Eerste verdieping

 • Met haar ingrijpende voorstellen heeft Dekker de bekende steen geworpen in de vijver van de Nederlandse volkshuisvesting. De pleidooien van Aedes, de koepel van woningcorporaties, voor meer marktwerking in het huurbeleid, zijn gehonoreerd. In de conceptvoorstellen krijgen verhuurders op termijn beduidend meer ruimte om huren te verhogen. In ruil daarvoor wil het Rijk dat corporaties (en andere verhuurders) meer investeren in nieuwbouw en gaan meebetalen aan de huursubsidie.

 • NUL20 Debat: de gevolgen van het nieuwe huurbeleid

  “De HA wil ook in het geliberaliseerde segment een prijs/kwaliteitstoets.”
  Eef Meijerman, directeur Amsterdams Steunpunt Wonen en adviseur Huurdersvereniging Amsterdam.

Tweede verdieping

 • Vernieuwing Westelijke Tuinsteden dreigt te stagneren

  Ans Schagen (67) piekert er niet over haar vriendelijke eengezinshuis aan de Jacques Perkstraat in Geuzenveld-Noord te verlaten. Negen jaar geleden is haar woning nog gerenoveerd. Van onvoldoende kwaliteit is volgens haar geen sprake. Haar woning heeft centrale verwarming, dubbel glas en een vaste trap naar de zolder. Evenmin vindt ze haar huis te klein.

 • Halvering ISV-budget kortwiekt investeringen in openbare ruimte en voorzieningen
  De Amsterdamse ambities voor de stedelijke vernieuwing (2005-2009) Wonen 6.500 nieuwe woningen worden gebouwd op uitleglocaties (waarvan max. 30 procent sociaal en 40 procent middensegment) 2.500 nieuwe woningen worden gebouwd in de bestaande stad (waarvan max.

Derde verdieping

Vierde verdieping

 • Matching-initiatieven leveren tot dusver weinig op


  Hoe graag minister en gemeente het ook willen, Amsterdamse corporaties lenen liever geen geld van rijke collega’s in het land om de herstructurering te financieren. Woningen verkopen, dat willen de Amsterdamse sociale huisvesters wel. De AFWC ziet daarom meer in het Wooninvesteringsfonds.

Woonbarometer

 • Minister Dekker wil per 1 juli 2006 een kwart van alle huurwoningen ‘liberaliseren’, oftewel naar de vrije sector brengen. In haar uitgelekte voorstel van 9 september stelt zij voor daartoe in de regio Amsterdam alle huurwoningen met een WOZ-waarde boven de 130 duizend euro uit de gereguleerde markt te halen. Volgens de Dienst Wonen gaat het dan niet om 25 procent (zeventigduizend woningen) maar om 29 procent (negentigduizend woningen).

Als ik ...

 • Jan Roncken
  j.roncken@orka-advies.nl


  Jan Roncken van ORKA-advies
  is projectmanager stedelijke vernieuwing en wonen

Domweg gelukkig

Forum

 • Eén van de kenmerken van Amsterdam-Noord is, dat het bestaat uit heel verschillende wijken en buurten, die gescheiden zijn door groenstroken. Noord wordt dan ook door haar inwoners veelal getypeerd als een groen stadsdeel. Dit groene imago is niet in het minst te danken aan de stedenbouwkundige opzet van de grote stadsuitbreidingen uit de jaren vijftig en zestig, waartoe ook De Banne-Zuid behoort.

Op stap

 • Verhuurbaarheid vrije sector blijkt conjunctuurgevoelig
  In vrije sector kun je niet alles meer vragen ‘Verhuur in de vrije sector’ heet het nieuwe rapport van de Onderzoeksgroep Wonen ROA + Almere. Vanaf 1995 houdt het ROA de verhuurbaarheid van woningen bij.

Zoeken op postcode

 • Zoeken op postcode... naar dure en iets minder dure huizen

  In Mokum ben je rijk en gelukkig tegelijk, zong Johnny Jordaan. Dat neemt niet weg dat er binnen de stad flinke verschillen bestaan in rijkdom, en die komen tot uiting in de gemiddelde huizenprijzen per buurt. We vroegen het Kadaster om een overzicht van deze prijzen over het derde kwartaal. Ruim 2100 geregistreerde transacties geven een aardig beeld van dure en minder prijzige buurten.

Redactioneel

 • Amsterdam na Dekker

  Sinds begin september de voorstellen van Minister Dekker uitlekten, is de discussie over wat ‘De Grote Beweging’ is gaan heten, in alle hevigheid losgebarsten. Haar beleidsvoornemens bestaan uit drie pijlers: aanpassen van het huidige huurbeleid, verhogen van de nieuwbouwproductie en het op gang houden van de herstructurering, ondanks forse bezuinigingen. In de conceptvoorstellen krijgen verhuurders op termijn beduidend meer ruimte om huren te verhogen.