NUL20 nr 39, juli 2008

Eerste verdieping

Ook welgestelde ouderen vinden stad aantrekkelijk
Pensionados aan het IJ

Verschillende werelden komen samen
Woonservicewijken

Tweede verdieping

Goed voor de buurten, goed voor de kopers,
minder aanbod voor huurders
Tien jaar verkoop sociale huurwoningen

Tien jaar geleden begon in Amsterdam de verkoop van corporatiewoningen. Inmiddels zijn er bijna twaalfduizend in bezit gekomen van de vroegere huurders, van andere buurtbewoners of van starters van buiten de buurt. De stadsdelen Noord en Zuidoost lopen voorop met de verkoop. Hoe bevalt het de kopers en wat levert het de stad op?

Derde verdieping


Huisvesting grote gezinnen blijft een zoektocht
Blok 19 en andere problemen

Vierde verdieping

WoonNetwerk liet nieuw visitatiestelsel voor corporaties ontwikkelen
‘Extern, onafhankelijk, gezaghebbend’

Kort bestek

atste woningbouwverenigingen realiseren uiteindelijk een fusie

Noteert u even: op 30 juni rond middernacht zal een “feeërieke voorstelling de skyline van Amsterdam verlichten”. Met neerdalende engelen en vallende sterren nog wel. Het Oosten en AWV bezegelen met dit schouwspel op het Westergasfabriekterrein hun fusie en willen dat graag weten. En dat is begrijpelijk, want beide woningbouwverenigingen hebben een moeizame fusiehistorie achter de rug. De nieuwe corporatie profileert zich met buurtgerichte gebiedsontwikkeling.

Interview

Lex Pouw neemt na 25 jaar afscheid
Trots op Ymere

Lex Pouw verlaat na ruim 25 jaar de Amsterdamse volkshuisvestingswereld, of althans Ymere. Hij is trots op de prestaties van ‘zijn ‘ corporatie. De oude woningvoorraad staat er goed bij. Bijzondere gebouwen als het Sieraad en de Timorpleinschool hebben een nieuwe bestemming gevonden. En aan de oevers van het IJ verrijst een nieuwe, gevarieerde stad.

De leeskamer

Atlas Westelijke Tuinsteden Amsterdam

Woonbarometer

Aantallen stabiel, prijzen stijgen

In 2007 verkochten de corporaties in Amsterdam 2171 sociale huurwoningen, honderd minder dan in 2006. In Westerpark, Oost/Watergraafsmeer en Osdorp daalden de verkopen, maar in de overige stadsdelen bleven de verkoopcijfers grotendeels gelijk. Nog altijd worden in Noord (470) en Zuidoost (326) de meeste corporatiewoningen verkocht. In Nieuw West verkopen de corporaties heel weinig (390 woningen in vier stadsdelen). Dat heeft alles te maken met de grote herhuisvestingsopgave die de corporaties daar hebben.

Redactioneel

AMA

AMA

Forum

Amsterdamse broedplaatsenbeleid voorbeeld van hoe het ook kan
Kunstenaars in probleemwijken, dat werkt