Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • Utrecht weet creatieven beter vast te houden dankzij ruimer woningaanbod

  In navolging van het programakkoord 2002-2006 verscheen dit voorjaar de nota ‘Amsterdam, ruimte voor talent’. Hierin zijn de knelpunten vastgelegd die de ontwikkeling van de stad bedreigen. Een van die knelpunten is de slechte toegankelijkheid van de stad voor nieuw talent, waar de creatieve klasse een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Volgens Frits Huffnagel, VVD-wethouder Economische Zaken en Financiën, is de aanwezigheid van een flink potentieel aan creatievelingen onontbeerlijk voor een gezonde economie.

 • Ruimte voor talent

  D’66: van kernvoorraad naar kennisvoorraad
  "De woningvoorraad in Amsterdam is scheefgegroeid"


  Ivar Manuel (D66)

 • Ontwikkeling studentenwoningen eindelijk vlotgetrokken

  Er is veel veranderd sinds twee jaar geleden een studentenboot strandde op een zandbank van Amsterdamse mitsen en maren. Studentenhuisvesting staat nu hoog op de agenda en de ontwikkeling van studentenonderkomens lijkt vlot getrokken. Projecten volop, met voormalige asielzoekersunits, containerwoningen en – alsnog - de komst van een studentenschip met de veelbelovende naam Rochdale One. En er lijkt zelfs sprake van een gezonde concurrentie tussen huisvesters.

 • Musterd: 'Amsterdam moet profiteren van bijna ideale uitgangspositie'

  Elke stad probeert welvaart en welzijn voor haar bewoners te bereiken. Steden hebben daarbij vanouds de functie om zich als centrum van cultuur te profileren. Maar daarnaast is het welvaartsstreven in ons type samenleving verbonden aan steeds weer nieuwe vormen van economische activiteit met perspectief. Toen de landbouw nog domineerde, profileerden veel steden zich daarom niet alleen als centrum van cultuur, maar ook als centrum van handel.

Tweede verdieping

 • "Liever de hele dag in de tram dan in de regen"

  -Het komt voor dat Lexia (15) met haar zoon Kenneth (1) de hele dag in de tram zit. Dan zijn ze tenminste binnen als het regent. ’s Avonds moet ze beslissen: bij een ‘vriendje’ of een kennisje logeren, buiten blijven, de anonieme opvang van HVO of toch maar eens terug bij haar oudtante. Maar die stelt strenge eisen. Kenneth kent al veel adressen en mensen. Het zal zeker nog een paar jaar duren voor hij een eigen plek krijgt, met vaste regels en gewoonten.

 • HONDERD JAAR HULP VOOR ONBEHUISDEN

  De oprichting van de HVO is onbedoeld aan het Leger des Heils te danken. Heilssoldaat Tjitte Jonker wilde in 1898 trouwen met heilssoldate Johanna Cornelia Clauzer. Daar wilde het Leger des Heils niets van weten. Daarop verruilden beiden het Heilsleger. Een nieuw goed doel was snel gevonden: het logement met gaarkeuken Toevlucht voor Onbehuisden van jonkheer Tindal aan de Zwanenburgwal. Na moeilijkheden met het bestuur begonnen ze in 1903 met een aantal personeelsleden een eigen opvang voor vrouwen en kinderen.

 • HONDERD JAAR HULP VOOR ONBEHUISDEN

  Interview: Jaap Fransman, algemeen-directeur HVO-Querido

Kort bestek

Als ik ...

Domweg gelukkig

 • Domweg gelukkig

  Hoewel. Meestal is het moeder die er het eerst over begint. Was zij ooit volmaakt gelukkig op de bovenetage met balkon, nu er een paar koters zijn, wil zij ineens verhuizen naar een huis met een tuintje. De kinderen moeten toch kunnen rennen, ravotten, hutten bouwen, kikkers vangen, vindt zij. En met de overwaarde van het huis behoort een leuk villaatje buiten de stad ineens tot de mogelijkheden.

Redactioneel

 • Van kernvoorraad naar kennisvoorraad?

  'Armen de stad uit, rijken erin’, kopte het Parool in maart boven een artikel waarin de toekomstvisie van de Amsterdamse Kamer van Koophandel werd besproken. De toon was gezet. Toen dezelfde week een gemeentelijke conceptstudie uitlekte over het schenken van meer aandacht aan kenniswerkers en creatieven, brak het voorspelbare tumult los. Jan met de Pet moet toch ook in Amsterdam kunnen wonen?