Tevredenheid weer toegenomen

Uit het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in Amsterdam blijkt dat de bewoners van de stad in 2007 hun buurt gemiddeld met het rapportcijfer 7,2 beoordelen. De stijgende lijn van de afgelopen jaren wordt daarmee voortgezet; het aantal buurten dat echt onvoldoende scoort, daalde van zes naar twee.

Totaaloordeel over de buurt
Tabel

 

Oordeel over de buurtontwikkeling in de komende jaren
Tabel

 

Leefbaarheidsonderzoek, zo zit het
Sinds 1995 wordt tweejaarlijks het onderzoek Wonen in Amsterdam (WiA) gehouden. Dit onderzoek geeft een betrouwbaar beeld van de inkomensontwikkeling, de ontwikkeling van de woningvoorraad, de tevredenheid van Amsterdammers met hun woning en woonomgeving en hun verhuis- en woonwensen. Wonen in Amsterdam wordt (sinds 2001) uitgevoerd in opdracht van de Dienst Wonen, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) en de stadsdelen. Vanaf 2001 zijn in het onderzoek vragen opgenomen over de leefbaarheid: hoe schoon, heel en veilig vinden mensen hun buurt en hoe prettig is het er samenwonen? In 2007 hebben bijna 19.500 Amsterdammers meegewerkt. Dit levert betrouwbare gegevens op buurtcombinatieniveau.
Alle beschikbare rapportages over WiA 2007 zijn te downloaden op
www.afwc.nl en www.wonen.amsterdam.nl.
De fact sheet van maart 2008 is hier ook beschikbaar. (440 Kb)

Over het algemeen zijn Amsterdammers redelijk tevreden over hun buurt. Ze gaven die in 2007 gemiddeld het rapportcijfer 7,2 - een ruime voldoende. In 2005 was dat nog een 7,1 en in 2001 een 6,9. De tevredenheid is dus opnieuw iets toegenomen. Bewoners van het Centrum (8,0) en Oud-Zuid (7,9) zijn net als in de afgelopen WiA-onderzoeken het meest tevreden over hun buurt.
Stadsdeel Oud-West (van 7,5 naar 7,8) en Zeeburg (van 6,6 naar 6,9) zijn de sterkste stijgers. De stijgende tevredenheid in Zeeburg is gedeeltelijk het gevolg van de groei van IJburg, waar bewoners hun buurt in 2007 met een 7,4 beoordelen. In 2005 waren er in IJburg te weinig respondenten om betrouwbare uitspraken te doen. Maar ook de tevredenheid in de Indische Buurt is aanzienlijk toegenomen; van 5,9 naar 6,3 in het westelijk deel en van 6,0 naar 6,4 in het oostelijke deel van de buurt.
Vanaf 2001 valt vooral de toenemende tevredenheid in Bos en Lommer en Westerpark op. Bos en Lommer scoort weliswaar het laagst van Amsterdam, maar het rapportcijfer is wel gestegen van een 5,4 in 2001 naar een 6,3.
Nog maar twee buurten scoren onvoldoende: Overtoomse Veld met een 5,4 (idem in 2005) en de Kolenkit met een 5,7 (was 5,8). Vermoedelijk komt dit doordat de stedelijke vernieuwing daar nog in volle gang is. Daardoor staat de leefbaarheid er tijdelijk sterk onder druk.
De bewoners werd ook naar hun verwachtingen gevraagd. Voor alle stadsdelen geldt dat de bewoners aanzienlijk positiever naar de toekomstige ontwikkeling van de buurt kijken dan in 2005. Over de gehele stad is het cijfer toegenomen van 6,4 naar 6,8. Bewoners van Oud-West en Westerpark zijn het meest optimistisch gestemd.

Top 6 overlast
Tabel

Overlast

Amsterdammers ondervinden nog altijd de meeste overlast van vervuiling. Op de ergernissen topdrie volgen daarna parkeren en criminaliteit. Alle overlastaspecten scoren in 2007 beter dan in 2005, met uitzondering van vervuiling.

 

Jeroen van der Veer
Jeroen van der Veer is beleidsadviseur onderzoek, informatie
en woningmarkt van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

In het volgende nummer komen we uitgebreid terug op de leefbaarheid op buurtniveau.