NUL20 nr 29, november 2006

Eerste verdieping

Stadsregio en Almere halen wel de afgesproken nieuwbouwproductie
Dreigend regionaal tekort sociale huurwoningen

4 regionale bouwprojecten

Nieuwe MGE-constructie in Saendelft met inkomensafhankelijke erfpacht
Betaalbare koopwoningen op zijn Zaans

Gemeenten willen laatste zeggenschap over eigen woningvoorraad niet kwijt
Regionale woonruimteverdeling blijft splijtzwam

Aalsmeer, Uithoorn en Diemen huisvesten vooral niet-ingezeten

Investeringsstrategieën corporaties zijn de gelegenheidsargumenten voorbij
“Waar kunnen we het verschil maken”

Tweede verdieping

Steigereiland toont interesse voor particulier opdrachtgeverschap
Amsterdammers leren weer zelf bouwen

Ook in een hoogstedelijke omgeving kun je in eigen beheer je huis bouwen. Het bewijs wordt geleverd in de Zuidbuurt van Steigereiland. Startte de uitgifte van vrije kavels in 2003 nog uitermate aarzelend. Inmiddels gaan de land- en waterkavels als warme broodjes. Misschien een idee voor andere locaties?

Stappen met Maarten Kloos op Steigereiland
“Experimentwijk is slap aftreksel geworden”

In de Zuidbuurt van Steigereiland is een experimentwijk met particulier opdrachtgeverschap in wording. Er wordt enthousiast ontworpen en gebouwd. Maar Maarten Kloos, oprichter en al twintig jaar directeur van architectuurcentrum ARCAM, is geen voorstander van particulier opdrachtgeverschap zonder stedenbouwkundige regie. De rondwandeling op Steigereiland bevestigt zijn reserves. “Het wordt snel een kakofonie van stijlen.”

Almere wil radicale breuk met huidige bouwpraktijk
De kavelwinkel van Adri Duivesteijn

Woonbarometer

Almere blijft populairste bestemming
van Amsterdammers

Migranten van en naar Almere per etnische groep

 

Redactioneel

De regionale woningmarkt

Nederlanders zijn niet zulke verhuizers. En als ze het doen, dan het liefst in de buurt. Zo komen de meeste IJburgers uit Zeeburg en Oost/ Watergraafsmeer; zo vestigt het merendeel van de Amsterdammers die de stad verlaten zich in de directe regio: Almere, Amstelveen, Haarlemmermeer, Purmerend, Zaanstad en Haarlem. Hetzelfde geldt voor woningzoekenden uit Haarlem of Oostzaan: ze zoeken bij voorkeur in de eigen buurt, gemeente en vervolgens regio. Gemeentegrenzen zijn daarbij hoogstens psychologische drempels, tenminste voor kopers.

Als ik ...

Nieuw subsidiestelsel
voor huur- én koopwoningen!

Mária van Veen
Van Veen is scheidend algemeen directeur Nederlandse Woonbond en kandidaat Tweede Kamer voor GroenLinks

Langs de meetlat

Corporatiedirecteur:
“Dit soort projecten zullen we niet snel herhalen”
Bij ‘Koop je eigen Bijlmer’ overheersen frustaties