Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Versnelling verkoop corporatiewoningen blijft uit

In 2002 hebben diverse volkshuisvestingspartijen zich achter het voornemen geschaard een kleine dertigduizend corporatiewoningen te verkopen voor 2010. Dit om het lage aandeel eigenwoningbezit in Amsterdam te verhogen. Eigenlijk moeten er dit jaar minstens vierduizend corporatiewoningen verkocht worden om nog in de buurt van deze doelstelling te komen, maar met 1200 houdt het waarschijnlijk wel op.

Wie verkoopt?


De Key en Het Oosten blijven de topverkopers, hoewel Het Oosten in 2004 flink terugvalt. AWV, Rochdale en Zomers Buiten zijn bezig met een inhaalslag. Dat blijkt overigens nog sterker uit het aantal splitsingen. De grootste corporaties (Ymere en Eigen Haard) verkopen relatief weinig. Het kleine PWV Wonen wil liever groeien dan verkopen.

* Vanaf 1 april 2002 (start werken volgens 2e convenant) heeft het OGA gegevens per corporatie bijgehouden.
Bron: Ontwikkelingsbedrijf, afdeling splitsen, bureau erfpacht


Waar?Voor hoeveel?

In het 2e convenant verkoop sociale huurwoningen is afgesproken dat meer dan de helft van de te verkopen woningen bereikbaar blijft voor het middensegment. Dat zou corresponderen met een maximale koopsom van 160 duizend euro. Aan die doelstelling wordt voldaan.
68 procent is goedkoper; 46 procent is zelfs goedkoper dan 140 duizend euro. Maar in de populaire stadsdelen Centrum, Oud-West en Oud Zuid verkopen ook de corporaties vooral dure woningen.

Bronnen: Gegevens verkoop: Ontwikkelingsbedrijf, afdeling splitsen, bureau erfpacht, 08-2004; gegevens corporatiebezit: AFWC 01-2004

Zie ook: Verkoop corporatiewoningen trekt niet echt aan.