NUL20 nr 14, mei 2004

Eerste verdieping

Hit uit jaren zeventig nu populair bij ouderen en gehandicapten
De comeback van de woongroep

Extramuralisering in de prakijk: IJburg, Zuidwest Kwadrant en Czaar Peterbuurt

Wonen krijgt er een zorg bij

Negentig procent ouderen zal toch in een normale woning moeten blijven
Klassiek verzorgingshuis wordt centrum woonzorgzone

Tweede verdieping

Is er ruimte voor nieuwe huurconstructies?
Huurbescherming: het laatste taboe

Derde verdieping

Stadsdelen stellen eigen welstandsregels op
Vooroorlogs Amsterdam gaat onder de kaasstolp

Wel of geen homovlaggen in het centrum? Het tumult over deze kwestie was de voorbode van een wijziging in het welstandsbeleid. Vanaf 1 juli gaan stadsdelen daar zelf over. Dat levert veertien verschillende welstandsnota’s op. Tussen de nota’s zitten grote verschillen, maar binnen de ringweg draait - tot verdriet van de welstandscommissie - alles om behoud van de bestaande stad.

Kort bestek

Naar een nieuwe (financiële) ordening in de volkshuisvesting
"We zijn bezig een bijna failliet systeem te hervormen"

Interview

Duco Stadig, tien jaar wethouder ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Toen Duco Stadig kwam, was de tijd voorbij dat de gemeente de bouwopdrachten versterkte. Amsterdamse bestuurders moesten leren omgaan met de markt en de verzelfstandigde corporaties. Omgekeerd ook trouwens. De krapte op de woningmarkt is na tien jaar onverminderd groot. Ook de komende jaren zal daar, zo vreest de wethouder, geen verandering in komen.

Woonbarometer

Kan Amsterdam ouderen straks nog huisvesten?

Heeft Amsterdam voldoende woningen voor ouderen? Er is in de overspannen woningmarkt tekort aan alles, dus ook aan aangepaste woningen. De meeste ouderen wonen trouwens in normale woningen. Dat zal in de toekomst ook zo zijn. De behoefte aan aangepaste huisvesting schuift mee met de stijging van de gemiddelde leeftijd.
Of de behoefte aan ‘zorgwoningen’ voor ouderen fors gaat toenemen, hangt af van de demografische ontwikkeling en de extramuraliseringstrend.

Redactioneel

Wonen krijgt er een zorg bij

Als ik ...

Meer aandacht voor economische dimensie woningmarkt!

Domweg gelukkig

Domweg gelukkig

Zoeken op postcode

Zoeken op buurtcombinatie
Buurt met de langste woonduur

Boven hen raast het autoverkeer op de ringweg A10. En bij oostenwind worden ze ’s nachts soms uit hun slaap gehouden door afremmende en optrekkende treinen, vooral in de zomer als de ramen openstaan. Maar voor de tachtig bewoners van het stadsdorpje is dat geen reden om te vertrekken.