Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Sterke daling verkopen corporatiewoningen zet door in 2017

Het roer is om. Vanaf 2015 hebben de Amsterdamse woningcorporaties het aantal woningverkopen fors teruggebracht. Werden in 2014 bijna 2.700 woningen verkocht, voor 2017 zijn dat er vermoedelijk minder dan 1000. Dat is het laagste aantal verkopen in 15 jaar. En de komende jaren zakt het aantal verkopen nog verder, voorspelt de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.

Het nog geldende ‘verkoopconvenant’ tussen gemeente en corporaties biedt nog veel ruimte, maar de tijden zijn veranderd. De druk op de sociale huurmarkt groeit, huurdersorganisaties en linkse politieke partijen dringen al langere tijd aan op het verminderen of zelfs stoppen van de verkoop. En dan met name in gebieden waar het corporatiebezit van oudsher al niet groot is. Binnen de Ring zijn er nog wel veel particuliere gereguleerde huurwoningen maar die verdwijnen uit dit segment zodra een huurder zijn hielen licht.
Vanaf 2014 verkopen de corporaties daarom veel minder woningen binnen de Ring, terwijl ze in de crisisjaren vanaf 2010 juist de meeste woningen (53%) verkochten in de stadsdelen Centrum, Zuid, West en Oost. De daling vanaf 2014 is het sterkst in de stadsdelen Centrum (-79%),  Zuid (-73%) en West (-65%).  

 

Corporaties verkopen minder woningen, maar de inkomsten per woning zijn fors gestegen. De mediane verkoopprijs is nu 252.000 euro, waar die een jaar geleden rond de 215.000 euro lag, een stijging van meer dan 17 procent. En in 2015 stegen de prijzen ook al met 24 procent.
Corporatiewoningen zijn over het algemeen kleiner dan de woningen die gemiddeld op de markt worden aangeboden. De gemiddelde corporatiewoning die in 2017 is verkocht meet 69 m2 (GBO). Het scheelt per stadsdeel. In Nieuw-West worden de grootste corporatiewoningen verkocht (mediaan van 79 m2) en in stadsdeel Zuid de kleinste (mediaan van 57 m2).

Regio

 

Ook in de regio matigen de corporaties hun verkopen. Met name in de gemeenten Haarlemmermeer en Purmerend liepen de verkopen fors terug. Tussen 2014 en 2016 daalde het aantal corporatieverkopen in de (voormalige) Stadsregio van 3.311 naar 1.875. Dat is inclusief Amsterdam.

Bron: eigen opgave corporaties, incl. verkoop van vrijesectorhuur. De Zaanstreek is Zaanstad en Wormerland, de regio Waterland bestaat uit de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend en Waterland/Zeevang. De regio Amstel-Meerlanden bestaat uit Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Fred van der Molen