Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • Er staat ruim een miljoen m2 aan kantoorruimte in de stad leeg, maar er is toch een groot gebrek aan kleinschalige bedrijfsruimten voor startende en kleine bedrijven. Corporaties zien daarin een taak: Startgoed Amsterdam, De Amsterdamse Compagnie en Kleinschalig Vastgoed Amsterdam leveren nog dit jaar in Noord, Zeeburg en Bos en Lommer nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen op waar het huren van een ruimte van 15 tot 40 m2 wel heel gewoon is.

 • Precies twee weken heeft het geduurd. Daarna waren alle zes appartementen aan de Eerste Jan van der Heijdenstraat 34 verkocht. Eind november was de vernieuwing van de fundering en het casco afgerond. Nog voordat makelaar Jesse ter Borgh de woningen op funda.nl had kunnen zetten, waren er al potentiële kopers langs geweest. Drie appartementen had hij aan hen kunnen slijten. Voor de andere drie bleek de belangstelling ook enorm. Binnen enkele dagen na de advertentie meldden zich zo’n dertig potentiële kopers voor de 3-kamerwoning van 70 vierkante meter. • NV Stadsgoed

Tweede verdieping

 • Van de ongeveer 5.500 grote gezinnen in Amsterdam die te krap zijn gehuisvest, kampt een groot aantal met een opeenstapeling van problemen. In hulpverleningsjargon aangeduid als ‘multiprobleemgezin’. De familie Çiçek is zo’n gezin. De van oorsprong Turkse familie bestaat uit een alleenstaande moeder met zes kinderen: vijf meisjes en een jongen. De vader is wegens mishandeling van zijn vrouw een paar jaar geleden de toegang tot de woning ontzegd. Moeder spreekt nauwelijks Nederlands.

Kort bestek

 • Wat is er gebeurd op onze Standplaats Staalmanplein?

  Het vernieuwingsproces zit in de planvormingfase. Woningcorporatie de Alliantie doet nadrukkelijke pogingen de bewoners daar een serieuze rol in te geven. Vier keer is de zogeheten ‘Kopgroep Staalmanpleinbuurt’ inmiddels bij elkaar geweest om mee te praten over de vernieuwing van hun buurt.

 • WiA2007: Amsterdammer geeft zijn buurt ruime voldoende

  Over het algemeen zijn Amsterdammers redelijk tevreden over hun buurt. Ze gaven die in 2007 gemiddeld het rapportcijfer 7,2 - een ruime voldoende. In 2005 was dat nog een 7,1 en in 2001 een 6,9. De tevredenheid is dus opnieuw iets toegenomen. Bewoners van het Centrum (8,0) en Oud-Zuid (7,9) zijn net als in de afgelopen WiA-onderzoeken het meest tevreden over hun buurt.

Interview

 • Interview: Egbert Ottens 35 jaar volkshuisvester

  De stammenstrijd tussen Publieke werken en Volkshuisvesting, het ongeduld van Jan Schaefer, ‘autonomen’ die de ruiten inkeilen bij de Dienst, de bouw van een dakpannenfabriek in Kosovo, reconstructiewerkzaamheden na de aardbeving in Turkije. Directiesecretaris Egbert Ottens maakte het allemaal mee. Ruim 30 jaar na zijn succesvolle Ik moet naar een kleinere woning omzien, want mijn gezin wordt te groot schrijft hij zijn slotakkoord: de Amsterdamse Volkshuisvesting, 1970-2005. Participerende geschiedschrijving van een volkshuisvester in hart en nieren.

Woonbarometer

 • Het aandeel goedkope en betaalbare huurwoningen (< € 605,- per maand) in Amsterdam is van 2005 tot 2007 flink afgenomen: van 73,5 naar 69 procent. Het is de grootste daling sinds de eeuwwisseling. Dat blijkt uit de eerste uitkomsten van Wonen in Amsterdam 2007 (WiA2007), het tweejaarlijkse grootschalige onderzoek naar de Amsterdamse woningmarkt.

Galerie

 • Nieuwbouwproject Olympisch Kwartier nadert voltooiing

  Naast het Olympisch Stadion is een woonwijk ontstaan met bijna duizend woningen in de stijl van de Amsterdamse School. Dure huurwoningen domineren de zorgvuldig vormgegeven buurt, hoewel Eigen Haard er ook bijna 280 sociale huurwoningen heeft gebouwd. Met het project wordt een vergeten deel van Berlages Plan Zuid alsnog uitgevoerd.

Forum

 • De sloop van naoorlogse wijken in historisch perspectief

  We zijn er langzamerhand aan gewend geraakt dat in Nederland ieder jaar zo’n 7000 woningen worden gesloopt, verreweg het grootste deel gebouwd in de jaren 1945-1970. Ook in Amsterdam gaan duizenden woningen in de Westelijke Tuinsteden, Noord en de Bijlmer tegen de vlakte. Het zijn de wijken die onderaan in de hiërarchie van de woningmarkt bungelen, waar sociale problemen zich opstapelen. Deze wijken voldoen niet meer naar hedendaagse maatstaven. Maar zo vanzelfsprekend is dat niet. Deze naoorlogse wijken zijn door professionals bedacht die volgens de modernste wetenschappelijke inzichten te werk zijn gegaan.

  Hoe kon het dan toch zo misgaan?

Stelling

 • "Short stay staat voor de PvdA toch hoofdzakelijk voor expats"

  Op jacht naar illegale pensions stuitte stadsdeel Centrum een aantal jaren geleden op een nichemarkt: short-stayverhuur. In de vroege ochtend vonden invallen plaats, waarbij nietsvermoedende buitenlandse bezoekers van hun bed werden gelicht. Verhuurders werden geschaduwd en zagen zich gedwongen sleutels van appartementen op anonieme tramhaltes aan bezoekers te overhandigen. Sommigen spraken van ‘Oostbloktoestanden’.

Redactioneel

 • Gebiedsgerichte aanpak: het is de mantra van de moderne volkshuisvester. Zijn heilige drie-eenheid is het trio fysiek, sociaal en economisch. De leer van de wijkvernieuwing is dat het niet volstaat om huizen te bouwen of te renoveren, maar dat voor het werkelijk verbeteren van het woon- en leefklimaat een ‘totaalaanpak’ nodig is van fysieke, sociale en economische maatregelen. En veiligheid hoort natuurlijk ook in dit rijtje.

  Deze inzichten zijn al oud, maar de implementatie ervan is permanent in ontwikkeling.