Top

De sigaar

Minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie maakte enkele weken terug bekend hoe zij de 250 miljoen euro gaat verdelen over de veertig aandachtswijken. Amsterdam krijgt bijna 65 miljoen euro per jaar. Nu ja, ‘krijgt’. Het bedrag moet worden opgehoest door de gezamenlijke Amsterdamse corporaties. De landelijke branche-organisatie Aedes is namelijk met Vogelaar overeengekomen dat de corporatiesector tien jaar lang 250 miljoen euro gaat investeren in deze ‘krachtwijken’, zoals deze gebieden in het treurige Haagse proza zijn gaan heten. Gemeente en stadsdelen hebben tot eind november om samen met lokale partijen, waaronder de corporaties, de financiële paragraaf van de wijkactieplannen uit te werken.
Er zitten een paar rafelige randjes aan de deal tussen VROM en Aedes. In de eerste plaats lijken de lokale corporaties maar te moeten tekenen bij het kruisje voor 65 miljoen aan wijkactieplannen van gemeente en stadsdelen. Dat lijken ze niet bij voorbaat van plan. Veel stadsdelen wensen vooral sociale investeringen, maar de corporaties willen vooralsnog alleen meebetalen aan zaken die binnen hun domein vallen. De grens daarvan kan nog wat worden opgerekt, maar het gros van de extra investeringen zal toch naar (doelgroep)woningen, wat maatschappelijk vastgoed en leefbaarheidsmaatregelen moeten gaan, als het aan de corporaties ligt.
Op de keper beschouwd is die hele afspraak tussen Aedes en Vogelaar een merkwaardige figuur. Terwijl de politieke insteek eens was dat rijke – veelal landelijke – corporaties zouden gaan meebetalen aan de stedelijke vernieuwing, moeten de grootstedelijke corporaties er nu in hun eentje voor op draaien. Armlastige corporaties kunnen wel een beroep doen op een privaat investeringsfonds, maar de condities daarvan zijn zo ingewikkeld en ongunstig dat je kunt voorspellen dat Amsterdamse corporaties daar geen gebruik van gaan maken. Bovendien zien zij zichzelf niet als armlastig. Wederom ontspringen de landelijke corporaties dus de dans, met dank aan Aedes. De grootstedelijke corporaties zullen dus behalve de stedelijke vernieuwing ook nog de extra investeringen in Vogelaars krachtwijken moeten ophoesten. Dat is wat je noemt een sigaar uit eigen doos.

Fred van der Molen
Hoofdredacteur NUL20
fred@nul20.nl