Duitse hypotheekbank wil woningen ontruimen

12.03.2012

Duitse hypotheekbank wil woningen ontruimen

Update 21 maart: Rechtbank: huurovereenkomsten kunnen niet nietig worden verklaard. Zorgen voor huurders voorbij.

De Deutsche Pfandbriefbank AG veilt ruim honderd sociale huurwoningen van de gebroeders De Vries. Om de opbrengst flink te vergroten, is de rechter verzocht een deel van de huurovereenkomsten nietig te verklaren. Mocht de rechtbank daarin meegaan, dan verliezen enige tientallen Amsterdamse huurders hun woning.

De woningeigenaar sloot medio 2006 bij de Hypo Real Estate Bank een hypotheek af van 40 miljoen euro voor een omvangrijk pakket aan sociale huurwoningen en commercieel vastgoed. Vanwege het niet nakomen van de hypotheekverplichtingen, wil de Deutsche Pfandbriefbank AG – sinds de financiële crisis van 2009 eigenaar van de hypotheek van Hypo Real Estate  – het onderpand veilen. Aangezien woningen in onbewoonde staat veel meer geld opbrengen, wordt via een kort geding geprobeerd de huurovereenkomsten nietig te verklaren. Daarbij doet de bank een beroep op het zogeheten huurbeding. De gebroeders De Vries zouden indertijd hebben verzuimd de bank toestemming te vragen voor de verhuur.

Vorige week heeft de bank de eerste groep van dertig huurders gedagvaard. Eind maart volgt een tweede zitting. Het gaat daarbij om huurders die na de hypotheek in 2006 hun woning hebben betrokken. Vijf van hen worden bijgestaan door advocaat Kees Oosterwijk. Volgens hem zijn er twee redenen waarom de rechter hun huurovereenkomsten toch zou moeten respecteren. “Het huurbeding is in strijd met de wet. Het gaat om sociale huurwoningen. De gemeente verplicht de eigenaar tot verhuur. Dan kan verhuur niet afhankelijk zijn van toestemming van de hypotheekverstrekker. Bovendien gaat het om woningen die altijd al het karakter hebben gehad van distributiewoning. De verhuur is ook na 2006 onder dezelfde voorwaarden voorgezet. Ook dat belemmert naar mijn mening nietigverklaring,” aldus de advocaat.  

Of de rechtbank deze redenering volgt, zal blijken bij de eerste uitspraak volgende week. Volgens Oosterwijk ontbreekt het in deze specifieke situatie aan richtinggevende jurisprudentie. De advocaat van de Deutsche Pfandbriefbank wil geen toelichting geven op de gang naar de rechter.

De kans dat enige tientallen huurders hun sociale huurwoning verliezen, leidt op voorhand tot verontwaardigde reacties. De Woonbond spreekt van ‘maffiapraktijken’. Daar bestaat de vrees dat vanwege de economische crisis de komende tijd vaker particuliere beleggers in de problemen komen. En dat dan meer mensen hun woning gedwongen moeten verlaten. De PvdA in Amsterdam West dringt al vast aan op speciale hulp voor de gedupeerden bij het vinden van een nieuwe woning.

Bron
NUL20

Trefwoorden