NUL20 nr 19, maart 2005

Eerste verdieping

Dankzij de ZAV-wet hoeft de woning niet meer in oorspronkelijke staat opgeleverd
Krijgt handige Harry de vrije hand?

“Er is een zeker ongenoegen over wat we de afgelopen jaren hebben gedaan”
Bouw eens wat anders

Sterk op elkaar gelijkende bouwblokken lijken het nieuwe Amsterdam te domineren. Waarom bouwen we niet vaker eens wat anders? Architect Felix Claus, architect/ stedenbouwkundige Tjeerd Dijksta en ontwikkelaar Fer Felder over de rijkdom aan bouwvormen, de schoonheid van baksteen en het grote gevaar van gezochte oplossingen. Een gevarieerder beeld laat zich niet bedenken.

Amsterdam in tien woonmilieus


"Een wijk kan snel bergafwaarts gaan"
Kloof tussen arme en rijke woonmilieus groeit

Steden veranderen continu. Er wordt gebouwd, gesloopt en geherstructureerd; sommige buurten komen op, andere glijden af. Vanouds proberen gemeente en corporaties deze ontwikkelingen te sturen of in ieder geval te beïnvloeden. Dit om verloedering en segregatie te voorkomen. Maar hoeveel macht hebben zij eigenlijk (nog) om in te grijpen in de eigen dynamiek van de stad?

Tweede verdieping

Tegenstellingen tussen huurders en kopers kunnen flink oplopen
Gemengd (is) complex

Ze komen er steeds meer in Amsterdam: complexen waarin zowel kopers als huurders wonen. Maar de verhoudingen tussen huurders, de verhuurder en andere eigenaren kunnen in dergelijke woonblokken behoorlijk ingewikkeld zijn. Vooral bij overlastsituaties kunnen huurders en kopers als blokken tegen over elkaar komen te staan.

Derde verdieping

De Grote Vereenvoudiging: deel 1
De ‘bouwenvelop’, het nieuwe wondermiddel?

Vierde verdieping

Bedenkingen bij de extramuralisering
De buurt: guur oord of kuuroord?

Kort bestek

‘Ook woonwagenbewoners worden nu aangesproken op normaal burgerschap’
Wonen in een wagen

Geo- en Vastgoedinformatie
De kaartenmakers van Amsterdam

Woonbarometer

Hoeveel woningen komen er nu echt bij in Amsterdam?

Statistiek is de waarheid liegen, dat is bekend. Maar over bouwproductie-cijfers zou toch niet veel discussie mogen ontstaan. Dat is toch gewoon een kwestie van optellen? Ja en nee. Zo heeft wethouder Stadig het steevast over ‘in aanbouw genomen‘ woningen. Daar wil hij op afgerekend worden als hij het over de veelbesproken bouw van zestienduizend woningen in de huidige ambtperiode heeft.

Redactioneel

De Grote Vereenvoudiging

Nee maar, een puntdak! Op IJburg! Nog net had ik tegen mijn metgezel gesomberd dat het silhouet van de IJburgse architectuur zelfs in het prachtige sneeuwlandschap op een verzameling blokkendozen leek, toen we het om de hoek in aanbouw zagen. Een puntdak. Het mag dus wel. Of had de architectuurpolitie even niet opgelet?

Als ik ...

Herstel de balans

Jan van der Moolen

Jan van der Moolen is directeur van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (www.cfv.nl)

Forum

Erfpacht, helemaal zo gek nog niet

Rob de Wildt heeft het in het januarinummer van NUL20 even voor het zeggen: hij wil heilige huisjes slopen en nieuwe huizen bouwen. Zijn slopershamer is voornamelijk gericht tegen het erfpachtstelsel. Maar snijden zijn argumenten nu allemaal even goed hout?
De gemeente Amsterdam voelt zich geroepen om daaraan tegenwicht te geven in de vorm van een positieve noot over het erfpachtstelsel. Want dat het stelsel nuttig en nodig is, staat voor de gemeente vast.

Verplicht nummer? Kom op zeg