NUL20 nr 35, november 2007

Eerste verdieping

Profiel van een onderhuurder (4x)

Nu aanpak 06-bemiddelaars
Internet als vrijplaats voor illegaal woningaanbod

Net rond woonfraudeurs wordt aangetrokken
Taaie strijd tegen illegale bewoning

Tweede verdieping

Kabinetsbeleid grijpt fors in op corporatievermogens
Dan maar uit het publieke bestel?

Amsterdamse corporaties krijgen een stevige extra heffing voor de aanpak van Vogelaars probleemwijken en moeten vennootschapsbelasting gaan betalen. Bij Gerard Anderiesen, algemeen directeur van AWV, komt de vraag op of zijn corporatie niet beter het publieke bestel kan verlaten. Maar kan dat eigenlijk wel? Accountant Piet Klop, voorzitter van de marktgroep wonen van Deloitte, denkt van wel.

Financiering ‘krachtwijken’ blijft gemoederen bezig houden
‘Alleen investeringen binnen werkgebied corporaties’

Derde verdieping

Hoge bouwkosten: mag het iets minder complex?
Meerjarige afspraken kunnen soelaas bieden

Kort bestek

Bewonersparticipatie centraal bij vernieuwing stukje Slotervaart
Vroege participatie, lange onzekerheid

Bewoners van de Staalmanpleinbuurt lieten zich zaterdag 20 oktober voorlichten over de vernieuwingsplannen voor hun buurt. Woningcorporatie de Alliantie is dik tevreden over de opkomst: ruim 260 huishoudens tekenden de presentielijst.

Amsterdamse corporaties zien weinig in Hilversums experiment met Sociale Koop
Kopen met korting

Een woning kopen met een inkomen onder 25.000 euro. Dat kan weer in Hilversum sinds corporatie Dudok Wonen nieuwe koopvormen introduceerde. Amsterdamse corporaties staan niet te trappelen om zulke kortingen op de verkoopprijs te geven. Tot 2010 zullen ze nog wel vijfhonderd huurwoningen onder MGE-voorwaarden verkopen. Maar goedkope nieuwbouw komt ondanks druk van de gemeenteraad nog niet van de grond.

Nog veel onduidelijk over samenstelling en omvang groep
Eerste ‘pardonners’ gehuisvest

Vorige maand hebben de eerste asielzoekers die onder de pardonregeling vallen, een woning in Amsterdam gekregen. De eerste sleutel werd bij het pardonloket in de Zuiderkerk ceremonieel overhandigd aan het Afghaanse gezin Taniwal. Eind oktober was er echter nog veel onduidelijk over de aard en de omvang van de groep Amsterdamse ‘pardonners’.

Congres telt zegeningen, maar ruimte voor particuliere bouw blijft beperkt

Collectief particulier opdrachtgeverschap

Woonbarometer

Woonduur zegt weinig over gewildheid

Redactioneel

De sigaar

Stelling

De Stelling
‘Een bouwplicht versnelt de woningproductie’