NUL20 nr 16 september 2004

Eerste verdieping

Utrecht weet creatieven beter vast te houden dankzij ruimer woningaanbod
Creativo’s in de verdrukking?

Ruimte voor talent
Politieke splijtzwam of non-discussie?

Ontwikkeling studentenwoningen eindelijk vlotgetrokken

Er is veel veranderd sinds twee jaar geleden een studentenboot strandde op een zandbank van Amsterdamse mitsen en maren. Studentenhuisvesting staat nu hoog op de agenda en de ontwikkeling van studentenonderkomens lijkt vlot getrokken. Projecten volop, met voormalige asielzoekersunits, containerwoningen en – alsnog - de komst van een studentenschip met de veelbelovende naam Rochdale One. En er lijkt zelfs sprake van een gezonde concurrentie tussen huisvesters.

Musterd: ‘Amsterdam moet profiteren van bijna ideale uitgangspositie’
Voorbij de creatieve kennisstad

Tweede verdieping

“Liever de hele dag in de tram dan in de regen”
750 tienermoeders zonder woning

Er moeten er zo’n 750 zijn in Amsterdam. Tienermoeders zonder vaste verblijfplaats die met hun kind van adres naar adres. Meer dan eens belanden de jonge moeders in de criminaliteit of prostitutie. Het is een categorie daklozen die overal tussen wal en schip lijkt te vallen. Hun problemen staan bovendien niet al te hoog op de politieke agenda.

HONDERD JAAR HULP VOOR ONBEHUISDEN

“Wat is dan toch de oorzaak van hun diepen val?”

HONDERD JAAR HULP VOOR ONBEHUISDEN

Interview: Jaap Fransman, algemeen-directeur HVO-Querido
“De samenleving duldt de laatste jaren minder”

Kort bestek

Verkoop corporatiewoningen: rustig maar gestaag
Zittende huurders kopen wel woningen

Verkoop corporatiewoningen: rustig maar gestaag
Zittende huurders kopen wel woningen

Grote projectontwikkelaars doen niet in kleine bedrijfsruimtes
Gevraagd: betaalbare werkplek binnen de ring

Woonbarometer

Versnelling verkoop corporatiewoningen blijft uit

In 2002 hebben diverse volkshuisvestingspartijen zich achter het voornemen geschaard een kleine dertigduizend corporatiewoningen te verkopen voor 2010. Dit om het lage aandeel eigenwoningbezit in Amsterdam te verhogen. Eigenlijk moeten er dit jaar minstens vierduizend corporatiewoningen verkocht worden om nog in de buurt van deze doelstelling te komen, maar met 1200 houdt het waarschijnlijk wel op.

Redactioneel

Van kernvoorraad naar kennisvoorraad?

'Armen de stad uit, rijken erin’, kopte het Parool in maart boven een artikel waarin de toekomstvisie van de Amsterdamse Kamer van Koophandel werd besproken. De toon was gezet. Toen dezelfde week een gemeentelijke conceptstudie uitlekte over het schenken van meer aandacht aan kenniswerkers en creatieven, brak het voorspelbare tumult los. Jan met de Pet moet toch ook in Amsterdam kunnen wonen?

Als ik ...

Samenwerken moet!

Domweg gelukkig

Domweg gelukkig