Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste verdieping

 • Ook welgestelde ouderen vinden stad aantrekkelijk

  Commerciële ontwikkelaars zien meer kansen voor ouderen op de koopmarkt. “Wij zullen de komende jaren vaker rekening houden met de specifieke wensen van senioren. Het denken daarover komt op gang”, zo meent Ben van de Ven van AM Zorgvastgoed. Hij bespeurt een duidelijke omslag. Bij de ontwikkeling van appartementen wordt al vaker nagedacht over andere plattegronden. Badkamers moeten immers voldoende ruimte bieden. Dergelijke levensloopbestendige appartementen hebben standaard brede deuren en geen drempels.

 • Verschillende werelden komen samen

  Alle veertien Amsterdamse stadsdelen werken aan plannen voor de realisatie van woonservicewijken waar ouderen en mensen met een beperking op een goede manier zelfstandig kunnen wonen. Tientallen buurten zijn daarvoor aangewezen. Elk stadsdeel, zo hebben ze toegezegd, probeert binnen een paar jaar in minstens één van zijn buurten daadwerkelijk die betere voorzieningen te realiseren. In Zuidoost is Holendrecht één van de zeven gebieden die door het stadsdeel zijn aangewezen. Het aantal ouderen in Holendrecht bedraagt ongeveer tien procent van de bevolking.

Tweede verdieping

 • Goed voor de buurten, goed voor de kopers, minder aanbod voor huurders

  Tien jaar geleden begon in Amsterdam de verkoop van corporatiewoningen. Inmiddels zijn er bijna twaalfduizend in bezit gekomen van de vroegere huurders, van andere buurtbewoners of van starters van buiten de buurt. De stadsdelen Noord en Zuidoost lopen voorop met de verkoop. Hoe bevalt het de kopers en wat levert het de stad op?

Derde verdieping

 • Huisvesting grote gezinnen blijft een zoektocht
  IJburg moet een ‘wijk zonder scheidslijnen’ worden. Op het opgespoten zand verrijst een wijk met dure vrije kavelbouw, met middenklasse koopwoningen en sociale huur, maar ook met woonruimte voor zo’n beetje iedere speciale doelgroep, waaronder fysiek en geestelijk gehandicapten. De menging van ‘soorten bewoners’ is overigens niet in extremo doorgevoerd. Zelfs binnen een ‘gemengd woonblok’ bevinden de koopwoningen zich veelal aan de ene kant en de sociale huurwoningen aan de andere.

Vierde verdieping

 • WoonNetwerk liet nieuw visitatiestelsel voor corporaties ontwikkelen


  Uit het visitatierapport van De Alliantie  “Een één-op-éénmeting van de geleverde en beoogde prestaties in relatie tot de doelstellingen is nog maar beperkt mogelijk.”
  “De ambitie om solidair te zijn met, en oog te hebben voor de onderkant van de samenleving, komt nog maar beperkt tot zijn recht.”

Kort bestek

 • atste woningbouwverenigingen realiseren uiteindelijk een fusie

  Noteert u even: op 30 juni rond middernacht zal een “feeërieke voorstelling de skyline van Amsterdam verlichten”. Met neerdalende engelen en vallende sterren nog wel. Het Oosten en AWV bezegelen met dit schouwspel op het Westergasfabriekterrein hun fusie en willen dat graag weten. En dat is begrijpelijk, want beide woningbouwverenigingen hebben een moeizame fusiehistorie achter de rug. De nieuwe corporatie profileert zich met buurtgerichte gebiedsontwikkeling.

Interview

 • Lex Pouw neemt na 25 jaar afscheid

  Zijn voor de buitenwereld plotselinge vertrek als bestuursvoorzitter van fusiecorporatie Ymere betitelt Lex Pouw als een ‘opzettelijke keuze’. Hij wilde de nieuwe organisatie niet al te lang in de weg zitten. “De start is gemaakt. De fusie tussen Ymere en de Woonmaatschappij krijgt heel snel vorm. Er staat een goed bestuur. Mijn opvolging is geregeld. Dan nog lang blijven rondlopen, dat is niks.”

De leeskamer

Woonbarometer

 • Aantallen stabiel, prijzen stijgen

  In 2007 verkochten de corporaties in Amsterdam 2171 sociale huurwoningen, honderd minder dan in 2006. In Westerpark, Oost/Watergraafsmeer en Osdorp daalden de verkopen, maar in de overige stadsdelen bleven de verkoopcijfers grotendeels gelijk. Nog altijd worden in Noord (470) en Zuidoost (326) de meeste corporatiewoningen verkocht. In Nieuw West verkopen de corporaties heel weinig (390 woningen in vier stadsdelen). Dat heeft alles te maken met de grote herhuisvestingsopgave die de corporaties daar hebben.

Forum

Redactioneel