NUL20 nr 37, maart 2008

Eerste verdieping


‘Drablaag van ranzigheid’ moet weg

De sloop van naoorlogse wijken in historisch perspectief
Hoe kon het zo misgaan?

Hoe kleiner de werkruimten, hoe beter de verhuurbaarheid
Kleinschalige bedrijfsruimten

Stadsdeel probeert nog enige greep te houden op succesvolle Noord-Pijp
Van arbeiderswijk tot ‘hotspot’

Gebiedsgerichte aanpakWallengebied moet veilige en gevarieerde buurt worden
‘Drablaag van ranzigheid’ moet weg

Tweede verdieping

Duizenden grote gezinnen wonen in Amsterdam op een piepkleine etage
Het eeuwige tekort aan grote woningen

Kort bestek

Kopgroepen en droomgroepen

Wat is er gebeurd op onze Standplaats Staalmanplein?

Tevredenheid weer toegenomen

Uit het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in Amsterdam blijkt dat de bewoners van de stad in 2007 hun buurt gemiddeld met het rapportcijfer 7,2 beoordelen. De stijgende lijn van de afgelopen jaren wordt daarmee voortgezet; het aantal buurten dat echt onvoldoende scoort, daalde van zes naar twee.

WiA2007: Amsterdammer geeft zijn buurt ruime voldoende
Tevredenheid weer toegenomen

Uit het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in Amsterdam blijkt dat de bewoners van de stad in 2007 hun buurt gemiddeld met het rapportcijfer 7,2 beoordelen. De stijgende lijn van de afgelopen jaren wordt daarmee voortgezet; het aantal buurten dat echt onvoldoende scoort, daalde van zes naar twee.

Interview


“Op dezelfde stoel elke dag een ander kunstje”

Interview: Egbert Ottens 35 jaar volkshuisvester
“Op dezelfde stoel elke dag een ander kunstje”

De leeskamer

Is het toeval of neemt Adri Duyvestein wraak op de azijnpissers in de media die zijn taxideclaraties onder het vergrootglas legden? In verschillende vakbladen domineert Almere in ieder geval de kolommen. Zo wijdt het tijdschrift voor stedelijke vernieuwing en leefbaarheid Vitale Stad (jan 2008) maar liefst vier achtergrondverhalen aan Nederlands snelst groeiende polderstad. Het eeuwige dilemma van zijn wethouders – inbreiden en differentiëren of luisteren naar de bevolking die sterk is gehecht aan het vele groen – komt daarin uitgebreid aan de orde.

Woonbarometer

Eigen woningbezit blijft stijgen

Galerie


In de geest van Berlage

Naast het Olympisch Stadion is een woonwijk ontstaan met bijna duizend woningen in de stijl van de Amsterdamse School. Dure huurwoningen domineren de zorgvuldig vormgegeven buurt, hoewel Eigen Haard er ook bijna 280 sociale huurwoningen heeft gebouwd. Met het project wordt een vergeten deel van Berlages Plan Zuid alsnog uitgevoerd.

Nieuwbouwproject Olympisch Kwartier nadert voltooiing
In de geest van Berlage

Naast het Olympisch Stadion is een woonwijk ontstaan met bijna duizend woningen in de stijl van de Amsterdamse School. Dure huurwoningen domineren de zorgvuldig vormgegeven buurt, hoewel Eigen Haard er ook bijna 280 sociale huurwoningen heeft gebouwd. Met het project wordt een vergeten deel van Berlages Plan Zuid alsnog uitgevoerd.

Redactioneel

Gebiedsgerichte aanpak

Gebiedsgerichte aanpak: het is de mantra van de moderne volkshuisvester. Zijn heilige drie-eenheid is het trio fysiek, sociaal en economisch. De leer van de wijkvernieuwing is dat het niet volstaat om huizen te bouwen of te renoveren, maar dat voor het werkelijk verbeteren van het woon- en leefklimaat een ‘totaalaanpak’ nodig is van fysieke, sociale en economische maatregelen. En veiligheid hoort natuurlijk ook in dit rijtje.

Forum

Stelling

De Stelling
‘Bind short-stayverhuur aan quotum’