Dubbelglas dankzij bewonersinitiatief

29.04.2014
Image

De bewoners van de Tweede Oosterparkstraat 135-197 krijgen hun dubbel glas. Vorig jaar waren zij een van de winnaars van de Tender Duurzame bewonersinitiatieven van het Amsterdams Investeringsfonds (AIF). Inmiddels heeft een meerderheid van de huurders en de VvE ingestemd met de voorgenomen investering.

Begin 2013 meldde een initiatiefgroep van bewoners zich bij eigenaar/beheerder De Key met de wens voor dubbel glas. De corporatie liet weten positief te staan tegenover het initiatief maar geen financiële mogelijkheden te hebben daarin de komende jaren te kunnen investeren.
Wijksteunpunt Wonen Oost heeft vervolgens een aanvraag ingediend namens de VvE, de bewoners en De Key bij het Amsterdams Investeringsfonds (AIF) om het project alsnog mogelijk te maken. Die werd gehonoreerd. Huurders en eigenaar-bewoners kregen de mogelijkheid om twee ton te lenen tegen een laag rentepercentage.
Inmiddels zijn volgens Ingrid Houtepen van het Wijksteunpunt Wonen ook alle formele hobbels genomen. Een meerderheid van 78 procent van de huurders heeft ingestemd met de energetische maatregelen (dubbel glas en radiatorfolie) in combinatie met een huurverhoging. De Key, dat een meerderheidsbelang in de VvE, is akkoord met het aangaan van de lening. De corporatie meldt dat de vier eigenaar-bewoners formeel hebben tegengestemd omdat zij niet nog een lening mogen aangaan naast hun hypotheek. Ze zijn volgens de Key wel "erg blij met het dubbel glas." De investering wordt bij de eigenaren verwerkt in de servicekosten.
Houtepen: "Bijzonder is dat de huurders dit helemaal zelf hebben geregeld. Dat is opvallend want verhuurders vrezen nogal eens dat opknapbeurten niet door gaan omdat de vereiste 70 procent niet wordt gehaald.
De vervanging van het glas start in mei. Het gehele complex gaat daardoor van label D naar B. Naar verwachting gaan de bewoners tot 27 euro per maand besparen op de gaskosten.