NUL20 nr 17 november 2004

Eerste verdieping

Het nieuwe huurbeleid in hoofdlijnen

Sinds begin september de voorstellen van Minister Dekker uitlekten is de discussie over ‘De Grote Beweging’ in alle hevigheid losgebarsten. Haar beleidsvoornemens bestaan uit drie pijlers: aanpassen van het huidige huurbeleid, verhogen van de nieuwbouwproductie en op gang houden van de herstructurering, ondanks forse bezuinigingen.

NUL20 Debat: de gevolgen van het nieuwe huurbeleid
Amsterdam na Dekker

Tweede verdieping

Vernieuwing Westelijke Tuinsteden dreigt te stagneren
Onvoldoende woningen voor herhuisvesting

De vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden dreigt te stagneren. Voor de korte termijn zijn er onvoldoende vervangende woningen voor de huishoudens die wegens sloop hun huis moeten verlaten. Maar ook als corporaties en stadsdelen dat probleem weten te overwinnen, blijven er hardnekkige twijfels over de ingeslagen koers. Ze denken na over de bouw van minder koopappartementen en de haalbaarheid van meer eengezinswoningen.

Halvering ISV-budget kortwiekt investeringen in openbare ruimte en voorzieningen
Stedelijke vernieuwing uitgehold

Door Haagse bezuinigingen moeten de stadsdelen in Amsterdam rekening houden met een halvering van het budget voor stedelijke vernieuwing. Tussen 2005 en 2009 heeft de stad jaarlijks hooguit 60 miljoen euro te verdelen. Terwijl de meeste sloop/-nieuwbouwplannen zullen doorgaan, vallen er grote klappen in de openbare ruimte en bij de nieuwbouw van wijkvoorzieningen.

Derde verdieping

Aantal huisuitzettingen lijkt dit jaar weer toe te nemen

Draaideurdebiteuren en noorderzonners

Ondanks alle inspanningen worden jaarlijks ongeveer 700 woningen ontruimd wegens huurschuld. Met de notitie ‘Er op af, een aanvalsplan tegen huisuitzettingen’ beoogt een stedelijke werkgroep een betere samenwerking tussen alle betrokken instanties. “Maar het is verdomd ingewikkeld om in Amsterdam iets op stedelijk niveau voor elkaar te krijgen”, waarschuwt Marc Räkers van HVO-Querido.

Vierde verdieping

Matching-initiatieven leveren tot dusver weinig op
Wooninvesteringsfonds biedt wel perspectief

Hoe graag minister en gemeente het ook willen, Amsterdamse corporaties lenen liever geen geld van rijke collega’s in het land om de herstructurering te financieren. Woningen verkopen, dat willen de Amsterdamse sociale huisvesters wel. De AFWC ziet daarom meer in het Wooninvesteringsfonds.

Woonbarometer

De woningmarkt na de liberalisatie

Redactioneel

Amsterdam na Dekker

Als ik ...

Iedereen onder dak!

Jan Roncken
j.roncken@orka-advies.nl


Jan Roncken van ORKA-advies
is projectmanager stedelijke vernieuwing en wonen

Domweg gelukkig

Domweg gelukkig

Forum

Betrek erfpachtstelsel bij Grote Vereenvoudiging

Wethouder Duco Stadig en woningbouwregisseur Arthur Verdellen moeten bij hun Grote Vereenvoudiging ook de bouwbepalingen van het erfpachtstelsel betrekken. Dat vindt Rob de Muijnck van ANGSAW uit Amsterdam-Noord. Volgens hem leidt het huidige stelsel ertoe dat corporaties minder dicht bouwen dan mogelijk. Bovendien sneuvelen er onnodig groenstroken.

Op stap

Verhuurbaarheid vrije sector blijkt conjunctuurgevoelig
‘3500 euro per jaar? Oh, per maand…’

Zoeken op postcode

Zoeken op postcode... naar dure en iets minder dure huizen
De koopmarkt, derde kwartaal