Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • Met haar ingrijpende voorstellen heeft Dekker de bekende steen geworpen in de vijver van de Nederlandse volkshuisvesting. De pleidooien van Aedes, de koepel van woningcorporaties, voor meer marktwerking in het huurbeleid, zijn gehonoreerd. In de conceptvoorstellen krijgen verhuurders op termijn beduidend meer ruimte om huren te verhogen. In ruil daarvoor wil het Rijk dat corporaties (en andere verhuurders) meer investeren in nieuwbouw en gaan meebetalen aan de huursubsidie.

 • NUL20 Debat: de gevolgen van het nieuwe huurbeleid
  “De HA wil ook in het geliberaliseerde segment een prijs/kwaliteitstoets.”
  Eef Meijerman, directeur Amsterdams Steunpunt Wonen en adviseur Huurdersvereniging Amsterdam.

Tweede verdieping

 • Vernieuwing Westelijke Tuinsteden dreigt te stagneren

  Ans Schagen (67) piekert er niet over haar vriendelijke eengezinshuis aan de Jacques Perkstraat in Geuzenveld-Noord te verlaten. Negen jaar geleden is haar woning nog gerenoveerd. Van onvoldoende kwaliteit is volgens haar geen sprake. Haar woning heeft centrale verwarming, dubbel glas en een vaste trap naar de zolder. Evenmin vindt ze haar huis te klein. Ze geniet van haar tuintjes voor en achter, de intensieve sociale contacten met de overwegend oudere buurtbewoners en het goede uitzicht op het verkeerscircuit van de Burgemeester Roëllstraat.

 • Halvering ISV-budget kortwiekt investeringen in openbare ruimte en voorzieningen


  De Amsterdamse ambities voor de stedelijke vernieuwing (2005-2009)


  Wonen

  6.500 nieuwe woningen worden gebouwd op uitleglocaties (waarvan max. 30 procent sociaal en 40 procent middensegment)
  2.500 nieuwe woningen worden gebouwd in de bestaande stad (waarvan max. 30 porcent sociaal en 40 procent middensegment)

Derde verdieping

Vierde verdieping

 • Matching-initiatieven leveren tot dusver weinig op


  Hoe graag minister en gemeente het ook willen, Amsterdamse corporaties lenen liever geen geld van rijke collega’s in het land om de herstructurering te financieren. Woningen verkopen, dat willen de Amsterdamse sociale huisvesters wel. De AFWC ziet daarom meer in het Wooninvesteringsfonds.

Woonbarometer

 • Minister Dekker wil per 1 juli 2006 een kwart van alle huurwoningen ‘liberaliseren’, oftewel naar de vrije sector brengen. In haar uitgelekte voorstel van 9 september stelt zij voor daartoe in de regio Amsterdam alle huurwoningen met een WOZ-waarde boven de 130 duizend euro uit de gereguleerde markt te halen. Volgens de Dienst Wonen gaat het dan niet om 25 procent (zeventigduizend woningen) maar om 29 procent (negentigduizend woningen).

Als ik ...

 • Jan Roncken
  j.roncken@orka-advies.nl  Jan Roncken van ORKA-advies
  is projectmanager stedelijke vernieuwing en wonen

Domweg gelukkig

 • Domweg gelukkig

  Maar ja, hoe kom je daar als student? Voor Amsterdamse studenten die graag het huis uit willen, bieden woningbouwverenigingen als De Key nauwelijks uitkomst. De wachtlijsten zijn even lang als die in de zorg en daarnaast krijgen provincialen voorrang. Wil je niet ergens bij een duur hok in Osdorp terechtkomen, dan zul je tot aan het irritante toe je vrienden en kennissen moeten vragen of zij misschien iets weten. Dat deed ik en ik had geluk.

Op stap

Zoeken op postcode

Redactioneel