het stadsdeel maar liefst 2029 woningen in aanbouw genomen. En dan is er natuurlijk het nieuwe groeigebied boven het IJ. In Noord werden in 979 woningen in aanbouw genomen. Daarbij heel veel kleinere projecten, maar ook het kolossale Nautique Living van Verweij Mungra Vastgoed. Niet onvermeld mag ten slotte blijven dat ook in Zuidoost weer wordt gebouwd: 181 woningen.

 

Voor al deze cijfers geldt dat onzelfstandige en tijdelijke woningen niet worden meegeteld. Zo werden 782 tijdelijke woningen en 198 onzelfstandige woningen in aanbouw genomen en voor een groot deel ook al opgeleverd. Daarbij hoort het Startblok in Riekerhaven.

Trefwoorden: