Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • Investeringsstrategieën corporaties zijn de gelegenheidsargumenten voorbij

  Ymere, de Alliantie en Woonmaatschappij spelen een belangrijke rol in de volkshuisvesting binnen Amsterdam én de regio. Het werkgebied van Ymere (49.000 woningen en ander onroerend goed) strekt zich uit van Alphen aan den Rijn in het zuiden tot Alkmaar in het noorden; van de Noordzee in het westen tot Zeewolde in het oosten. De Alliantie, met 59.000 woningen na Vestia de grootste corporatie in Nederland, is actief in Amsterdam, Almere, het Gooi en Amersfoort.

 • Amsterdamse huurders verhuizen juist binnen de stadsgrenzen

  Amsterdamse huurders zijn trouw aan hun stad. Bijna negentig procent van de ruim tienduizend Mokumers die jaarlijks naar een andere (sociale) huurwoning verhuizen, blijft wonen in Amsterdam. Geen wonder dat ook het overgrote deel van de vrijkomende sociale huurwoningen in de hoofdstad via Woningnet aan Amsterdammers wordt verhuurd (89%). Als er toch naar de regio wordt verhuisd, is Zaanstad het meest populair, gevolgd door Haarlemmermeer en Amstelveen. In 2005 waren onder Amsterdammers de woningen in de eerste gemeente net iets geliefder dan in de tweede. Maar twee jaar eerder was de situatie andersom. Globaal genomen blijven de regionale verhuisstromen door de jaren heen vrij stabiel. Haarlemmermeer huisvest ook veel mensen uit andere plaatsen, vooral Haarlem en de bollenstreek, waardoor uiteindelijk slechts 61 procent aan eigen ingezetenen wordt toegewezen.

 • Gemeenten willen laatste zeggenschap over eigen woningvoorraad niet kwijt

 • Nieuwe MGE-constructie in Saendelft met inkomensafhankelijke erfpacht

  Zaanstad is niet de enige gemeente die koopwoningen bereikbaar wil maken voor mensen die normaal gesproken op een huurwoning zijn aangewezen. Maar in plaats van bestaande modellen te kopiëren, bedacht de plaatselijke Dienst Wonen een eigen constructie om koopwoningen betaalbaar te maken. De woningen blijven bovendien onder de regeling vallen, zodat op termijn ook ‘oudbouw’ beschikbaar komt voor de doelgroep, waaronder in ieder geval veel starters vallen.


 • Floriande in Hoofddorp
  Weidevenne in Purmerend
  Almere Buiten
  Saendelft in Zaanstad
 • Stadsregio en Almere halen wel de afgesproken nieuwbouwproductie

  Enkele jaren geleden hebben Almere en de gemeenten in de Amsterdamse Stadsregio (voorheen ROA) nieuwe afspraken gemaakt met het ministerie van VROM over de toekomstige verstedelijking. Tussen 2005 en 2009 moeten er 43.000 nieuwe woningen bij komen om aan de groeiende vraag naar huizen tegemoet te komen. Hoe de regio die opgave onderling verdeelt, mag ze zelf weten. De afgesproken taakstelling lijkt te worden gehaald. De gezamenlijke plannen leveren een totaal op van 69.000 woningen. Amsterdam neemt daarvan meer dan de helft voor zijn rekening (40.000 stuks).

Tweede verdieping

 • Almere wil radicale breuk met huidige bouwpraktijk

  Al jaren bekritiseert Adri Duivesteijn het institutionele bouwen. Nederland zou volledig in de greep zijn geraakt van ontwikkelaars. Dat heeft geleid tot eentonigheid en onnodig dure nieuwbouwwoningen. Duivesteijn wil de burger zelf weer aan het roer. In 2000 vond hij een bondgenoot in Remkes. De liberale staatssecretaris wilde eenderde van alle nieuwbouwwoningen via particulier opdrachtgeverschap laten bouwen. Daar is niets van terechtgekomen. Duivesteijn gaat het nu zelf doen. Als het Rijk tenminste de fileproblemen rond de stad serieus te lijf gaat.

 • Stappen met Maarten Kloos op Steigereiland

  Steigereiland. De rondwandeling begint in de Cornelis Zillesenlaan en eindigt bij Vrijburcht. We hebben de straten bekeken waar de woningbouw het verst is gevorderd. Dat zijn zowel vrijstaande kavels als aan elkaar geschakelde ‘herenhuizen’. Onze vraag is eigenlijk heel simpel. Wat vindt Maarten Kloos van de resultaten van het particulier opdrachtgeverschap? Van de individuele architectuur, van de totale uitstraling, van het concept en de uitwerking van het particuliere opdrachtgeverschap op Steigereiland.

 • Steigereiland toont interesse voor particulier opdrachtgeverschap

Woonbarometer

Als ik ...

Langs de meetlat

 • Corporatiedirecteur: "Dit soort projecten zullen we niet snel herhalen"

  “Je moet welhaast een heimelijk genoegen koesteren in het dwarsbomen van de bureaucratie. Tenminste als je het snode plan opvat om bewoners meer zeggenschap te bezorgen door gezamenlijk een heel flatgebouw te kopen.” Met deze woorden begint een artikel van onder anderen architect Hein de Haan over het project Koop je eigen Bijlmer (KJEB) in de Grote kleine-kansen atlas, waarin tientallen burgerinitiatief-projecten zijn opgenomen.

Redactioneel