Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

Tweede verdieping

 • Kabinetsbeleid grijpt fors in op corporatievermogens

  AWV zal niet morgen het publieke volkshuisvestingsstelsel verlaten, maar voor Gerard Anderiesen, lid van De Vernieuwde Stad en lid van de ledenraad van brancheorganisatie Aedes, is het niet verwonderlijk dat in kringen van grote corporaties wordt gedacht aan uittreding. De grootste schrik wordt veroorzaakt door invoering van de integrale vennootschapsbelasting. De uitwerking van die plannen roept volgens Anderiesen veel irritatie op. “Het gelijke speelveld met marktpartijen verdwijnt. De overheid behandelt commerciële verhuurders en corporaties verschillend.

 • Financiering 'krachtwijken' blijft gemoederen bezig houden  Waar gaat het geld heen?


  Minister Ella Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie heeft de verdeling van de extra investeringen over de veertig wijken vastgesteld. Ruim een kwart van de tot 2017 jaarlijks beschikbare 250 miljoen euro komt terecht in Amsterdamse wijken. Dat is 64,5 miljoen euro per jaar. Dat bedrag moet worden opgehoest door de gezamenlijke Amsterdamse corporaties.

Derde verdieping

Kort bestek

 • Bewonersparticipatie centraal bij vernieuwing stukje Slotervaart

  De voorlichtingsbijeenkomst is in de Otto Heldringstaat. Waar is dat? Een oudere man in djellaba die met een paar jongens op een bankje zit, weet de weg en loopt mee. Het is Ahmed El Jeroudi, voorzitter van Stichting Staalman waar ook de buurtvaders onder vallen. Hij woont bijna elf jaar in de buurt.

 • Amsterdamse corporaties zien weinig in Hilversums experiment met Sociale Koop

  Henk en Dirkje Addens uit Hilversum hadden al eens een koopwoning gehad. Misschien dat ze daarom als één van de eersten reageerden op het aanbod van woningcorporatie Dudok Wonen om hun huurwoning voor een uitzonderlijk laag bedrag te kopen. “We wilden al een tijdje ons hoekhuis uitbouwen en niet het risico lopen om alles bij verhuizing weer af te moeten breken. Bovendien kun je dan meteen profiteren van een stukje waardestijging als gevolg van die verbouwing”, vertelt Dirkje. De verkoopvoorwaarden waren ook erg aantrekkelijk.

 • Nog veel onduidelijk over samenstelling en omvang groep
 • Congres telt zegeningen, maar ruimte voor particuliere bouw blijft beperkt

Woonbarometer

 •  

  Wie eenmaal een sociale huurwoning binnen de Amsterdamse ring heeft, geeft deze nooit meer op. En: door illegale onderhuur worden woningen binnen de ring lang uit de reguliere roulatie gehouden. Dat zijn veel gehoorde verzuchtingen in de discussie over de doorstroming op de woningmarkt en illegale bewoning. Maar klopt de veronderstelling dat sociale huurders in Centrum, de Pijp en andere geliefde gebieden krampachtig vasthouden aan hun woning? Nee, in haar algemeenheid zeker niet.

Stelling

 • 'In Almere werkt het systeem al jaren prima'

  De Stelling

Redactioneel