Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Verkoop van corporatiewoningen blijft ruim binnen quotum
Piek lijkt alweer voorbij

De Amsterdamse corporaties hebben in de eerste zes maanden iets minder woningen verkocht dan in dezelfde periode in 2006: 1101, vergeleken met 1132 vorig jaar. In heel 2006 waren de verkopen ook al met vier procent gedaald tegenover het topjaar 2004, toen 2400 sociale huurwoningen andere eigenaars kregen.

Waar er eerder grote onderlinge verschillen waren, gaan alle grote corporaties nu ongeveer gelijk op bij de verkoop; ze sleten elk rond de 150 stuks in het eerste halfjaar. Alleen Woonmaatschappij verkocht er maar 28. Noord en Zuidoost zijn nog altijd de stadsdelen waar de meeste corporatiewoningen worden verkocht. In stadsdeel Noord nam de omzetting naar particulier bezit een hoge vlucht, met de verkoop van 242 woningen (figuur 1). Noord werd op afstand gevolgd door Zuidoost (152), Westerpark (117) en Bos en Lommer (113).

Bij de splitsingen in de eerste helft van 2007 zijn juist grote verschillen te zien tussen de sociale huisvesters (figuur 2). Hier is Eigen Haard verreweg het meest actief, met 1146 aanvragen. Daarna komen Rochdale (467) en de Alliantie (272). De Key en AWV hebben een nulscore achter hun naam staan. Amsterdam-Zuidoost neemt bijna de helft van de 2288 splitsingen voor zijn rekening. De stadsdelen Centrum, Geuzenveld-Slotermeer en Bos en Lommer komen boven de tweehonderd. In Osdorp, Oud-West en Slotervaart zijn in 2007 nog geen splitsingen geregistreerd.

In 1998 maakten gemeente en corporaties afspraken over het splitsen en verkopen van woningen om het eigenwoningbezit in Amsterdam op te vijzelen. Dat was toen zeventien procent, en het moet 35 procent worden in 2010. De corporaties mochten 28.600 woningen verkopen, ongeveer het dubbele aantal woningen (55.000) kon worden gesplitst in appartementsrechten om dat verkoopdoel te bereiken. Inmiddels hebben de corporaties in totaal 9582 corporatiewoningen verkocht, eenderde van het afgesproken quotum tot 2010. De afspraken zijn eerder dit jaar overigens verlengd tot en met 2016. Het maximum te verkopen aantal is daarbij uitgebreid met 12.000. Het percentage eigenwoningbezit in Amsterdam stond in 2005 (laatst bekende cijfer) op 24.

 

Bron: Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam